Atlas rycin kolorowych Ryc. 11.11. Groniasty układ żylaków dna

advertisement
Atlas rycin kolorowych
Ryc. 11.10. Żylaki przełyku stopnia trzeciego z cechami zagrażającego
Ryc. 11.11. Groniasty układ żylaków dna żołądka u pacjentki K.-G.I., lat 67,
krwawienia u pacjentki D.A., lat 23, leczonej z powodu choroby Wilsona i zakażenia HCV.
leczonej wielokrotnie z powodu malarii i okresowo nadużywającej alkoholu.
Ryc. 11.13. Scyntygrafia całego ciała po podaniu cytrynianu galu (67Ga)
Ryc. 11.12. Scyntygrafia trójfazowa kości po podaniu
(200 MBq). Stany gorączkowe. W obrazie widoczne ognisko zwiększonego
gromadzenia znacznika w rzucie lewego śródbrzusza. Obraz odpowiada ropniowi międzypętlowemu.
99m
Tc MDP (450 MBq).
W fazie naczyniowej, miąższowej i kostnej stwierdza się intensywnie zwiększone gromadzenie znacznika w rzucie lewego stawu skokowego. Obraz
przemawia za rozpoznaniem procesu zapalnego stawu.
Ryc. 11.15. Scyntygrafia całego ciała po podaniu Leuko Scanu znakowane-
go 99mTc (900 MBq). Stany gorączkowe nieznanego pochodzenia. Endoproteza
prawego stawu biodrowego. Podejrzenie zapalenia w okolicy protezy. W badaniu uwidoczniono intensywnie zwiększone gromadzenie znacznika w rzucie obu pól płucnych, nie stwierdzono zwiększonego gromadzenia znacznika
w okolicy protezy stawu biodrowego. Obraz scyntygraficzny przemawia za
rozpoznaniem zapalenia płuc jako przyczyny stanów gorączkowych.
Ryc. 11.14. Scyntygrafia całego ciała po podaniu Leuko Scanu znakowa-
nego 99mTc (900 MBq). Uwidoczniono zwiększone gromadzenie znacznika
w rzucie kości udowej lewej. Obraz odpowiada ognisku zapalnemu.
1023
Download