Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego w Polsce w roku 2013

advertisement
Leczenie tętniczego nadciśnienia
płucnego w Polsce w roku 2013
Marcin Kurzyna
Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
Deklaracja potencjalnego konfliktu interesów
(w stosunku do obecnej prezentacji)
Prezenter: Marcin Kurzyna
• Oświadczam, że mam następujący(e) konflikt(y) interesów do ujawnienia:
Kontrakty badawcze: firma Sanofi, Bayer……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Konsultacje: firmy Sanofi, Bayer, GSK, Pfizer, Actelion, AOP
………………………………………………………………………………………………………….
Zatrudnienie w firmie farmaceutycznej/sprzętowej: nie
………………………………………………………………………………………………………....
Jestem właścicielm udziałów/akcji firmy medycznej: nie
….………………………………………………………………………………………………………
Jestem właścicielem firmy medycznej: nie…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….
Inne: honoraria za wykłady i sponsorowanie udziału w konferencjach –
firmy Sanofi, Bayer, GSK, Pfizer, AOP, Actelion
Oświadczam, że nie mam żadnego potencjalnego konfliktu interesów do ujawnienia
Ankieta wysłana do ośrodków
Nowości 2013:
-
podział: wady serca z drożnym przeciekiem / skorygowane
-
leczenie ambrisentanem
-
liczba pacjentów z CTEPH
Ośrodki referencyjne
23 ośrodki dla dorosłych + 9 pediatria
Nowości 2013
Gdańsk, GUMED
Szczecin,PAM
Olsztyn
Szczecin,Arkońska
Białystok,
Szp. Uniwersytecki
Bydgoszcz,Biziela
Poznań,Długa
Poznań,PSK 5
Litewska W-wa, Szaserów
CZD
Szp.Bielański
W-wa, Wołoska IK, Anin
Łódź, Szp. Biegańskiego
Lubin
Wrocław,
Wałbrzych, Kamieńskiego
Sokołowskiego
CZMP
ECZ Otwock
Lublin, Al.Kraśnicka
Lublin, PSK 4
Zabrze,
Zabrze, ŚCChS Szp. Specjalistyczny
Katowice, Ziołowa x 2
Kraków, JPII
Pacjenci z TNP w Polsce
Stan na 1.11.2013
• Liczba pacjentów z TNP > 18 r.ż –
571 (486)
• Liczba nowych pacjentów
• Zgony
111 (97)
49 (40)
• Dzieci z TNP
-
113
» () – stan na 1.11.2012
TNP dzieci w Polsce – epidemiologia*
Polska:
• Chorobowość: 13,8# ‐ 15,8/mln
• Zapadalność: 3,3/mln/rok
#
tylko potwierdzone w RHC
Dla porównania dostępne pediatryczne rejestry TNP –
Europa, USA:
• Chorobowość: 3.7‐5/milion
• Zapadalność: 1‐2.2/milion/rok * bez PPHN
Dane dzięki uprzejmości prof. W.Kawalec / dr M.Żuk
TNP u dzieci ‐ etiologia
15 – 13%
7 ‐ 6%
49 ‐ 43%
42 – 37%
CHD
CHD po operacji
IPAH
inne
Dane dzięki uprzejmości prof. W.Kawalec / dr M.Żuk
Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) u dzieci
35
*
30
zespoł Downa
bez zespołu
Downa
25
20
15
10
5
0
9 ośrodków/113 pacjentów (w tym 48 z z. Downa) * w tym 13 dzieci bez RHC
Dane dzięki uprzejmości prof. W.Kawalec / dr M.Żuk
Chorobowość TNP w Polsce
01.2008 ‐ 191 dorosłych pacjentów z TNP– chorobowość : 5 / mln
06.2010 – 300 dorosłych pacjentów z TNP–chorobowość: 7.9 /mln
11.2012 ‐ 486 dorosłych z TNP –chorobowość: 12.7 /mln
11.2013 – 571 dorosłych z TNP – chorobowość: 15.0 / mln
60
52
50
TNP
40
iTNP
26
30
20
10
0
5,2
7,9
12,7
15
15
15,5
Zapadalność na TNP w 2012 r
110 pacjentów de novo TNP > 18 r.ż
Zapadalność – 2.8 /mln/rok
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7,1
2,5
0,7
2,8
7,6
3,5
2,4
1,2
Śmiertelność: 49 (~ 8.5%/rok)
1,5
1,4
Ośrodki leczenia TNP w 2013 r.
2013 2012 2011
Szpital
1
2 2 Szpital Jana Pawła
2
1 1 Europejskie Centrum Zdrowia
3
4 3 Instytut Kardiologii
4
5 8 Uniwersytet Medyczny
5
9 5 WSS im Kardynała St.Wyszyń.
6
6 4 Śląskie Centrum Chorób Serca
7
3 7 WSS Kamieńskiego
8
7 6 Szpital Uniwersytecki
9
8 15 Uniwersyteckie Centrum Klin.
10 12 10 Szpital Biziela
11 10 9 Szpital Uniwersytecki
12 13 11 GOK I
13
11 12 Szpital Specjalistyczny
14 14 16 Szpital Arkońska
15 16 17 Szpital MSWiA
16 15 14 Wojskowy Instytut Medyczny
17 17 13 GOK II
18 18 18 Pomorski Uniwersytet Med.
