Sesja 3.4 Marek Szurawski

advertisement
Akademia Ecce Homo XXI
New Mind Master
Lepsza pamięć. Lepsze myślenie. Lepsze życie.
www.eccehomo21.pl
Kreatywne uczenie się – nowa
edukacja na miarę czasów
Marek Szurawski
We współczesnym, lawinowo zmieniającym się
i konkurencyjnym świecie
główne źródła przewagi to:
- szybsze uczenie się,
- wykorzystanie pełni własnego potencjału i oryginalności,
- twórcze myślenie,
- entuzjazm,
- siła pracy zespołu,
- skuteczna komunikacja,
- etyka zawodowa,
- jakość osobistego życia
- nawiązywanie i utrzymywanie wartościowych związków
międzyludzkich.
CO tak naprawdę robimy?
PO CO to robimy?
DLACZEGO (co nami kieruje)?
Jakie to ma znaczenie?
Jak można inaczej (LEPIEJ)?
Trendy we współczesnym świecie
Medycyna prewencyjna
Co robić z przyrastającym czasem wolnym?
Potrzeba autorozwoju
Samokształcenie
Potrzeba zwiększania kapitału społecznego
Co Cię czeka?
 Luz
 Zabawa
 Wypoczynek
 Dużo uśmiechu
 Satysfakcja z podejmowania nietypowych wyzwań
 Arcyciekawa i przydatna wiedza o innych sposobach
uczenia się, jako główne źródło przewagi w
dzisiejszym świecie.
 Pobudzenie i rozwój całego mózgu i wynikająca z tego
wyższa jakość życia. Cel wszystkich szkoleń.
Test pamięci (I)
Opanuj nerwowy skurcz żołądka!...
To tylko pouczające ćwiczenie i zabawa, która:
a.
może zaspokoić Twoją ciekawość, jak tu i teraz działa Twoja
pamięć (jeśli nigdy jeszcze takim testom się nie poddawałeś).
b. pokaże, na co stać będzie Twoją pamięć w niedalekiej
przyszłości.
c.
dostarczy przykłady, jak podobne wyzwania stawiać innym.
d.
będzie bardzo dobrym materiałem porównawczym, pod
koniec obszerniejszego szkolenia.
Przygotuj teraz coś do pisania i 2-3 wolne kartki papieru.
Zatytułuj pierwszą na środku, na górze „Test pamięci (I),
z dzisiejszą datą i godziną.
Weź dwa głębsze oddechy, uśmiechnij się i.... zaczynamy.
Przy okazji - żebyś się bardziej uśmiechnął – nie przejmuj się
za bardzo wynikami; mogę nawet powiedzieć,
że im gorzej, tym..... lepiej!
Zadanie 1.
W ciągu 75 sekund zapamiętaj poniższy ciąg słów w
oryginalnej kolejności:
balkon, piłka, latarnia, garnitur, plaża, jaskółki,
rzeka, ławka, warkocz, Słońce, łąka, wanna, rower,
bagażowy (jak na peronie PKP), szklanka.
Czytaj i zapamiętuj tak, jak potrafisz. Uwaga: start!
Teraz, mając mniej więcej minutę, odtwórz jak najwięcej
zapamiętanych słów w oryginalnej kolejności.
Nie ściągaj i nie podpowiadaj. Nie psuj zabawy innym.
Zrób to teraz.
Doskonale. Porównaj z oryginałem, sprawdź do
pierwszego błędu i postaw sobie 2 punkty za każde dobrze
zapisane słowo. Maksymalna punktacja: 30.
Ocenę weź w kółeczko.
Zadanie 2.
W ciągu 75 sekund zapamiętaj poniższe relacje cyfra/liczba i
przyporządkowane jej słowo. Czytaj i zapamiętuj. Uwaga: start!
4 – igły
6 – masło
15 – niebo
3 – czekolada
10 – lampa
7 – kino
11 – tramwaj
14 - Księżyc
2 – prysznic
12 – dworzec
8 – statek
10 – lampa
1 – Barbie
5 – Coca-Cola
13 – kapelusz
___________________________________________________________
Znowu mając mniej więcej minutę, odtwórz teraz
jak najwięcej zapamiętanych relacji. Aby nie
zgubić żadnej, zrób to w porządku numerycznym.
