Czy mogę pogłaskać psa?

advertisement
Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego kl. Ic szk. podst.
„Książki naszych marzeń”
„Czy mogę pogłaskać psa ?”
Książka Elżbiety Zubrzyckiej
Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne
Termin realizacji :
30,31 maja 2016 r.
Cele ogólne projektu :
Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem,
uważnego słuchania i rozumienia wysłuchanego tekstu,
kr eatywnego myślenia,
kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji, argumentacji.
Cele szczegółowe :
Uczeń potrafi :
opowiadać historię przedstawioną w książce,
wypowiadać się na jej temat,
opisywać zwierzę,
odpowiadać na pytania odnoszące się do treści utworu
wymieniać zalety i wady posiadania psa,
wymieniać dziedziny życia, w których psy służą ludziom,
-zachować się w przypadku agresji psa.
Metody pracy: słowno-poglądowa, problemowa, działań praktycznych, pogadanka
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
Przebieg projektu
1.Słuchanie tekstu książki „Czy można pogłaskać psa” czytanego przez nauczyciela.
2.Odpowiedzi uczniów na pytania :
Komu podobała się książka” Czy można pogłaskać psa”? Co najbardziej się podobało w
książce?
- Które sceny utkwiły wam w pamięci? Dlaczego właśnie te?
- Czy chcielibyście kiedyś w przyszłości obejrzeć taki film ?
- Jak zachęcilibyście swoich najbliższych do przeczytania książki ?
2. Czy warto mieć psa?
-
Narysuj na tablicy tabelę składającą się z dwóch kolumn. Po jednej stronie dzieci zapisują kolejno
swoje argumenty za posiadaniem psa, a po drugiej – przeciw posiadaniu zwierzęcia.
4.Ćw. praktyczne – jak zachowywać się w przypadku ataku psa ?
-ustalenie cech zewnętrznych agresywnego psa,
-ustalenie zasad postępowania pozwalających uniknąć ataku psa,
-praktyczne ćwiczenia w.w zachowań.
5.Wykonanie prac plastycznych „Pies przyjacielem człowieka”, zorganizowanie wystawki.
3. Podsumowanie odnoszące się do tematu zajęć (pogadanka)
W jakich sytuacjach możemy powiedzieć że pies i człowiek to najlepsi towarzysze?
Dzieci proponują:
- Pies może być towarzyszem w zabawie
- Pies może pełnić funkcję przewodnika, ratownika górskiego, pomagać policji
Co człowiek może dać psom w zamian?
-człowiek może chronić psa, ustalając prawa zwierząt
- człowiek może troszczyć się o swoje czworonogi, zapewniając im opiekę lekarską i
odpowiedznie szczepienia
-
człowiek powinien pamiętać o karmie i dostępie do wody
człowiek powinien zadbać o codzienny ruch, który zapewnia zwierzętom zdrowie
Etapy pracy nad projektem „Czy mogę pogłaskać psa ?”
Kl. Ic szk.podst.
Wych. A .Ławniczak
Luty 2016 r.
Wybór tematu projektu.
Określenie celów i zaplanowanie sposobów realizacji.
-doskonalenie umiejętności pracy z tekstem,
-uważnego słuchania i rozumienia wysłuchanego tekstu,
kr eatywnego myślenia,
-kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji, argumentacji.
Cele szczegółowe :
Uczeń potrafi :
opowiadać historię przedstawioną w książce,
wypowiadać się na jej temat,
opisywać zwierzę,
odpowiadać na pytania odnoszące się do treści utworu
wymieniać zalety i wady posiadania psa,
wymieniać dziedziny życia, w których psy służą ludziom,
-zachować się w przypadku agresji psa.
Maj 2016 r.
30,31 V 2016 r.- wykonanie zaplanowanych działań.
Publiczne przedstawienie rezultatów.
Anna Ławniczak
Download