Posagi Gudei - Rzezba figuralna starozytnego Wschodu

advertisement
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Posagi
˛ Gudei
Rzeźba figuralna starożytnego Wschodu
Paweł Borycki
20 maja 2015
http://www.pborycki.pl/pdf/gudea.pdf
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Bibliografia
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Plan prezentacji
1
Posagi
˛ Gudei z Girsu
II Dynastia z Lagasz
Dioryt jako kamień królewski
Charakterystyka zespołu
Sekwencja chronologiczna
Proporcje
Odkrycie w Girsu
2
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Zestawienie posagów
˛
Posag
˛ B – “Architekt z planem”
Autentyczność posagów
˛
o nieznanym pochodzeniu
Posag
˛ M
Posag
˛ P
Posag
˛ O
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Bibliografia
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
II Dynastia z Lagasz
II Dynastia z Lagasz
XXI w. p.n.e.
Ur-Bau/Ur-Baba
Teść, poprzednik Gudei
Gudea (20 lat panowania)
Ur-Ningirsu
Syn, nastepca
˛
Gudei
Pirigme
Nammahni
Przegrana z Ur III
Źródła historyczne
Położenie Lagasz
w starożytnej Mezopotamii
Królewskie inskrypcje dedykacyjne
Utwory literackie
¬ Tabliczki administracyjne (Ur III)
Boski rodowód władcy
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
II Dynastia z Lagasz
Panowanie Gudei
Wzniesienie Eninnu dla Ningirsu
Cylinder A
Ceremonie sprawowane w światyni
˛
Cylinder B
Import towarów
Złoto, srebro, miedź, alabaster,
lapis lazuli, dioryt, wiele
gatunków drewna
Cylindry Gudei, Luwr
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Dioryt
Dioryt i gabro
Skały magmowa głebinowa
˛
Zróżnicowany skład chemiczny
Krzemiany i glinokrzemiany
Andezyt, oligoklaz
(gabro – ok. 90%)
Amfibole
(gabro – pirokseny)
6–6,5 w skali Mohsa
Wytrzymałość
“Nikt siła˛ nie zniszczy
(kamienia)” (Posag
˛ B)
Szary, ciemnoszary, czarny,
szarozielony
Kamień królewski od okresu WD
Zakaz łaczenia
˛
z metalami i innymi
kamieniami
Bryła diorytu
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posagi
˛ Gudei
Posagi
˛ Gudei
Najwiekszy
˛
zespół rzeźb jednego
władcy na starożytnym Bliskim
Wschodzie
≥ 27 posagów
˛
Rzeźby diorytowe
Skromny sługa bogów
i poteżny
˛
władca
Inskrypcja opisujaca
˛ pobożność i
czyny władcy
Nazwa posagu
˛
Wyglad
˛ Gudei
Brak brody
Szerokie oczy,
wzrok spokojny i skupiony
Zaznaczona muskulatura
Prawa dłoń zagieta
˛ na lewa˛
Posag
˛ I, Luwr
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posagi
˛ Gudei
Posagi
˛ Gudei
Noszony strój
Szata siegaj
˛
aca
˛ do kostek
Prawe ramie˛ odsłoniete
˛
Okragłe
˛
nakrycie głowy
Rzadziej – odkryta głowa
Nagie stopy
Funkcja posagów
˛
Oryginalny kontekst nieznany
Brak posagów
˛
in situ
Posagi
˛ siedzace
˛ (9)
Przedmiot kultu, istota boska
Posagi
˛ stojace
˛ (14)
Orant modlacy
˛ sie˛ przed
bogiem
Posag
˛ B, Luwr
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posagi
˛ Gudei
Posagi
˛ Gudei
Funkcja posagów
˛
Według inskrypcji
Stawiane przed bóstwami
(stojace
˛ i siedzace)
˛
Przekazywanie wiadomości
bogom
Poświecenie
˛
posagów
˛
bogom
Ningirsu – B, D, G
Ba’u, żona Ningirsu – E, H
Gatumdug, siostra Ba’u – F
Inannna, siostra Ba’u – C
Ninhursanga, matka Ningirsu – A
Wprowadzanie posagów
˛
do
światy
˛ ń bogów
Posag
˛ E, Luwr;
Posag
˛ H, Luwr
Paweł Borycki
Brak scen oraz inskrypcji o
charakterze militarnym
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Literowe oznaczenia posagów
˛
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Bibliografia
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posagi
˛ Gudei
Posagi
˛ Gudei
Zgromadzenie w światyni
˛
Ningirsu
Ochrona posagów?