1 to., 2 to............ Itd. Zrób to teraz.
Doskonale. Porównaj z oryginałem i postaw sobie
2 punkty za każde dobrze zapisane słowo.
Maksymalna punktacja i w tym zadaniu: 30.
Ocenę weź w kółeczko.
Zadanie 3.
W ciągu 90 sekund sprawdź jak skutecznie uczysz się
języków obcych. Do zapamiętania będziesz miał za
chwilę 6 słów i 6 znaczeń w różnych językach, w tym
jedno słowo obcego pochodzenia w języku polskim.
Z jakiego języka słowo pochodzi nie musisz
zapamiętywać. Gotowy? Ucz się języków!
Zapamiętuj słowa (brzmienie) i znaczenia.
Start!
arrabal (hiszp.) - przedmieście.
psalidi (grec.) - nożyczki.
Schadenfreude (niem.) - radość z cudzego
nieszczęścia.
elukubracja (pol.) - kiepskie dzieło, mierny
utwór.
molting (ang.) - linienie.
singhakom (wiet.) - sierpień
Doskonale. Ale uwaga! Nie sprawdzamy jeszcze.
Byłoby to za proste.
Czy już wspomniałem, że masz być najlepszy w Europie?!
A to znaczy: „za łatwe nas nie interesuje”...I bierzemy
wysokie poprzeczki.
W przyszłości masz się uczyć w stylu „raz na zawsze”
I być na tym polu nie do pobicia.
Do sprawdzianu zadania 3 wrócimy, ale za dłuższą chwilę.
Zadanie 4.
Jak radzisz sobie z liczbami? Dlaczego to jest ważne i przydatne?
Oto jaką liczbę spróbuj teraz zapamiętać. W przyszłości może to być rozbudowany
numer konta, kilka ważnych numerów telefonów, szyfr do sejfu albo szyfr wojskowy –
słowem informacje całkiem praktyczne, osadzone w naszej codzienności. Ta liczba to:
25358994006470580140152425184274
Dygresja: Memory Championships. Mistrzostwa Świata w Zapamiętywaniu.
Czas na zapamiętanie? A więc patrz i zapamiętuj.
Start!
Mając teraz mniej więcej minutę odtwórz jak najwięcej
zapamiętanych cyfr w oryginalnej kolejności.
Porównaj z oryginałem, sprawdź do pierwszego błędu i postaw
sobie 2 punkty za każdą dobrze zapamiętaną cyfrę.
Maksymalna punktacja: 64.
Ocenę weź w kółeczko.
Zadanie 5.
I ostatnie zadanie. Jak zapamiętujesz kształty?
Patrz przez mniej więcej minutę na ciąg poniższych
figur i zapamiętuj je w oryginalnym kształcie
i kolejności, w rzędach od lewej do prawej.
Gotowy?
Start!
Tak. Ale zanim zaczniesz rysować.... uzupełnij poniższe informacje o słowa oryginalne
(nie mów głośno i nie podpowiadaj):
radość z cudzego nieszczęścia po niemiecku to.......................
nożyczki po grecku …................
linienie po angielsku ….................
przedmieście po hiszpańsku …...............
sierpień po wietnamsku …..................
kiepskie dzieło, mierny utwór inaczej po polsku to ….....................
Porównaj z oryginałem i postaw sobie 4 punkty za każde bezbłędnie zapisane słowo oryginalne.
Maksymalna punktacja 24.
Ocenę weź w kółeczko.
Teraz narysuj to, co zapamiętywałeś.
W rzędach od lewej do prawej.
Masz na to minutę.
Start.
Świetnie. Popatrz na oryginał, porównaj i oceń według komentarza trenera.
Maksymalna punktacja: 30. Ocenę weź w kółeczko.
I ostatnia rzecz przed dobrze zasłużoną przerwą – postaw sobie ocenę
zbiorczą, z wszystkich pięciu zadań.
I tylko dla własnej ciekawości, żebyś broń Boże nie wpadał we frustrację
czy zniechęcenie– maksymalna punktacja:
…............./178
Wpisz swój wynik. Jeśli przypomina Ci się zasada „im gorzej tym lepiej”, to świetnie!....
