Zajęcia z psychiatrii dla studentów IV roku AM w dniach 26

advertisement
Zajęcia z psychiatrii dla studentów IV roku WUM w dniach 26.03. - 27.04.2012 r.
PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA (10)
DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (11)
SEMINARIA
prof. Waldemar Szelenberger (sala wykładowa)
dr Małgorzata Kostecka-Walenta (oddział IV)
dr Tadeusz Piotrowski (oddział IV)
ĆWICZENIA W PRACOWNI PSYCHOFARMAKOLOGII
mgr Anna Podgórska
mgr Michał Ordak
ĆWICZENIA W PORADNI ZABURZEŃ SNU
dr Joanna Wilkowska-Chmielewska
ĆWICZENIA W ODDZIAŁACH
oddział II: gr. I
- dr Maciej Kopera
oddział II: gr. II - dr Szymon Niemcewicz
oddział V: gr. III - dr hab. Tadeusz Nasierowski
oddział I: gr. IV - dr Andrzej Jakubczyk
oddział IV: gr. V - dr hab. Maria Radziwoń-Zaleska
oddział III: gr. VI - prof. Marcin Wojnar/ dr Aleksandra Topolewska-Wochowska
oddział IV: gr. VII - dr Andrzej Wakarow
oddział V: gr. VIII - dr Sylwia Fudalej
1
Pierwszy tydzień (26.03.- 30.03.2012)
Poniedziałek 26.03.2012
08.30-09:00 Podział na grupy
09.00-10.00 prof. Waldemar Szelenberger
Osobowość, mechanizmy obronne osobowości, strategie radzenia sobie ze
stresem [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala wykładowa)]
09.00-10.30 dr n. hum. Małgorzata Kostecka-Walenta
Kontakt z pacjentem [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (oddział IV)]
10.10-12.05 Gr. I, II, III, IV - ćwiczenia w oddziałach
10.40-12.05 Gr. V, VI, VII, VIII – ćwiczenia w oddziałach
12.15-13.00 prof. Waldemar Szelenberger
Epidemiologia zaburzeń psychicznych. Miejsce psychiatrii we współczesnej
medycynie [wykład (sala wykładowa)]
Wtorek 27.03.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Osobowość, mechanizmy obronne osobowości, strategie radzenia sobie ze
stresem [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Symptomatologia zaburzeń psychicznych (1) [PIERWSZA GRUPA
DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. V – Psychoterapia [ćwiczenia (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. VII – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (1), gr. III – ćwiczenia w
pracowni psychofarmakologii, pozostałe grupy – ćwiczenia w oddziałach
Środa 28.03.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Zaburzenia osobowości [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala
wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Symptomatologia zaburzeń psychicznych (1) [DRUGA GRUPA
DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. I – Psychoterapia [ćwiczenia (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. VII – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (2), pozostałe grupy – ćwiczenia
w oddziałach
Czwartek 29.03.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Zaburzenia osobowości [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala wykładowa)]
08.30-10.00 dr n. hum. Małgorzata Kostecka-Walenta
Kontakt z pacjentem [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA (oddział IV)]
09.45-13.00 Gr. VI – Diagnostyka psychologiczna [ćwiczenia (oddz. III)]
09.45-13.00 Gr. VIII – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (1), gr. V, VII – ćwiczenia w
oddziale
10.10-13.00 Gr. I, II, III, IV - ćwiczenia w oddziałach
2
Piątek 30.03.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Lęk, patofizjologia zaburzeń lękowych [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA
(sala wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Symptomatologia zaburzeń psychicznych (2) [DRUGA GRUPA
DZIEKAŃSKA (oddział IV)]
09.45-13.00 Gr. II – Psychoterapia [ćwiczenia (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. I – Diagnostyka psychologiczna [ćwiczenia (oddz. III)]
09.45-13.00 Gr. VIII – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (2), gr. VI – ćwiczenia w
pracowni psychofarmakologii, pozostałe grupy – ćwiczenia w oddziałach
3
Drugi tydzień (2.04.- 6.04.2012)
Poniedziałek 2.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Lęk, patofizjologia zaburzeń lękowych [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA
(sala wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Symptomatologia zaburzeń psychicznych (2) [PIERWSZA GRUPA
DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. II - udział w zebraniu społeczności i badaniu pacjentów oddziału II, potem
zajęcia w oddziale
09.45-13.00 Gr. VI - udział w zebraniu społeczności i badaniu pacjentów oddziału III,
potem zajęcia w oddziale
09.45-13.00 Gr. VII - udział w zebraniu społeczności i badaniu pacjentów oddziału IV,
potem zajęcia w oddziale
09.45-13.00 Gr. IV – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (1), gr. I – ćwiczenia w
pracowni psychofarmakologii, pozostałe grupy – ćwiczenia w oddziałach
Wtorek 3.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Leczenie zaburzeń lękowych [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala
wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Symptomatologia zaburzeń psychicznych (3) [DRUGA GRUPA
DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. VIII – Psychoterapia [ćwiczenia (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. IV – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (2), pozostałe grupy – ćwiczenia w
oddziałach
Środa 4.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Leczenie zaburzeń lękowych [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala
wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Symptomatologia zaburzeń psychicznych (3) [PIERWSZA GRUPA
DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. V – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (1), gr. II – ćwiczenia w pracowni
psychofarmakologii, pozostałe grupy – ćwiczenia w oddziałach
