Złamanie kręgosłupa w przebiegu osteoporozy jako wskazanie do

advertisement
POWIKŁANIA OSTEOPOROZY
JAKO WSKAZANIE
DO KOMPLEKSOWEGO LECZENIA
ORTOPEDYCZNOREHABILITACYJNEGO
Złamanie kręgosłupa w przebiegu
osteoporozy
Złamanie kręgosłupa
najczęstszym złamaniem w osteoporozie

Pojawiają się jako pierwsze u kobiet w okresie
menopauzy, wzrost częstości po 65 roku życia

30-50% kobiet i 20-30% mężczyzn
Częstość wzrasta z wiekiem:

Kobiety 50-54 lata – 5 / 1000 osób /rok
Kobiety powyżej 85 r.ż. – 296 / 1000 osób /rok
Lokalizacja złamania



Odcinek lędźwiowy
Pogranicze piersiowo-lędźwiowe
Szczyt kifozy piersiowej
Złamanie osteoporotyczne
Złamanie patologiczne
 Efekt nieznacznego urazu
(istnieją przypadki bez wywiadu urazowego)
 Powolne narastanie deformacji

Podział urazów wg. McAfee
1.
przednia
kolumna
2.
3.
4.
5.
Osteoporotyczne zniekształcenia
kręgosłupa
Osteoporotyczne zniekształcenia
kręgosłupa
Konsekwencje złamania
Ból
50%
Wizyta u lekarza
33%
Hospitalizacja
8%
Przewlekła utrata niezależności
2%
Złamanie
wielomiejscowe



Obecność złamania
kompresyjnego zwiększa
ryzyko kolejnych złamań 3- 5ciokrotnie .
20% kobiet po złamaniu w
ciągu 1 roku dozna
następnego złamania
Ryzyko następnego złamania
jest tym większe im niższy
wskaźnik BMD
Konsekwencje biomechaniczne
złamań


Skrócenie kręgosłupa
Zaburzenie postawy ciała:
Pogłębienie kifozy piersiowej
Kompensacyjne pogłębienie lordozy lędźwiowej

Odcinkowe zniekształcenie kifotyczne
pogorszenie warunków pracy prostownika grzbietu
Nieprawidłowa postawa






Uwypuklenie brzucha
Redukcja ruchomości klatki piersiowej
Wzrost ciśnienia w jamie brzusznej i
klatce piersiowej
Duszność wysiłkowa
Zaburzenia trawienia (uczucie wczesnej
sytości)
Pogorszenie wyglądu ciała
Nieprawidłowa postawa
Przewlekły ból po złamaniu
kręgosłupa
Ból
Wzrost
ryzyka złamań
Redukcja
wydolności fizycznej
Przyspieszona utrata
masy kostnej
Ból nie zawsze reaguje na leki,
zmniejsza się po ćwiczeniach i zabiegach fizykoterapeutycznych
Złamanie kręgosłupa i jakość życia

Bóle przy staniu, trudności w przenoszeniu
przedmiotów, ograniczenia w prostych
czynnościach domowych (60-86% kobiet po złamaniu
kręgosłupa w osteoporozie)





Ograniczenie czynności rekreacyjnych itp.
Lęk przed upadkiem i następnymi złamaniami
Depresja, poczucie zależności od otoczenia
Redukcja samooceny
Izolacja
Spadek poczucia sensu życia
Leczenie złamań kręgosłupa
typowych dla osteoporozy
Cele leczenia







Wyłączenie bólu w ostrej fazie
Redukcja ryzyka przewlekłych dolegliwości
Zapobieganie narastania deformacji
Zwiększenie ruchomości kręgosłupa
Eliminacja zaburzeń równowagi, postawy
Maksymalizacja wydolności funkcjonalnej
Zmniejszenie zależności od otoczenia
Postępowanie w ostrym okresie


Typowe złamanie dotyczy trzonu kręgu,
jest stabilne, nie skojarzone z
uszkodzeniem krążków, stawów
międzykręgowych, więzadeł
Wskazanie do postępowania
zachowawczego
Postępowanie w ostrym okresie
Sposób:
Spoczynek i leczenie przeciwbólowe w fazie ostrego bólu
Wczesna pionizacja po zaopatrzeniu odpowiednią ortezę na
krótki czas (6 tygodni)
Zakaz przyjmowania pozycji siedzącej
Ćwiczenia mięśni posturalnych
Cel:
Wymuszenie prawidłowej postawy ciała
Zabezpieczenie przed wtórnym sklinowaceniem kręgu
Zabezpieczenie przed dalszym spadkiem siły mięśniowej i
masy kostnej
Wczesne postępowanie zachowawcze w
złamaniu kręgosłupa