Do zobaczenia po przerwie. Kiedy opowiem, jak sobie z wszystkimi wyzwaniami poradzić,
prezentując przy okazji istotę kreatywnego uczenia się dzisiaj.
Kreatywne uczenie się w pigułce
Ucz się i baw!
Uczenie się dzisiaj winno być aktem kreacji,
a nie konsumpcji.
..
Najwyższy czas na zmiany.
Nie trać życia na uczenie się.
TY też to potrafisz.
W uczeniu się prze kreacje chodzi tylko o trzy rzeczy:
(a) „widzieć” nowe informacje, tzn. zamieniać je na rzekonujący
dla swojego mózgu obraz lub obrazy,
(b) kojarzyć je we właściwy sposób z możliwie pełną
koncentracją na tym zadaniu, i
(c) żeby nam się tego chciało, z wiarą we własne możliwości
i poczuciem własnej wartości i pewności siebie.
Główne mechanizmy działania pamięci
1. Myślimy obrazami.
2. „Nowe łączymy ze starym”.
3. Niczego nie zapominamy.
Zasada „vivid picture”
Żywy obraz, „mental glue” to skojarzenie
1. niezwykłe, śmieszne, nawet absurdalne,
2. bogate w dynamiczną i równie niecodzienna akcję
3. i z naszą w niej obecnością.
Najprostszy opis dobrego skojarzenia: „ja robię coś
niezwykłego”
I TO SIĘ DA ZROBIĆ ZAWSZE!
Obraz + Akcja = Emocje = Pamięć
Główne techniki pamięciowe
Łańcuchowa metoda skojarzeń (ŁMS)
Zapamiętywanie dowolnych informacji w narzuconej kolejności z wykorzystaniem siły
„żywego skojarzenia”, łączącego kolejne elementy ciągu.
Zakładkowa metoda zapamiętywania (ZMZ)
Zapamiętywanie nowych informacji dzięki łączeniu ich „żywym skojarzeniem” ze znanymi
zakładkami pamięci. Główne systemy to zakładki obrazkowe, osobiste, alfabetyczne i
liczbowe (GSP).
Technika słów zastępczych (TSZ)
Zapamiętywanie słów obcego pochodzenia (jak brzmią i co znaczą) po zamianie ich na
bliskobrzmiące, obrazowe słowa zastępcze w ojczystym języku.
Uwaga: stuprocentowa zbieżność brzmieniowa
jest pożądana, ale niekonieczna.
Żeby zapamiętać cokolwiek przy pomocy zakładek pamięci,
potrzeba trzech rzeczy:
1. „żywy”, przekonujący obraz zakładki.
2. „żywy”, przekonujący obraz nowej informacji.
3. silne, „żywe” skojarzenie między dwoma
powyższymi obrazami.
Odtworzenie zapamiętanej informacji przebiega zawsze po
zadaniu pytania:
co było zakładką i co się z nią działo?
Fonetyczny Alfabet Cyfrowy
1 – t(d)
2–n
3–m
4–r
5–l
6–j
7 – k(g)
8 – f(w)
9 – p(b)
0 - z(s)
GSP
Zakładki numeryczne
1. Dół
2. Noe
3. Mysz
4. Ryż
5 . Liść
6. Jeż
7. Kosz
8. Fa
9. Pszczoła
10.TeZeusz
11. TaTo
12. TiNa
13. DoM
14. TiR
15. TaLerz
16. TuJa
17. TyczKa
18. ToFfi
19. DąB
20. NoS
21. NiT
22. NeoN
23. NeMo
24. NuR
25. NiL
26. NaJ
27. NoGa
28. NaWa
29. NaPa
30. MeSa
31. MaTa
32. MiNa
33. MaMa
34. MuR
35. MóL
36. żMiJa
37. MaK
38. MeWa
39. MaPa
40. RoSa
41. RaDio
42. ReN
43. RaMa
44. RuRa
45. RoLa
46. RyJ
47. RaK
48. RaFa
49. RyBa
50. LaS
51. LoDy
52. LiNa
53. LaMa
54. LiRa
55. LaLa
56. LeJ
57. LeK
58. LeW
59. LeP
60. JaZ
61. YeTi
62. JeżyNa
63. JaMa
64. JaR
65. JeLeń
66. JaJo
67. JasieK
68. JaWa
69. YuPpi
70. KoS
71. KoT
72. KuNa
73. KaMień
74. KuR
75. KoaLa
76. KiJ
77. KuK
78. KaWa
79. KaPeć
80. WóZ
81. WaTa
82. WiNo
83. WyMię
84. WóR
85. WaL
86. WiJ
87. WeK
88. WarzyWa
89. WiePrz
90. PieS
91. BuT
92. PioN
93. PuMa
94. BaR
95. BaL
96. BoJa
97. PąK
98. PaW
99. PaPa
100. DZeuS
GSP c.d.