4
Czwartek 5.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Psychozy alkoholowe [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala
wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Schizofrenia i psychozy urojeniowe [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. IV – Psychoterapia [ćwiczenia (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. II – Diagnostyka psychologiczna [ćwiczenia (oddz. III)]
09.45-13.00 Gr. III - udział w zebraniu społeczności i badaniu pacjentów oddziału V, potem
zajęcia w oddziale
09.45-13.00 Gr. V – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (2), pozostałe grupy – ćwiczenia w
oddziałach
Piątek 6.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Psychozy alkoholowe [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Schizofrenia i psychozy urojeniowe [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. VIII – Diagnostyka psychologiczna [ćwiczenia (oddz. III)];
pozostałe grupy - ćwiczenia w oddziałach
5
Trzeci tydzień (16.04.- 20.04.2012)
Poniedziałek 16.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Bezsenność, leczenie bezsenności [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala
wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Choroby afektywne i zaburzenia nastroju [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. I - udział w zebraniu społeczności i badaniu pacjentów oddziału II, potem
zajęcia w oddziale
09.45-13.00 Gr. V - udział w zebraniu społeczności i badaniu pacjentów oddziału IV, potem
zajęcia w oddziale
09.45-13.00 Gr. II – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (1), gr. VII – ćwiczenia w
pracowni psychofarmakologii, pozostałe grupy – ćwiczenia w oddziałach
Wtorek 17.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Bezsenność, leczenie bezsenności [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala
wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Choroby afektywne i zaburzenia nastroju [PIERWSZA GRUPA
DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. IV - udział w zebraniu społeczności i badaniu pacjentów oddziału I, potem
zajęcia w oddziale
09.45-13.00 Gr. III – Psychoterapia [ćwiczenia (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. II – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (2), pozostałe grupy – ćwiczenia w
oddziałach
Środa 18.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych
[PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Reakcja na stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia somatyzacyjne [DRUGA
GRUPA DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. VII – Diagnostyka psychologiczna [ćwiczenia (oddz. III)]
09.45-13.00 Gr. III – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (1), gr. V – ćwiczenia w
pracowni psychofarmakologii, pozostałe grupy – ćwiczenia w oddziałach
6
Czwartek 19.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych
[DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Reakcja na stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia somatyzacyjne
[PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. VIII - udział w zebraniu społeczności i badaniu pacjentów oddziału V,
potem zajęcia w oddziale
09.45-13.00 Gr. VI – Psychoterapia [ćwiczenia (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. V – Diagnostyka psychologiczna [ćwiczenia (oddz. III)]
09.45-13.00 Gr. III – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (2), pozostałe grupy – ćwiczenia w
oddziałach
Piątek 20.04.2012
08.30-09.30 prof. Waldemar Szelenberger
Majaczenie somatogenne [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala
wykładowa)]
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Przewlekłe zaburzenia organiczne [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA]
09.45-13.00 Gr. III – Diagnostyka psychologiczna [ćwiczenia (oddz. III)], gr. I –
ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (1), pozostałe grupy – ćwiczenia w
oddziałach
7
Czwarty tydzień (23.04.-27.04.2012)
Poniedziałek 23.04.2012
08.30-09.25 prof. Waldemar Szelenberger
Majaczenie somatogenne [DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala
wykładowa)]
08.30-09.25 dr Tadeusz Piotrowski
Przewlekłe zaburzenia organiczne [PIERWSZA GRUPA DZIEKAŃSKA]
09.25-09.40 Zebranie dydaktyczne (sala wykładowa)
09.45-13.00 Gr. I – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (2), gr. VIII – ćwiczenia w
pracowni psychofarmakologii, pozostałe grupy – ćwiczenia w oddziałach
Wtorek 24.04.2012
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Alkoholowy zespół abstynencyjny. Uzależnienie od alkoholu [PIERWSZA i
DRUGA GRUPA DZIEKAŃSKA (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. VII – Psychoterapia [ćwiczenia (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. VI – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (1), gr. IV – ćwiczenia w
pracowni psychofarmakologii, pozostałe grupy – ćwiczenia w oddziałach
Środa 25.04.2012
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Stany nagłości w psychiatrii i ryzyko samobójstwa [PIERWSZA i DRUGA
GRUPA DZIEKAŃSKA (sala wykładowa)]
09.45-13.00 Gr. IV – Diagnostyka psychologiczna [ćwiczenia (oddz. III)]
09.45-13.00 Gr. VI – ćwiczenia w poradni zaburzeń snu (2), pozostałe grupy – ćwiczenia w
oddziałach
Czwartek 26.04.2012
08.30-09.30 dr Tadeusz Piotrowski
Podstawowe zasady leczenia chorób psychicznych [PIERWSZA i DRUGA
GRUPA DZIEKAŃSKA (sala wykładowa)]
09.45-12.00 Ćwiczenia w oddziałach
12.15-13.00 prof. Waldemar Szelenberger
Neurobiologiczne podłoże zaburzeń psychicznych [wykład (sala wykładowa)]
Piątek 27.04.2012
08.30-13.00 Ćwiczenia w oddziałach, kolokwium
8
Download