PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ

advertisement
PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
1. Każdą próbkę należy opisać imieniem psa i numerem próby (zamieszczonym na protokole
pobierania materiału biologicznego) umożliwiającym identyfikację.
2. W przypadku pobierania próbek od więcej niż jednego psa – umyć ręce każdorazowo przed
rozpoczęciem pobierania próbek od kolejnego psa, aby zapobiec kontaminacji.
3. Wymaz powinien być pobierany po upływie około 2 godzin od ostatniego posiłku psa. Należy
upewnić się, że na dziąsłach i policzkach psa nie pozostały resztki jedzenia – na wymazie powinny
znajdować się komórki nabłonkowe policzka bez resztek jedzenia.
4. Wyciągnąć wymazówkę/sztoteczkę z opakowania uważając, aby koniec nie został dotknięty.
5. Pobierając wymaz, należy energicznie szczotkować śluzówkę przez około 10-15 sekund, aby na
wymazówkę/szczoteczkę
Wymazówka/szczoteczka
pobrać
wystarczającą
ilość
komórek
błony
śluzowej.
powinna przesuwać się po całej wewnętrznej powierzchni policzka.
Zaleca się wykonanie dwóch wymazów od jednego zwierzęcia.
6. Po pobraniu wymazu wymazówkę/szczoteczkę należy:
a. w przypadku wymazówek suchych:
- pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zamkniętą wymazówkę przechowywać do czasu
wysyłki do laboratorium w zamrażarce. Jeżeli wacik nie jest całkowicie suchy może stać się
pożywką dla grzybów i bakterii, które degradują DNA.
b. w przypadku wymazówek z podłożem transportowym:
- zamknąć wymazówkę (bez suszenia). Przechowywać do momentu wysyłki w lodówce (do
dwóch dni) lub zamrażarce (przy ponad dwudniowym przechowywaniu)
7. Bardzo prosimy o unikanie wysyłania próbek w czwartek – piątek oraz przed świętami aby uniknąć
przechowywania ich na poczcie w niewłaściwych warunkach.
8. Pobrany materiał na nieprawidłowo przechowywanych wymazówkach może stać się pożywką dla
grzybów i bakterii degradujących DNA. Wykonanie analizy z tak zainfekowanego materiału nie jest
możliwe.
1
2
3
4
Download