00 – sos, ZUS
01 – sad (wystarczy kwitnąca jabłoń), zad
02 – syn, telewizor Sony
03 – SAM (rakieta bojowa), sklep
04 – ser
05 – sól (solniczka z kuchni)
06- zając
07– sak (na ryby), sok
08– sowa, sofa
09– sęp, zupa.
Accelarated Learning
Uczenie się to nie konsumpcja, to akt tworzenia
⦁
Najwyższą skuteczność uczenia się daje wzbogacenie wysiłku intelektualnego o
ruch, gimnastykę ciała i jednoczesne uruchomienie wszystkich zmysłów i całego
potencjału.
Metoda SIWA
W procesie uczenia się wykorzystuj jednocześnie:
⦁ kanał Somatyczny - uczysz się w ruchu i robiąc coś
⦁ kanał Intelektualny - uczysz się rozwiązując problemy i angażując twórcze
myślenie
⦁ kanał Wizualny - uczysz się obserwując i rysując
⦁
kanał Audialny - uczysz się słuchając i mówiąc
Co robi mózg?
Każdy go ma. I obraża się, jeśli powiesz, że na przykład nie umie
myśleć. Ale co tak naprawdę mózg „robi”?
Przede wszystkim mózg:
 myśli,
 uczy się,
 ocenia,
 wyjaśnia (dążąc do prawdy),
 wspomina
 wizualizuje
Cykl uczenia się ludzkiego mózgu
Przygotowanie. Wejście w odpowiedni stan umysłu i pobudzenie
zainteresowania
Prezentacja. Pierwsze spotkanie z nową tematyką lub
umiejętnościami
Ćwiczenia. Zintegrowanie wiedzy lub nabytych umiejętności oraz
Praktyka. Wykorzystanie nowej wiedzy lub umiejętności
w sytuacjach codziennego życia
Wypoczynek. Możliwie pełny relaks i przygotowanie ciała i umysłu
do kolejnego wysiłku.
Chwila o mózgu
Uważaj! Te liczby mogą zmienić życie!
Uprzytomnij sobie jak ogromnym potencjałem dysponujesz.
CZY WIESZ, ŻE
1.jesteś posiadaczem co najmniej TRYLIONA komórek mózgowych?
2.masz 100 miliardów komórek aktywnych – neuronów - i 900 miliardów komórek
glejowych, które opiekują się neuronami?
3.każdy neuron może połączyć się z 20 tysiącami innych?
4.sumaryczna liczba możliwych połączeń między neuronami jest większa niż ilość atomów
we wszechświecie?
5.posiadasz co najmniej osiem rodzajów inteligencji?
6.Twój mózg może pracować w czterech stanach/zakresach częstotliwości fal
mózgowych?
7.tak naprawdę masz trzy mózgi w jednym?
8.dysponujesz trzema głównym strategiami uczenia się (systemami reprezentacji)?
9.masz lewą i prawą półkulę mózgu, które jeśli pracują SYNERGICZNIE pozwalają
przekroczyć granice, o których nawet Ci się nie śniło?
10.procesy rozbudowy sieci neuronowej w mózgu przebiegają stale, niezależnie od wieku?
11.Ty też możesz osiągać rezultaty godne geniusza?
Ważne, jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem
Nikt jeszcze nikogo na świecie niczego nie nauczył.
Uczeń nie jest „pustym naczyniem”, które nauczyciel ma
wypełnić wiedzą. Uczenie się to ciężka i odpowiedzialna
praca, którą można jednak znacząco ułatwić
i uprzyjemnić.