19 19 22 PSK4
20 21 21 Miedziowe Centrum Zdrowia
21 20 19 Szpital Miejski
22 22 20 Szpital Bielański
Miasto
Kraków
Otwock
Warszawa
Łódź
Lublin
Zabrze
Wrocław
Poznań
Gdańsk
Bydgoszcz
Białystok
Katowice
Zabrze
Szczecin
Warszawa
Warszawa
Katowice
Szczecin
Lublin
Lubin
Wałbrzych
Warszawa
TOTAL EIS
dr
82
46 G.Kopeć
68
4 M.Kurzyna
51
44 J.Niewiadomska
47
20 Ł.Chrzanowski
40
19 P.Błaszczak
38
20 A.Nowiejska
37
14 E.Mroczek
35
10 T.Mularek
33
18 B.Zięba/E.Lewicka
33
8 D.Karasek
27
10 M.Jasiewicz
15
10 K.Mizia-Stec
14
1 W.Jacheć
10
6 P.Gościniak
9
3 A.Pawlak
8
1 R.Ryczek
6
4 Z.Gąsior
6
3 K.Widecka
4
2 M.Tomaszewski
4
1 K.Widejko
3
2 T.Nowak
1
0 A.Jaskólska
Odsetek pacjentów z z.Eisenmengera
w PT NFZ - 2013
PL NFZ 2013
French Registry
32
598
322
217
76
Eisenmenger
Wady skorygowane
Inne TNP
Eisenmenger
Inne TNP
TNP wady wrodzone - 43%
TNP wady wrodzone – 11%
Wady po korekcie – 6%
Humbert et al., AJRCCM 2006
Realizacja PL NFZ leczenie TNP
w Polsce 2008‐2013
600
487
500
397
N pacjentów
400
425
384
Dorośli w Programie
300
200
100
254
172
96
98
Szpital JP II Kraków
83
ECZ Otwock
79
66
52
0
11.2009
06.2010
06.2011
11.2011
50
11.2012
78
49
11.2013
Zmiany w zużyciu leków w PT w latach 2009‐2012
240
226
200
Terapia skojarzona
Ventavis + Revatio – 64 ch.
183 186
169
172
155
160
Sildenafil generyczny – 94 ch.
134
120
113
82
80
75
68
67
53
31
40
17
50 52
41
1116
7
0
Revatio
Tracleer
2009
2010
Ventavis
Remodulin
2011
2012
2013
Volibris
Zakrzepowo‐zatorowe nadciśnienie płucne
RHC: mPAP>25 mmHg, nieoperacyjne lub po PEA
200
N pacjentów
141
100
Łącznie w Polsce
81 ECZ Otwock
14 Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze
12 Szpital JPII Kraków
0
10 Szpital Kamieńskiego Wrocław
11.2013
11.2014
11.2015
11.2016
11.2017
Ośrodki operacyjnego leczenia CTEPH
2 ośrodki:
Warszawa
2009 –2013:
55 endarterektomii
płucnych
1999-2013:
154 zabiegi PEA
Prof. A.Biederman
Dr Wojciech Dyk
Warszawa
Zabrze,
Śląskie Centrum Chorób
Serca
2009-2013
15 endarterektomii płucnych
Zabrze,ŚCChS
Prof. M.Zembala
Program zdrowotny (lekowy) NFZ
Program działa od 5 lat!
Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego
• dwie modyfikacje w 2013 roku:
• Kwiecień 2013
• Listopad 2013
Zmiany w PL - kwiecień 2013
• wprowadzenie ambrisentanu (Volibris)do II rzutu
• Remodulin iv – jako alternatywa dla postaci sc.
Zmiany listopad 2013
• Wprowadzenie tadalafilu do I rzutu terapii –
jako alternatywę sildenafilu
• Rozszerzenie możliwości leczenia wszystkich
podtypów TNP – sildenafil, tadalafil, bosentan
„..zdiagnozowane i udokumentowane tętnicze
nadciśnienie płucne (wg aktualnej klasyfikacji
ESC/ERS)…
• Zmieniony zapis o ciąży dla sildenafilu,
tadalafilu, iloprostu i remodulinu:
„jako działanie zapobiegawcze lepiej jest
unikać stosowania w czasie ciąży”
TNP związane z wadą serca / zespół Eisenmengera
• Czy dopuszczalne jest leczenie II rzutu?
Andrzej Śliwczyński, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami NFZ
TNP związane z wadą serca / zespół Eisenmengera
• Cewnikowanie serca co 12-24 miesiące ?
Co udało się zmienić w Programie ?
Co nadal wymaga zmiany?
•Leczenie II klasy czynnościowej
•Wprowadzenie nowych leków – ambrisentan, tadalafil
•Zwiększenie liczby dostępnych połączeń – głównie z
sildenafilem
•Umożliwienie leczenia z. Eisenmengera lekami innymi niż
bosentan
•Leczenie dożylne na najciężej chorych
•Powołanie Komitetu Sterującego, który akceptowałby
leczenie i zezwalał na ewentualne odstępstwa (np.ciąża)
•Zwiększenie liczby przeszczepów
Download