Zadania - Platforma

advertisement
ZADANIA DLA UCZNIÓW
1. Znajdź przykłady portali i platform edukacyjnych
dydaktyczne do przedmiotu Fizyka i podaj ich adresy.
zawierających materiały
2. Wyszukaj w Internecie informacji na temat energetyki jądrowej z wyszczególnieniem
pojęcia reaktor jądrowy.
3. Poszukaj informacji o zastosowaniach reaktorów jądrowych i przedstaw te które
uznasz za najciekawsze.
4. Odszukaj i przygotuj się do dyskusji o korzyściach i problemach wynikających z
zastąpienia elektrowni klasycznych przez elektrownie jądrowe.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Download