Unieruchomienie w łóżku
Farmakoterapia przeciwbólowa
Ćwiczenia izometryczne w leżeniu
Zaopatrzenie w gorset
Pionizacja (2-4 doba)
Odstawienie gorsetu po 4-6 tygodniach
Kinezyterapia a masa kostna



Najważniejsze ćwiczenia oporowe o
znacznych obciążeniach
Wpływ ćwiczeń u osób dojrzewających na
szczytową masę kostną – do 20% PBM
Efekt osteogenny ćwiczeń jest odwrotnie
proporcjonalny do wieku
Obciążenie mechaniczne to najsilniejszy czynnik wpływający na masę kostną
Kinezyterapia – inne cele

W podeszłym wieku
nie liczymy na znaczny wzrost masy kostnej
obciążenia: Przeciwwskazane ćwiczenia oporowe





zachowanie siły mięśni,
redukcja natężenia zespołów bólowych,
utrzymanie prawidłowej postawy ciała, poczucia
równowagi, koordynacji nerwowo-mięśniowej,
niezależne funkcjonowanie,
zmniejszenie ryzyka choroby zakrzepowozatorowej
Kinezytrapia
Rozciągnięcie mięśni
Mostkowo-obojczykowo-sutkowy
piersiowe
pochyłe
Prostwnik grzbietu w odcinku
szyjnym i lędźwiowym
Biodrowo-lędźwiowy
Napinacz powięzi szerokiej
Kulszowo-goleniowe
Kinezytrapia
Wzmocnienie mięśni
Prosty brzucha
pośladkowe
Prostownik grzbietu odcinka
piersiowego
Czworogłowy – głowa
przyśrodkowa
Piszczelowy przedni
Ćwiczenia posturalne
Ćwiczenia posturalne
Ćwiczenia posturalne
Ortotyka
Typ ortezy odpowiada uszkodzonemu
odcinkowi
Powyżej Th6
Gorset Blaunta
Th6-L3
Gorset Jevetta
Poniżej L3
Gorset Hohmana,
Gorset Williamsa
Gorset Jevetta
Gorset Blaunta
Gorset Williamsa
Ortotyka
Długotrwałe stosowanie ortezy
przyczynia się do zwiotczenia mięśni
i wtórnego osłabienia wytrzymałości
kręgów
Ortotyka
Prostotrzymacz
Orteza bez elementów podpórczych i biernie
odciążających kręgosłup
Wywiera nacisk poniżej dolnych kątów łopatek
Stymuluje wyprost grzbietu i ściąganie łopatek


Wskazanie: kifotyczne zniekształcenie klatki
piersiowej
Efekt: redukcja przedniego obciążenia
kręgosłupa, poprawa chodu, ograniczenie
bólów w wyniku zbliżenia żeber do miednicy
Prostotrzymacz
Fizykoterapia


Korzystny wpływ w przewlekłych zespołach
bólowych
Zabiegi głęboko rozgrzewające –
przeciwwskazane
Psychoterapia

Redukcja poziomu lęku przed
złamaniem
lepsze wykorzystanie potencjału
czynnościowego,
wzrost poczucia pewności siebie,
zwiększenie szansy niezależnego
funkcjonowania
Najważniejsze zadania
postępowania długofalowego



Eliminacja zaburzeń chodu i równowagi
Prawidłowa postawa ciała, redukcja
dolegliwości
Profilaktyka przyszłych złamań
Wskazania do leczenia
operacyjnego


Powikłania
neurologiczne
Zaburzenia stabilności
kręgosłupa
Problemem jest współistnienie
osteoporozy i innych stanów
wymagających leczenia
chirurgicznego
Trudności leczenia operacyjnego


Mała gęstość mineralna:
mała odporność
mechaniczna kości
Ryzyko przemieszczenia
implantów, utraty
korekcji i stabilności
kręgosłupa
Zastosowanie hydroksyapatytu


Cement hydroksyapatytowy – najlepsze
rozwiązanie
Pokrycie elementów wszczepu
bezpośrednio stykających się z kością
Stymulacja osteoblastów
Wertebroplastyka i kifoplastyka



Dostęp przezskórny
Redukcja przemiszczenia przy
użyciu balonika wypełnianego w
trzonie
Powikłanie: przedostawanie się
cementu poza trzon
Efekty odległe?
Indywidualny program
usprawniania







pionizacja czynna
nauka chodzenia
trening poprawnej postawy
ćwiczenia kondycyjne
ćwiczenia koordynacji i równowagi
ćwiczenia w wodzie, na przyrządach
i w podwieszeniu
wzmacnianie mięsni posturalnych,
oddechowych




Wykorzystanie
pomocy
ortopedycznych
, zastosowania
lub odstawienie
ortez
Fizykoterapia
Terapia
zajęciowa
Psychoterapia
Dziękuję za uwagę
……jeśli macie wrażenie, że czegokolwiek się nauczyliście, to
macie do czynienia z efektem placebo…….
Download