˛
Ochrona miasta przez posagi?
˛
Upadek Ur III?
Uszkodzenia i dekapitacja
A, B, D – wykonane najstaranniej
Szyje naprawione i
wypolerowane w II w. p.n.e.
Nowe głowy?
Gudea jako budowniczy światy
˛ ń
Posag
˛ F
Siedzacy
˛ Gudea
Rylec, czysta tabliczka i liniał
Oczekujacy
˛ na boska˛
inspiracje˛
Posag
˛ F
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Sekwencja chronologiczna
Sekwencja chronologiczna
Horst Steible
Cechy stylistyczne i inskrypcje
Tylko posagi
˛ inskrybowane
Grupa wczesna
M, N, O
Nawiazania
˛
do poprzedników
Gudei w inskrypcjach
Małe rozmiary
Kamień różnorodny
Poświecone
˛
Geshtinannie
Brak dostepu
˛
do diorytu w
Maganie
Uzyskanie dostepu
˛
do diorytu
Posag
˛ N, Luwr;
Sprowadzanie całych brył
Niska dostepno
˛
ść diorytu →
rezygnacja z kanonu proporcji,
¬ dalsza redukcja rozmiaru
Posag
˛ M, DIA
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Sekwencja chronologiczna
Sekwencja chronologiczna
Grupa pośrednia
P, I, Q
Małe rozmiary
Dioryt
Poświecone
˛
Ningishzida,
opiekunowi Gudei
Ograniczony dostep
˛ do diorytu
w Maganie, małe bryły
Grupa późna
D, A–C, E–H, K
Naturalna wielkość
Dioryt
Pełne formuły dedykacyjne
Poświecone
˛
Ningirsu i
głównym bóstwom Lagasz
Dostep
˛ do dużych brył diorytu
Posag
˛ I, Luwr;
Posag
˛ A, Luwr
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Proporcje
Fotogrametryczna analiza proporcji
Posagi
˛ A i E z Luwru
Posag
˛ 122910 z British Museum
(bez inskrypcji)
Stojace,
˛
naturalnych rozmiarów
Moduł
Przedramie˛ od łokcia do
nadgarstka
Wysokość głowy
Możliwa rekonstrukcja głów
Posagów
˛
AiE
Baza wliczana do hciała (1 bryła)
Grupa późna
hgłowy =
1
6
· hciała
Grupa wczesna i pośrednia
hgłowy =
hgłowy =
Podział Posagów
˛
A i E na
moduły
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
1
5
1
4
· hciała
· hciała
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Wykopaliska archeologiczne w Girsu
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Bibliografia
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Pałac Adad-nadin-ahi
Pałac Adad-nadin-ahi
Girsu w Lagasz (Tello)
II w. p.n.e.
Ksiaż
˛ e˛ hellenistyczny
Imie˛ zapisane na cegłach
Jezyk
˛
aramejski i grecki
Tell A
Ruiny Eninnu dla Ningirsu
Depozyty fundacyjne
Wykopaliska 1877–1909
Ernest de Sarzec
Odkrycie Posagu
˛ D
Naturalna wielkość, najwiekszy
˛
2 fragmenty – u podnóża i na
szczycie
Dedykowany Ningirsu
Nisza pałacu Adad-nadin-ahi
(wysoka masa) → in situ?
Posag
˛ D – “kolosalny”
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Pałac Adad-nadin-ahi
Pałac Adad-nadin-ahi
Posagi
˛ ze światyni
˛
Ningirsu
D, B, G
Posagi
˛ na podłodze dziedzińca
Zainteresowanie i szacunek
dla historii
Posagi
˛ stojace
˛
Wschodni narożnik dziedzińca
A oddzielnie
E, C, G jeden na drugim, od
najwiekszego
˛
do
najmniejszego
Drewniany spalony podest?
Posagi
˛ siedzace
˛
Środek dziedzińca
B (“Architekt z planem”),
F (“Architekt z liniałem”), H
Posag
˛ siedzacy
˛ z okresu WD III
Pałac Adad-nadin-ahi
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posagi
˛ z wykopalisk
12 posagów
˛
z wykopalisk w Girsu
7 stojacych
˛
5 w Luwrze – A, C, E, G, S
1 w British Museum – U
fragmenty w Stambule i
Luwrze – K
5 siedzacych
˛
(w Luwrze)
4 bez głowy – B, D, F, H
1 z głowa˛ – I
6 głów z wykopalisk (Luwr)
2 z Girsu, 1 za Nippur, 3 z Ur
Wykopaliska 1929–1933
André Parrot
Zakup czy odkrycie posagów?
