Agenda konferencji

advertisement
KONFERENCJA OTWIERAJĄCA NABÓR WNIOSKÓW O PREFERENCYJNE POŻYCZKI JESSICA 2
w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
22 maja 2017 r.
CONCORDIA DESIGN, Poznań, ul. Zwierzyniecka 3
10:00 – 10.30 Rejestracja, poczęstunek
Wystąpienia:
10.30 Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
10.40 Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
10.50 Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Pionem Funduszy Europejskich (BGK);
Doświadczenia BGK w zakresie wdrażania inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce (perspektywa
UE 2007-2013) i kluczowe założenia nowej oferty finansowania ze środków WRPO 20142020
11.20 Hubert Zobel, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego; Rola Instrumentów Finansowych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
11.40 Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego; Zasady programowania i wsparcia
projektów rewitalizacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym przygotowywanie i zatwierdzanie Programów
Rewitalizacji
12:00 LUNCH
12.40 Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich (BGK); szczegóły oferty
finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz z zakresu kompleksowej modernizacji
energetycznej
13.00 Panel dyskusyjny – dobre praktyki w finansowaniu inwestycji miejskich w ramach WRPO
2007-2013
14.00 Małgorzata Popiołek, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Uwarunkowania
techniczne ubiegania się o wsparcie finansowe i ich ujęcie w audycie energetycznym
zbiorczym budynku oraz monitorowanie efektów realizacji
15.45 Zakończenie, poczęstunek
Download