wykład 22.05.2015, godz. 10.00

advertisement
Od pomysłu do sukcesu
dr Dariusz Stronka
Starszy Wykładowca
Katedra Zarządzania i Logistyki
PWSZ w Koninie
Główny Doradca Ekonomiczno-Finansowy
DCF Dotacje-Consulting-Finanse Sp. z o.o.
Członek rad nadzorczych spółek akcyjnych
Zamiast agendy
Pomysł
Realizacja pomysłu
Z
A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
E
Realizacja planu
Sukces czy porażka
Ocena pomysłu
Wyznaczenie celu
Plan
Wyznaczenie „drogi”
osiągnięcia celu
Wdrożenie
planu
Organizowanie
Motywowanie
Kontrola
Pomysł
Realizacja pomysłu
Z
A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
E
Realizacja planu
Sukces czy porażka
Ocena pomysłu
Wyznaczenie celu
Plan
Wyznaczenie „drogi”
osiągnięcia celu
Wdrożenie
planu
Organizowanie
Motywowanie
Kontrola
Źródła pomysłów
Doświadczenia przedsiębiorcy z poprzedniego miejsca pracy
Chęć wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności
Pojawienie się koncepcji oferowania nowego/ udoskonalonego
wyrobu lub usługi
Działalność przedsiębiorstw na obcym rynku i chęć przeniesienia owej działalności na własny rynek
Chęć wykorzystania własnych kontaktów
Chęć pośrednictwa w działaniach innych podmiotów
Chęć zakupu istniejącego podmiotu
Ocena pomysłów
Szanse
Zagrożenia
czyli
czyli
jakie czynniki będą mi „pomagać”?
jakie czynniki mogą mnie ograniczać?
Bogacenie się społeczeństwa
Skomplikowane przepisy prawne
Zmieniające się mody, poglądy,
preferencje, tryb życia ludzi
Dekoniunktura w gospodarce
Mała konkurencja
„Starzenie się "społeczeństwa
Łatwość pozyskania niezbędnych
surowców, materiałów, towarów
Konieczność uzyskania zgód,
pozwoleń
„Niski ZUS” przez pierwsze dwa lata
prowadzenia działalności
„Hermetyczne” kanały sprzedażowe
Ocena pomysłów
Mocne strony
Słabe strony
czyli
czyli
co jest moją przewagą?
co jest moją słabością?
Dogłębna wiedza specjalistyczna
Umiejętności sprzedażowe
Posiadanie wykwalifikowanych
pracowników/współpracowników
„Jasno określona” koncepcja
wyróżniającego się produktu/usługi
Zastosowanie „najnowszej”
technologii
Elastyczność w „dopasowywaniu” się
do potrzeb klienta
Niskie kapitały na prowadzenie
działalności
Brak doświadczenia branżowego
Nieznajomość „mojej” firmy na
rynku
Pomysł
Realizacja pomysłu
Z
A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
E
Realizacja planu
Sukces czy porażka
Ocena pomysłu
Wyznaczenie celu
Plan
Wyznaczenie „drogi”
osiągnięcia celu
Wdrożenie
planu
Organizowanie
Motywowanie
Kontrola
Tworzenie planu działania
1. Punkt wyjścia – określenie celu tj. co
chcę osiągnąć ?
np.
• 10-cio procentowy udział w rynku pizzerii w „nowym” Koninie,
• stać się najbardziej ekskluzywną pizzerią w mieście,
• stać się najchętniej wybieraną pizzerią przez uczniów i studentów
Tworzenie planu działania
2. Określenie zasobów i działań tj. jak
chcę dotrzeć do celu ?
Określenie zasobów, czyli:
• Jakie muszę pozyskać maszyny, urządzenia, materiały etc.
• Jakim kapitałem muszę dysponować
• Jakich pracowników muszę zatrudnić
Określenie niezbędnych działań, czyli:
• działań formalnych związanych z założeniem firmy,
• znalezienie siedziby/ miejsca prowadzenia działalności,
• polegających na przystosowaniu lokalu do prowadzenia
działalności,
• zakupie niezbędnych maszyn, urządzeń, surowców etc.,
• rekrutacji pracowników,
• promocji.
Tworzenie planu działania
3. Oszacowanie opłacalności planowanego biznesu czyli:
•
Ile klientów planuję dziennie, tygodniowo, miesięcznie obsłużyć?
•
Jaki planuję „średni przychód z klienta”?
•
Jaki średni koszt surowców/ towarów poniosę w związku z obsługą klienta?
•
Jakie będą moje stałe obciążenia z takich tytułów jak przede wszystkim:
o składki ZUS,
o wynajem lokalu,
o zużycie energii,
o zatrudnienie pracowników,
o prowadzenie księgowości,
o opłaty pocztowe, telekomunikacyjne etc.
•
W jakiej wysokości będę płacił podatek dochodowy?
Ile zarobię na prowadzeniu biznesu?
Pomysł
Realizacja pomysłu
Z
A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
E
Realizacja planu
Sukces czy porażka
Ocena pomysłu
Wyznaczenie celu
Plan
Wyznaczenie „drogi”
osiągnięcia celu
Wdrożenie
planu
Organizowanie
Motywowanie
Kontrola
Wdrożenie planu
1. Pozyskanie zasobów i określenie kto co ma robić
czyli ORGANIZOWANIE
a precyzyjniej:
a) zapewnienie kapitałów, składników majątkowych i pracowników
niezbędnych do wykonania planu
b) tworzenie struktury organizacyjnej w tym przede wszystkim:
• stanowisk wykonawczych,
• stanowisk kierowniczych,
• ustalenie zadań na poszczególnych stanowiskach,
• ustalenie zakresu odpowiedzialności na poszczególnych
stanowiskach
Wdrożenie planu
2. Sprawienie, by wszyscy robili i chcieli robić to co mają robić
czyli MOTYWOWANIE na co składa się:
a) ustalenie tzw. materialnych bodźców motywacyjnych w
postaci wynagrodzenia stałego i premii
b) ustalenie tzw. niematerialnych bodźców motywacyjnych
takich jak: pochwały/ nagany, wywieranie presji na
pracownika, stworzenie korzystnych psychospołecznych
warunków pracy.
Pomysł
Realizacja pomysłu
Z
A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
E
Realizacja planu
Sukces czy porażka
Ocena pomysłu
Wyznaczenie celu
Plan
Wyznaczenie „drogi”
osiągnięcia celu
Wdrożenie
planu
Organizowanie
Motywowanie
Kontrola
Kontrola
Czyli
Podsumowanie co się udało osiągnąć, a czego się osiągnąć nie udało
Na kontrolę składa się:
1.
Porównanie stanu osiągniętego ze stanem planowanym czyli celem
2.
Odpowiedź na pytanie: Jest SUKCES, czy… co trzeba poprawić, by
osiągnąć cel, czyli jakie działania należy podjąć, by jednak cel mógł zostać
osiągnięty
Dziękuję
za uwagę
Partnerzy:
WIJ Wielkopolski Instytut Jakości
DCF Dotacje-Consulting-Finanse
Download