˛
Posag
˛ B, Luwr
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posagi
˛ o nieznanym pochodzeniu
ok. 11 posagów
˛
ok. 1924 – nielegalne wykopaliska
i sprzedaż posagów
˛
w Europie
7 stojacych
˛
1 w Kopenhadze – O
2 w Luwrze – N
1 w British Museum – V
1 w Cleveland Museum of Art
1 w Detroit Institute of Arts – M
1 w kolekcji Goleniseva – T
Wiekszo
˛
ść z głowami
3 lub 4 siedzace
˛
MET – P (z głowa)
˛
Muzeum Irackim – Q
British Museum
Harvard Semitic Museum – R
R – inskrypcja na polecenie
Gudei, postać nieznana
Posag
˛ V, British Museum
Paweł Borycki
16 głów
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posagi
˛ Gudei
Litera
Lokalizacja
Wysokość
Materiał
Pozyskanie
Dedykacja
A
Luwr
1,24 m
dioryt
Sarzec
Ninhursanga
B
Luwr
0,93 m
dioryt
Sarzec
Ningirsu
C
Luwr
dioryt
Sarzec
Inanna
D
Luwr
1,38 m
1,57 m
dioryt
Sarzec
Ningirsu
E
Luwr
1,42 m
dioryt
Sarzec
Ba'u
F
Luwr
0,86 m
dioryt
Sarzec
Gatumdu
Ningirsu
G
Luwr
1,33 m
dioryt
Sarzec
H
Luwr
0,77 m
dioryt
Sarzec
Ba'u
I
Luwr
0,45 m
dioryt
Sarzec
Ningishzida
K
?
1,24 m
dioryt
Sarzec
Ningirsu
M
Detroit Institute of Arts
0,41 m
paragonit
wykopaliska rabunkowe
Geshtinanna
N
Luwr
0,61 m
steatyt
wykopaliska rabunkowe
Geshtinanna
O
Ny Carlsberg Glyptotek
0,63 m
steatyt
wykopaliska rabunkowe
Geshtinanna
P
MET
0,44 m
dioryt
wykopaliska rabunkowe
Ningishzida
Q
Muzeum Irackie
dioryt
wykopaliska rabunkowe
Ningishzida
R
Harvard Semitic Museum
0,33 m
0,19 m
dioryt
?
Namhani
S
Luwr
­­
piaskowiec
?
­­
U
British Museum
0,71 m
doleryt
?
Ninhursanga
V
British Museum
0,78 m
dioryt
?
­­
stojący
siedzący
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ B – “Architekt z planem”
Posag
˛ B – “Architekt z planem”
Wysoka jakość kamienia i rzeźby
Wielkość naturalna
Inskrypcja pokrywajaca
˛ wiekszość
˛
powierzchni
Dedykacja dla Ningirsu
Przekazywanie Ningirsu
informacji o czynach Gudei
Lista ofiar składanych przed
posagiem
˛
Sprowadzenie diorytu z
Maganu
Przekleństwo dla niszczacych
˛
posag
˛
“Wybudowałem światyni
˛
e˛ dla
mojego pana, wiec
˛ życie jest
moja˛ nagroda”
˛
Posag
˛ B, Luwr
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ B – “Architekt z planem”
Posag
˛ B – “Architekt z planem”
Plan Eninnu
Grube ściany z zewnetrznymi
˛
przyporami
6 par ufortyfikowanych drzwi
Plan przekazany na tabliczce z
lapis lazuli przez bóstwo w
czasie snu
Liniał (26,9 cm)
16 odcinków – palców
2
łokcia
( 32 · 24 = 16)
3
5 odcinków podzielonych
na 2, 3, 4 i 5 cze˛ ści
Posagi
˛ BiF
Ofiary przed posagiem
˛
Posag
˛ B, Luwr
Żywność
Libacje na cześć przodków
Władcy Ur III – kontynuacja
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ M – autentyczność?
Posag
˛ Gudei M
Detroit Institute of Arts
Brak analogii stylistycznych
Paragonit
NaAl2 [(OH)2 |AlSi3 O10 ]
Jasnozielony, przeświecajacy
˛
2–2,5 w skali Mohsa
Historia
Nieznane pochodzenie
1925 – pierwsza próba
sprzedaży
1982 – Detroit Institute of Arts
Prawa dłoń luźno nad lewym
nadgarstkiem
Nazwa “Ona (Geshtinanna)
udzieliła modlitwy”
Poświecony
˛
Geshtinannie,
żonie Ningishzida, opiekuna
Gudei
Posag
˛ M,
Detroit Institute of Arts
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ M – autentyczność?