Co przeżywa uczeń w związku ze szkołą? Koniecznością
uczenia się? Z czym musi sobie radzić? Co odczuwa?
 strach
 stres
 poddaje się różnym „rozpraszaczom” uwagi (ma trudności z
koncentracją.
 „dołuje się” niską samooceną
 wszystko wali mu się na głowę (nadmiar ob owiązków, przeciążenie
wynikające ze złej organizacji czasu)
 nie wie, za co się zabrać (brak planu nauki, priorytetów).
 trudno mu się skoncentrować
 nie wie jak zmobilizować się do wysiłku (niska motywacja)
 nie wierzy w sukces
Trzynaście kompetencji sprawnego ucznia.
Tajna broń zawodowców (1)
Przede wszystkim trzymaj się dwóch zasad:
wierz w siebie i utrzymuj pogodę ducha. Konfucjusz.
1. Wierz w swoje możliwości.
2. Przygotuj mózg do pracy. Nastawienie, otoczenie,
koncentracja.
Większość ludzi nie planuje przegranej
tylko przegrywa planowanie.
3. Organizuj siebie i swoją naukę Zawsze miej
plan. Napisany.
4. Zaczynaj od najważniejszego.
Naszą jedyną wolnością jest wolność
samodyscypliny. Bernard Boruch
5. Utrzymuj dyscyplinę.
Wytrwałość, upór, zaangażowanie – mimo wszelkich przeciwności, przeszkód i
zniechęceń. To przede wszystkim wyróżnia ludzi silnych, posiadających hart ducha,
od tych miałkich, bezbarwnych i słabych. Thomas Carlyle.
6. Bądź wytrwały.
Kroplę deszcze żłobią dziurę w kamieniu
nie dlatego, że ulewa jest silna
i gwałtowna, tylko dlatego, że krople
często spadają. Lukrecjusz
7. Dziel i rządź. Ucz się małymi kawałkami.
8. Naucz się filtrować informacje. Nie wszystko jest ważne.
Mogą Cię zabić, ale Twoich
zasad – nigdy. W. L. Garrison
9. Zwracaj uwagę na to, co robisz przed, jak i po okresie nauki. Liczy się
„wejście i wyjście” (patrz dalej)
Im wyżej się wspinasz, tym więcej błędów popełniasz.
Odpowiednia ich ilość pozwoli Ci wejść na szczyt,
a wtedy ludzie powiedzą, że to był Twój styl. Fred Astaire
10, Nie bój się błędów.
Uczenie się to tak naprawdę to cztery kroki:
A. Zaczynasz działać i popełniasz błędy.
B. Analizujesz wyniki i identyfikujesz błędy.
C. Ustalasz, co możesz zrobić lepiej, co poprawić przy następnej próbie. Jak
wyeliminować błąd..
D. Przechodzisz do kroku „A” (co jest teraz tą kolejną próbą) i popełniasz
kolejne błędy.
Tak to jest.
Jedynym błędem jaki możesz popełnić naprawdę to rezygnacja po pierwszym
kroku (A).
11. Wykorzystuj całą inteligencję.
Jak najwięcej jej rodzajów i
najczęściej jak się da. Stwórz własną „skrzynkę narzędziową”. Co ją
tworzy? Przede wszystkim wiedza o tym, jak:








czytać i robić notatki z lektury
słuchać i robić notatki z wykładów
spać (odpowiednio długo)
używać długopisu, ołówka, kredki.
uczyć się na głos i/lub w ruchu
używać metod pamięciowych i mnemotechniki
używać fiszek
stosować Mapy Myśli
12. Bądź w pełni aktywny.
Myśl samodzielnie,
napinaj własne muskuły i czuj
własnym sercem. Joel Barker.
13. Kontroluj to, jak się uczysz. Ty rządzisz. To najważniejsza
kompetencja. Churchill miał rację, kiedy mówił „Ceną
wielkości jest odpowiedzialność”.
7 rzeczy, które warto zrobić PRZED rozpoczęciem
nauki.
