Fauna I Flora Bieszczad

advertisement
Został utworzony w 1973 roku.
Ma powierzchnię 290 km kw.
Jego symbolem jest ryś.
Jest to jedyny w Polsce górski
Park Narodowy o trasach
łącznej długości 142 km,
który propaguje turystykę
konną.
Leży na południowo-wschodnich
krańcach kraju, przy granicy
ze Słowacją i Ukrainą.
Piętro pogórza jest to najniższe piętro
roślinności w górach. W Bieszczadach sięga ono
600m n.p.m. Zajmuje zaledwie 5% powierzchni
i ogranicza się wyłącznie do dolin rzecznych.
Piętro pogórza porastają głównie lasy grądowe
- są to wielogatunkowe lasy liściaste z domieszka
dębu, grądu, jodły czy lipy. Charakterystycznym
zjawiskiem są torfowiska wysokie skupione
w Dolinie Górnego Sanu.
Salamandra
plamista
Zaskroniec
Zimorodek
Derkacz
Jerzyk
Regiel dolny jest piętrem lasów liściastych
i mieszanych występujący na wysokościach poniżej
1000-1250 m n.p.m. Formacją roślinną regla dolnego
są głównie buczyny i bory świerkowe. Flora to głównie
kosmatka gajowa, żywiec dziewięciolistny i żywiec
gruczołowaty. Doliny rzeczne zarośnięte olchą szarą,
osiką i wierzbą zasiedlają rodziny bobrów.
W Bieszczadach wydzielono ostoję żubrów, których
wolno żyjąca populacja liczy dziś 120 sztuk. W lasach
liściastych i mieszanych występują jelenie szlachetne,
sarny oraz dziki, a typowym ptactwem leśnym
są różne gatunki drozdów, sikor i dzięciołów.
Spośród zwierząt kotowatych objętych ochroną
występują rysie i żbiki. Psowate reprezentują jenoty,
lisy i wilki. Tutaj żyje najliczniejsza w Polsce populacja
niedźwiedzia brunatnego - ok. 50 osobników.
Żubry
Ryś
Żywiec dziewięciolistny
Żywiec gruczołowaty
Kosmatka gajowa
• Połonina jest wyrazem wschodniosłowiańskim i oznacza
miejsce płonne - puste, nienadające się do uprawy roli.
• Jest to piętro roślinności o rozległych łąkach górskich
rozciągających się ponad piętrem lasów. Połoniny
pokrywają różnobarwnym kobiercem najwyższe szczyty
i grzbiety bieszczadzkie.
• Charakterystyczne dla tych terenów są: wężymord górski,
róża alpejska, jagody, maliny i inne.
• Jeżeli chodzi o zwierzęta wyróżniamy gryzonie, ssaki
(np. , jeleń, dzik, lis, borsuk), ptaki (np. kopciuszek, kruk,
drozd paszkot, krogulec), owady i inne.
Obecnie połoniny rozciągają się w Bieszczadach
od 1150 m n.p.m. Tworzą je zbiorowiska traw,
borówczysk i roślin zielnych.
Połonina
Wetlińska
Krogulec
Darniówka zwyczajna
Goździk skupiony
Wężymord górski
Śnieżnica wiosenna – należy
do roślin trujących. Roślina
objęta w Polsce ochroną
gatunkową. Jest narażona
na wyginięcie z powodu
masowego zrywania. Zagrożone
są także jej siedliska z powodu
niszczenia nadrzecznych łęgów
podczas regulacji rzek.
Czosnek niedźwiedzi –
gatunek rośliny z podrodziny
czosnkowych z rodziny
amarylkowatych. W Polsce
występuje na całym terenie. Rośnie
w wilgotnych i cienistych lasach
liściastych, szczególnie buczynach.
Roślina objęta w Polsce od 2004 r.
częściową ochroną gatunkową.
Storczyk samczy – gatunek
rośliny należący do rodziny
storczykowatych. Zwarty
zasięg występowania
obejmuje większą część
Europy.
Przylaszczka pospolita –
gatunek rośliny wieloletniej
z rodziny jaskrowatych.
Występuje na terenie
niemal całej Europy oraz
na Dalekim Wschodzie.
W Polsce obie rośliny są pod ścisłą ochroną gatunkową
Miodownik melisowaty –
gatunek rośliny z rodziny
jasnotowatych.
Występuje w południowej
i centralnej Europie.
Na obszarze Polski
gatunek objęty jest ścisłą
ochroną gatunkową.
