Konkurs: SZKOLNY MISTRZ MATEMATYKI

advertisement
Konkurs: SZKOLNY MISTRZ MATEMATYKI
KLASA 4
CZĘŚĆ VI - kwiecień
Rozwiązania oddajemy własnemu nauczycielowi matematyki.
Termin oddawania rozwiązań upływa 5 maja 2008r.




Pracuj samodzielnie. Możesz używać różnych podręczników, zeszytu do matematyki,
itp.
Zapisz dokładnie wszystkie obliczenia. Zanim zapiszesz – pomyśl. Licz sprytnie.
Pisz starannie i czytelnie. Prace nieczytelne nie będą sprawdzane.
Za każde zadanie możesz zdobyć od 0 do 5 punktów
3
1. Trzy kawałki materiału mają razem 120 m. Pierwszy kawałek ma 46 m, a drugi ma
4
1
o 4 m więcej niż trzeci. Jaka jest długość trzeciego kawałka materiału?
4
2. Do licznika i mianownika pewnego ułamka dodano liczbę 2 i wartość ułamka nie
zmieniła się. Jaki to mógł być ułamek?
3. Małgosia przeczytała 108 stron stusiedemdziesięciostronicowej książki. Jaka część
książki pozostała Małgosi do przeczytania? Skróć otrzymany wynik.
4. Andrzej wybrał się na wycieczkę rowerową. Pierwszego dnia pokonał
drugiego dnia
5
całej trasy,
8
1
trasy, a trzeciego dnia resztę drogi. Jaką część drogi przebył Andrzej
4
trzeciego dnia?
5. W klasie o wymiarach 5m x 8m uczy się 32 dzieci. Ile metrów kwadratowych
przypada na jedno dziecko?
6. W klasie czwartej jest 28 uczniów.
4
uczniów to dziewczęta. Do harcerstwa należy
7
1
1
wszystkich chłopców i wszystkich dziewcząt. Ilu uczniów tej klasy należy do
3
4
harcerstwa?
7. Wzdłuż pewnej trasy leżą miejscowości A, B, C, D. Odległość między A i C wynosi
10
22
78
km, a odległość między B i D równa jest 72
km. Oblicz odległości między
50
50
29
poszczególnymi miejscowościami, jeżeli droga od A do D ma długość 90 km.
50
8. Która jest teraz godzina, jeżeli część doby, która minęła jest:
a) 5 razy dłuższa od tej, która pozostała?
b) o 5 godzin i 30 minut krótsza od tej, która pozostała?
9. Na 8 jednakowych samochodów załadowano 28 000 kg towaru. Ile kilogramów
towaru można załadować na 11 takich samochodów?
10. Uzupełnij brakujące liczby tak, aby dane kwadraty były magiczne, tzn. sumy liczb w
wierszach, kolumnach i po przekątnych były równe:
11
76
81
86
6
4
14
11
8
16
9
2
7
12
Powodzenia!
Download