1. Rozluźnij się i odpręż. Uspokój myśli. Wyrzuć z siebie (zredukuj)
stres i niepokój w otoczeniu bezpiecznym,
przyjemnym i wygodnym
2. Ustal cele uczenia się na ten czas i miejsce
3. Pobudź umysł. Zaciekaw się. Podekscytuj zadaniem
i oczekiwanym sukcesem. Że zrobisz to „szybko, skutecznie
i z radością”.
4. „Rozgrzej” umysł, wykonując przynajmniej po jednym
zadaniu angażującym lewą i prawą półkulę.
5. Dotleń się. Mózg pracuje przede wszystkim na tlen.
6. Wprowadź się w dobry nastrój. „Naładuj się” pozytywnymi
myślami o swoich możliwościach, i o sobie jako
skutecznym uczniu.
7. Dokończ „rozgrzewkę” mózgu, zapisując skrótowo, co już
wiesz w przedmiocie uczenia.
10 rzeczy, które warto zrobić PO zakończeniu
nauki
(procedura utrwalająca)
⦁ 1. Co w czytanym tekście było najciekawsze?
⦁ 2. Jak mógłbyś się najlepiej bawić, wykorzystując to, czego się
dowiedziałeś ?
⦁ 3. Co Cię rozśmieszyło?
⦁ 4. Co rozzłościło?
⦁ 5. Co wydało ci się głupie?
⦁ 6. Co wywołało poczucie niepewności lub zagrożenia?
⦁ 7. Co zaciekawiło Cię na tyle, że mógłbyś zacząć to
robić/wykorzystywać od zaraz?
⦁ 8. Jeśli zrobiłeś Mapę Myśli (lub tabelę Cornella), odtwórz je z
pamięci po 10-minutowej przerwie. Porównaj z oryginałem i
uzupełnij braki.
⦁ 9. Nauczyłeś się czegoś? W takim razie dokończ zdanie: Aha!
Wiem teraz, że
…....................................................................................................
…....................................................................................................
i narysuj to (w 15 sekund). Rysunku nie wyrzucaj.
⦁ 10. Opowiedz sam sobie albo partnerowi, czego się nauczyłeś.
Żeby odnieść sukces, wcale nie trzeba być najlepszym.
Wystarczy być trochę lepszym.
Zwłaszcza w robieniu dobrze rzeczy prostych.
Co to znaczy w kontekście treningu pamięci (program I st.)?
Poznaj i wykorzystuj:
zasady budowania żywego obrazu i silnych skojarzeń, praktyczne
aspekty trzech głównych technik pamięciowych, zakładki
obrazkowe, osobiste, alfabetyczne i liczbowe oraz „wieczny”
kalendarz.
Na tym polu mało co Cię wtedy zaskoczy. A zaskoczysz
wszystkich.
Jako najlepszy w Europie....
Co zrobić, aby to wszystko przełożyć DOBRZE na
praktykę codzienności?
Warunki większej skuteczności uczenia się
(elementy programu st. II)
1.Wykorzystanie pełni własnego potencjału (pobudzanie
synergii obupółkulowej).
2. Znajomość własnych strategii uczenia się.
3. Praktyka nowoczesnych metod pamięciowych i zasad
Accelarated Learning.
4. Uczenie się w stanie relaksu i odprężenia (osiąganie
OptimalLearning State)
5. Tworzenie środowiska, sprzyjającego twórczej pracy mózgu.
6. Umiejętne korzystanie z takich zasobów jak energia fizyczna
i psychiczna, czas i walory osobowości i charakteru
(takie jak odwaga, wytrwałość, cierpliwość, odpowiedzialność
i nawyk poczynania od rzeczy najważniejszych).
7, Techniki wspomagające: rola „przypominaczy”, „zamiana
głów”, metody OMS, MID i WKW
Przyszłość należy do ludzi uczących się.
W nadchodzącej epoce przetrwają, będą prosperować
i zyskają przewagę tylko ludzie i organizacje uczące
się. - szybko, skutecznie, z przyjemnością i w stylu
„raz na zawsze”.
Najbardziej obiecującą przyszłość przyniesie uczenie
się skoncentrowane nie na robieniu pieniędzy
i kariery za wszelką cenę, ale na głęboko
humanistycznych aspektach życia i pracy; uczenie się,
które rozwinie całą naszą inteligencję i potencjał,
skieruje na drogę pełnej samorealizacji i nakaże
szacunek, dbałość i ochronę całej planety Ziemia.