Kukułka bzowa –
gatunek rośliny należący
do rodziny storczykowatych.
Występuje wyłącznie
w Europie.
W Polsce potwierdzono
występowanie tylko na około
40 – 45 stanowiskach.
Niedźwiedź brunatny – żyje
średnio 20-25 lat, w niewoli
nawet do 40 lat. Jest
wszystkożerny, żywi się
m.in. nasionami, grzybami,
dżdżownicami, ślimakami,
poluje na zwierzynę leśną,
łowi ryby. Środowisko jego
życia stanowią puszcze
oraz zalesione rejony
górzyste.
Żbik – zamieszkuje gęste lasy
obszarów górskich. Główną
część pożywienia żbika
stanowią norniki i inne małe
gryzonie. Jedynym z jego
nielicznych naturalnych
wrogów jest ryś.
Rozwścieczony żbik kładzie
uszy płasko po głowie,
otwiera szeroko czerwoną
paszczę, przeraźliwie
parska, jeży sierść i wygina
grzbiet w łuk, co sprawia,
że olbrzymieje.
Ryś – poza kotem domowym,
ryś i żbik są jedynymi
występującymi w Polsce
przedstawicielami
kotowatych. Ryś jest też
jednym z największych
drapieżników Europy. Poluje
przede wszystkim na sarny.
W Bieszczadach
zamieszkuje około 100
osobników. Jest symbolem
Bieszczadzkiego Parku
Narodowego.
Żubr – gatunek łożyskowca
z rodziny krętorogich, rzędu
parzystokopytnych.
Zamieszkuje przede
wszystkim Puszczę
Białowieską, ale również
dzikie żubry w Polsce
spotkać można w
Bieszczadach. Dorosły żubr
zjada od 40 do 60 kg paszy
na dobę. Żerowanie
zajmuje mu 50-80% czasu
od wschodu do zachodu
Słońca
Wilk szary – zamieszkuje lasy,
równiny, tereny bagienne oraz
góry Eurazji i Ameryki Północnej.
Żywi się głównie średniej i dużej
wielkości ssakami kopytnymi
(jelenie, dziki, sarny), nie
gardząc mniejszymi zwierzętami
czy padliną. W sprzyjających
warunkach chętnie zjadają ryby.
Przy braku pożywienia, lub w
okresie wychowywania młodych,
zdarza im się atakować
zwierzęta hodowlane.
Koń huculski (Hucuł) – rasa konia
domowego, ceniona
za żywotność, siłę i odporność.
Koni tych używano niegdyś
głównie jako jucznych.
Jest to rasa górska, radząca
sobie na wymagających górskich
ścieżkach.
Obecnie, ze względu na swą
łagodność i inteligencję, używane
są często w hipoterapii.
Na terenie Bieszczadzkiego
Parku Narodowego prowadzona
jest Zachowawcza Hodowla
Konia Huculskiego w Wołosatem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.bdpn.pl/
http://www.witajwpodrozy.pl/inspiracje/galopem-przez-polske.html?print=1
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120715/MAGAZYN/120719897
http://globtroters.3lo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9:parki_narodowe__pigu%C5%82ka&catid=3:polska-article&Itemid=114
http://mobini.pl/etapetki/plik/FFpxUs5iLQu-wyjacy-wilk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bieszczadzki_Park_Narodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBbik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwied%C5%BA_brunatny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilk
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBubr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84_huculski
http://www.grupabieszczady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=112
http://www.pkwe.pl/?p=p_53&
http://portalwiedzy.onet.pl/80778,,,,lilia_zlotoglow,haslo.html
http:// przyrodniczek.pl/2013/08/dziewiecsi-bezodygowy.html
http://natura2000.fwie.pl/index.php/dj-catalog2/flora-i-fauna/117-sniezyca-wiosenna
http://golubie.pl/?poloniny,21
http://plamkamazurka.blox.pl/2010/01/Krogulec-Ptak-Zimy-2010.html
http://www.tapetus.pl/142495,niedzwiedz-brunatny-rzeka.php
http://animalsworld.blog.pl/2012/01/24/darniowka/
http://zielnik-karpacki.pl/-GO%C5%B9DZIK_SKUPIONY_209
http://natura20001249.republika.pl/scorzonera.htm
http://lomiankowadolina.republika.pl/pages2/carynskazwetlinskiej0188a13a2001jesien2a2a2.html
http://andrzej-banach.eu/szlaki-turystczne/bieszczady/polonina-wetlinska/
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Regiel_dolny
http://cit.ustrzyki-dolne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=183
Download