Zagadnienia na kolokwium z przedmiotu Prawo gospodarcze

advertisement
Zagadnienia na kolokwium z przedmiotu Prawo gospodarcze
Niestacjonarne Studia Ekonomii V rok I semestr
1.
Pojęcie prawa gospodarczego i jego główne obszary.
2.
Prawo publiczne a prawo prywatne w sferze gospodarczej.
3.
Zasady publicznego prawa gospodarczego (ogólne i swoiste).
4.
Podmioty prawa gospodarczego.
5.
Osoba fizyczna jako podmiot prawa gospodarczego
6.
Spółki prawa handlowego jako podmiot prawa gospodarczego.
7.
Działalność gospodarcza fundacji i organizacji społecznych.
8.
Wolność gospodarcza w prawie polskim i w prawie europejskim
9.
Dopuszczalność ograniczeń wolności gospodarczej w prawie polskim i w
prawie europejskim. Ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe.
10. Pojęcie działalności gospodarczej.
11. Pojęcie przedsiębiorstwa.
12. Pojęcie przedsiębiorcy i rodzaje przedsiębiorców.
13. Wpis do rejestru przedsiębiorców i jego skutki. Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej.
14. Działalność gospodarcza regulowana.
15. Prawne warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
16. Pojęcie reglamentacji gospodarczej i jej główne obszary.
17. Instrumenty prawne reglamentacji.
18. Koncesjonowanie działalności gospodarczej.
19. Zezwolenie jako prawna forma działania administracji gospodarczej.
20. Nakazy i zakazy o charakterze generalnym jako źródło obowiązków
przedsiębiorców.
21. Decyzja jako źródło praw i obowiązków przedsiębiorców.
22. Nadzór administracyjny nad działalnością gospodarczą.
23. Stosunek prawny kontroli i kryteria kontroli gospodarczej.
24. Pojęcie policji administracyjnej w gospodarce i jej rodzaje.
25. Ciężary policyjne.
Download