Twórcza praca wyobraźni w uczeniu się?
TO SIĘ DA ZROBIĆ ZAWSZE.
TO POTRAFI KAŻDY MÓZG
ŻEBY UCZYĆ SIĘ INACZEJ,
TRZEBA BYĆ DZISIAJ INNYM CZŁOWIEKIEM
AHA! WIEM TERAZ, ŻE
....................................................................
....................................................................
....................................................................
........................
Dziękuję za uwagę!
Pytania?
[email protected],
www.eccehomo21.pl
Q.B.F.F.F.S.
Obierz kurs na SWOJĄ gwiazdę i rośnij, na miarę
tego, co Ci dano i swego czasu. Skacz i mierz
wysoko! Twórz siebie jak dzieło sztuki – bo możesz,
jeśli tylko będziesz chciał. Do wygrania masz to, co
najważniejsze – piękne, wartościowe
i spełnione życie.
Liczą się przede wszystkim cele, ćwiczenia, energia
i właściwy sposób działania.
A jeśli już ćwiczysz, to rób to DOBRZE. Co znaczy nie
powtarzaj błędów, ćwicz wytrwale, odważnie i z wiarą,
że Ci się uda.
Żyj (i myśl) jak Mistrz!
„NIE WAŻNE KIM JESTEM, ANI SKĄD
POCHODZĘ. WAŻNE DOKĄD ZMIERZAM I KIM
MOGĘ BYĆ”.
Q.B.F.F.F.S.
Co dalej?
Zapraszam, polecam, zachęcam!
NewMind Master.
MYŚL I PAMIĘTAJ WSZYSTKO!
Ucz się i baw!
 kursy „Perfect Pupil, Perfect Student” - szkolenia otwarte, stacjonarne,
weekendowe, i internetowe
 letnie i zimowe Obozy „New Mind Master”, poświęcone kreatywnemu
uczeniu się i myśleniu oraz podstawom samorealizacji.
 rodzicom polecam kursy i obozy „Tato, Mamo! Wszystko pamiętam”
oraz jak prowadzić DAR (Domową Akademię Rodzinną),
 maturzystom rekomenduję specjalny program AL-boratorium maturalne,
 nauczycielom kursy „Ucz jak się uczyć”, jak poprowadzić Szkolny
Klub MemoryLab i jak wykorzystać program „200 x 4').
 seniorom – seminaria/obozy „Ja się nie starzeję, ja się rozwijam!”.
 Wszystkim zainteresowanym specjalny zestaw „HiMemory Pięć minut
dla pamięci” w połączeniu z ewentualnym kursem internetowym,
odsłaniającym sekrety kreatywnego uczenia się Tak. Ucz się i baw!
Potrafisz! Rośnij na miarę siebie i swoich czasów!
www. eccehomo21.pl, [email protected], tel. 500 214 763
Zestaw „HiMemory. Pięć minut dla pamięci”.
Idealny zestaw do treningu własnego (na poziomie szkolnym i akademickim),
również dla rodziców, seniorów i szkolnych Klubów MemoryLab.
120 minut treningu pamięci
 24 pięci ominutowe Pigułki Wiedzy autorstwa Marka Szurawskiego,
w formie gawędy z dużym ładunkiem humoru, elementami
autorozwoju i twórczego myślenia.
 Prezentacja podstawowych metod, technik, praw i mechanizmów
uczenia się przez kreację. Accelerated Learning w pra
ktyce – w
szkole i na co dzień.
 Zestaw dwóch płyt CD wzbogacony o plik tekstowy z dodatkowymi
komentarzami, zadaniami i ćwiczeniami,
 płyta DVD z metodami szybkiej poprawy pamięci
 mini-skrypt, ułatwiający opanowanie głównych wątków
programowych. Czyta autor.
Inne szczegóły i zamówienia:
www.eccehomo21.pl,
[email protected]
Żyj (i myśl) jak Mistrz!
„NIE WAŻNE KIM JESTEM, ANI SKĄD
POCHODZĘ. WAŻNE DOKĄD ZMIERZAM I
KIM MOGĘ BYĆ”.
Q.B.F.F.F.S.
Download