Propozycja programowa dla gromad zuchowych i dru*yn *PONAD

advertisement
Propozycja programowa
dla gromad zuchowych i drużyn
„PONAD GRANICAMI”
Prezentację przygotowała:
Pwd. Małgorzata Stępień
Cele:
Jej podstawowe cele to:
 Wsparcie członków ZHP w odkrywaniu i pielęgnowaniu poczucia więzi z
krajami członkowskimi Unii Europejskiej, mobilizowanie ich do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym Europy.
 Zwiększenie świadomości harcerek i harcerzy dotyczącej przysługującego
im prawa do swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii
Europejskiej.
 Umocnienie poczucia przynależności zuchów, harcerek i harcerzy do ZHP
oraz światowej rodziny skautowej.
 Nawiązanie przez członków ZHP przyjaźni ze skautami z różnych krajów
Europy.
 W ramach propozycji „Ponad granicami” będziecie zdobywać wiadomości o
naszym kontynencie, jego mieszkańcach, położeniu, przyrodzie i klimacie,
historii, sportach, znanych Europejczykach i Unii Europejskiej.
Bloki tematyczne
Propozycja zawiera kilka bloków tematycznych działań,
pozwalających w rozmaity sposób promować Polskę w Europie
i Europę w Polsce. Propozycję „Ponad granicami” wyznacza
siedem drogowskazów, które wskazują różne pola działania:
 Na europejskim szlaku,
 Historia i tradycje,
 Sport,
 Znani Europejczycy,
 Jak to powiedzieć,
 Zintegrowana Europa,
 Złap kontakt.
Zawartość propozycji programowej
DROGOWSKAZ
harcerze,
harcerze starsi,
wędrownicy
zuchy
pomysły na
zbiórki
sprawności
sprawności
bank
pomysłów
skautowe
rozmaitości
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ 
Download