Strona 1 z 4 KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY

advertisement
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
KARTA ODPOWIEDZI
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
Rok szkolny 2011/2012
Etap rejonowy
Nr
zad.
Przykładowa odpowiedź
1.
Punkty
Kryterium zaliczenia
0-2
Za poprawne zaznaczenie każdego punktu
– po 1 pkt
2.
4 km 300 m lub 4,3 km
lub 4 300 m
0-1
Za prawidłowe podanie odległości wraz
z jednostką – 1 pkt
3.
ryc. 1. – NE
ryc. 2. – S
ryc. 3. – N
ryc. 4. – SE
0-2
Za prawidłowe wskazanie kierunku
nachylenia terenu:
- na 2 mapach – 1 pkt
- na 4 mapach – 2 pkt.
4.
północ lub
N
0-1
Za prawidłowe podanie kierunku – 1 pkt
5.
strefa umiarkowanych szerokości
geograficznych
lub strefa umiarkowana
0-1
Za prawidłowe nazwanie strefy – 1 pkt
6.
A
euroazjatycka
B
ruch płyt w strefie ryftu – ryc. 2.
ruch płyt w strefie subdukcji – ryc. 3.
C
subdukcji / ryftu
Nazca / pacyficznej
północnoamerykańskiej /
południowoamerykańskiej
0-6
Za podkreślenie właściwej płyty – 1 pkt
Za prawidłowe wskazanie każdej ryciny –
po 1 pkt
Za skreślenie:
- 3 określeń – 1 pkt
- 6 określeń – 2 pkt.
subdukcji / ryftu
afrykańskiej / Somalijskiej
południowoamerykańskiej / Nazca
Za podkreślenie właściwego łańcucha
górskiego – 1 pkt.
D
Himalaje
7.
Ignacy Domeyko
Ernest Malinowski
0-2
Za podanie imienia i nazwiska każdego
Polaka – po 1 pkt.
Strona 1 z 4
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
8.
90º – x – 23º27' = 35º40'
x = 90º – 59º7' = 30º53'
lub
90º – (x + 23º27') = 35º40'
0-3
szerokość geograficzna – 30º53'S
Za zastosowanie prawidłowego wzoru –
1 pkt
Za obliczenie wartości szerokości
geograficznej z dokładnością do 1' – 1 pkt
Za podanie szerokości geograficznej –
1 pkt
0-4
Za wskazanie właściwego punktu – 1 pkt
Za prawidłowe odczytanie wysokości
punktów G i H wraz z jednostką – 1 pkt
Uwaga: zaliczamy wysokość G od 1 140
do 1 160 m n.p.m.
Za poprawną metodę obliczenia spadku
terenu – 1 pkt
Za poprawną wartość spadku terenu –
1 pkt
10. C
0-1
Za wskazanie właściwego przedziału –
1 pkt
11. A – Stop, lawiny
B – Alarm lawinowy
C – Teren zagrożony lawinami
0-2
Za prawidłowe przyporządkowanie
znakom:
- 1 informacji – 1 pkt
- 3 informacji – 2 pkt.
12. 1. – Sangay
2. – Altiplano
3. – Chile
4. – Titicaca
5. – Centralne
6. – pustynia
Hasło – salary
Wyjaśnienie:
solniska lub słone bagna lub płaty
roślinności słonoroślowej wśród suchych
obszarów pustynnych lub stepowych
0-5
Za prawidłowe wpisanie odpowiedzi:
- na 2 pytania – 1 pkt
- na 4 pytania – 2 pkt.
- na 6 pytań – 3 pkt.
13.
0-1
9.
A
punkt – C
B
wysokość H – 1 400 m n.p.m.
wysokość G – 1 150 m n.p.m.
różnica wysokości:
1 400 – 1 150 = 250 m
(250 m : 2 km) ∙ 1 000 = 125‰
spadek terenu – 125‰ (120‰ - 130‰)
Za wpisanie prawidłowego hasła – 1 pkt
Za wyjaśnienie terminu (hasła) – 1 pkt
Za podpisanie właściwego rysunku – 1 pkt
batolit
14. A
0-2
Za zakreskowanie właściwego obszaru –
1 pkt
B
suchość klimatu
15. obszar Kolumbii i Ekwadoru – 3, 5
rejon peruwiańsko-chilijski – 1, 6
region środkowochilijski – 2, 4
Za podanie głównej przyczyny – 1 pkt
0-3
Za każdy poprawnie wypełniony wiersz –
po 1 pkt.
Strona 2 z 4
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
16. A
■ rudy żelaza
● boksyty
▲ rudy miedzi
0-7
Za poprawne wpisanie w legendzie:
- 1 surowca – 1 pkt
- 3 surowców – 2 pkt.
B
1. – Chuquicamata
2. – Escondida
3. – El Teniente
4. – Gwinea
5. – Copperbelt (Pas Miedzionośny)
6. – Minas Gerais
7. – Kiruna i Gällivare
8. – Zagłębie Damodar
9. – Jamajka
10. – Krzywy Róg
Za prawidłowe przyporządkowanie:
- 3 nazw – 1 pkt
- 6 nazw – 2 pkt.
- 10 nazw – 3 pkt.
C
- państwa przodujące w wydobyciu – II
- państwa przodujące w produkcji miedzi
rafinowanej – III
Za prawidłowe uzupełnienie każdej
kolumny – po 1 pkt.
17. 1. F
2. P
3. P
4. P
0-4
Za poprawną ocenę każdego zdania –
po 1 pkt.
18. A – III
B – II
C–I
D
0-3
Za właściwe:
- 1 przyporządkowanie – 1 pkt
- 2 przyporządkowania – 2 pkt.
- 3 przyporządkowania – 3 pkt.
19. A
Czynnik przyrodniczy:
długa linia brzegowa
Czynnik pozaprzyrodniczy:
posługiwanie się jednym językiem
lub wyznawanie jednej religii
lub ta sama kultura
0-2
Za podanie czynnika przyrodniczego
i pozaprzyrodniczego – 1 pkt
B
1. susza
2. zamknięcie granic dla pomocy
humanitarnej
Za podanie 2 przyczyn – 1 pkt
20. Rosja – 4
Niemcy – 3
Chiny – 2
Francja – 1
0-3
Za wskazanie właściwych wykresów:
- dla 1 kraju – 1 pkt
- dla 2 krajów – 2 pkt.
- dla 4 krajów – 3 pkt.
21. A – 3
B – 2, 4
C–1
0-2
Za przyporządkowanie:
- 2 konsekwencji – 1 pkt
- 4 konsekwencji – 2 pkt.
Strona 3 z 4
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2011/2012
22. A
90ºN - 90ºS lub na całej kuli ziemskiej
0-3
Za wskazanie szerokości geograficznej,
na której dzień jest równy nocy – 1 pkt
B
0º
Za wskazanie szerokości geograficznej,
na której Słońce górowałoby w zenicie –
1 pkt
C
Nie występowałoby zjawisko dni i nocy
polarnych
Za stwierdzenie, że nie występowałoby
zjawisko dni i nocy polarnych – 1 pkt
Strona 4 z 4
Download