Pozytywna ocena autentyczności
Alster (+)
Inskrypcja autentyczna
Kalambur sumeryjski
Brak możliwości sfałszowania
w latach 20. XX wieku
Scheil, Parrot (+)
Przedstawienie Gudei jako
młodzieńca?
Brak analogii
Hansen (+)
Jedno z arcydzieł sztuki
Bliskiego Wschodu
Wyjatkowo
˛
ść 6= fałszerstwo
Steible (+)
Autentyczna
Posag
˛ M,
Detroit Institute of Arts
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ M – autentyczność?
Negatywna ocena autentyczności
Johansen (-)
Ułożenie dłoni nieestetyczne
Wykończenie dolnego skraju
szaty nietypowe
Różna grubość brwi i powiek
Oczy patrza˛ w różnych
kierunkach
Kciuk prawej dłoni duży i
niestaranny
Mały rozmiar, wysmukłość
Paragonit
Edzard (-)
Inskrypcja fałszywa
Linie inskrypcji zbyt długie
Posag
˛ M,
Detroit Institute of Arts
Paweł Borycki
Sumerolog z Kopenhagi pomógł w
fałszerstwie?
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ P – autentyczność?
Posag
˛ Gudei P
Metropolitan Museum of Art
Problematyczna inskrypcja
Historia
Nieznane pochodzenie
1934, 1937, 1950
– Oferty zakupu
1959 – MET (głowa
autentyczna, korpus nie?)
Podobieństwo do Posagu
˛ I (Luwr)
Kształt, proporcje, rozmiary
Najmniejsze z posagów
˛
siedzacych
˛
∆h = 1 cm
Kompletność, w tym głowa
Podobne inskrypcje
Posag
˛ P, MET;
Posag
˛ I, Luwr
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ P – autentyczność?
Nazwa Posagu
˛ P
“Niech życie Gudei, który
wybudował ten dom, bedzie
˛
długie”
= Nazwa posagu
˛ C z Luwru
Znaczenie nazwy
Kluczowa w życiu rytualnym
posagu
˛
Nadajaca
˛ życie
Czyniaca
˛ posag
˛ obiektem
kultowym
Indywidualność
Posag
˛ miejscem zamieszkania
ducha
Posag
˛ P, MET;
Posag
˛ C, Luwr
Paweł Borycki
Nieprawdopodobne powtórzenie
nazwy
Główny argument dyskusji o
autentyczności
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ P – autentyczność?
Negatywna ocena autentyczności
Johansen (-)
Inskrypcja przekrzywiona
Inny kamień (?) (dioryt, gabro)
Niestaranne nakrycie głowy
Brak odniesienie do nazwy
Alster (-)
Inskrypcja I mogła być
przetworzona do P przed 1930
Minimalne różnice
Steible, Suter (-)
Inskrypcja skopiowana
Braun-Holzinger (-)
Niestaranne wykonanie nosa,
oczu, policzków, uszu, nakrycia
głowy
Posag
˛ P,
Metropolitan Museum of Art
Paweł Borycki
Colbow (+/-)
Kopia I lub starożytność
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ P – autentyczność?
Ocena autentyczności
Styl i technika
Zgodne z starożytnymi
Inny kształt brwi
Wał miedzy
˛
czołem i nosem
“Tonacy
˛ w krześle”
(jak B, D, F, H, I)
Potencjalny fałszerz
Dostep
˛ do Posagów
˛
I oraz C w
latach 20. XX wieku
Dokładne pomiary lub forma
Poprawna identyfikacja nazwy
Autentyczność
Posag
˛ autentyczny? (1924)
Inskrypcja sfałszowana?
Posagi
˛ siedzace
˛ z Girsu
– inskrypcje
Posag
˛ siedzacy
˛ w British
Museum – brak inskrypcji
Posag
˛ P,
Metropolitan Museum of Art
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Posag
˛ O
Posag
˛ O z Ny Carlsberg Glyptotek
Steatyt
Alpy lub Pireneje?
Inskrypcja
Podobna do Posagów
˛
MiN
Dedykowany Geshtinannie
Inna nazwa
0,63 m wysokości
Kupiony w 1925 roku
Autentyczność ostatecznie
nierozstrzygnieta
˛
Dobry stan zachowania posagu
˛
inskrypcji
Posag
˛ O,
Ny Carlsberg Glyptotek
Paweł Borycki
Posagu
˛
Inskrypcji
Posagi
˛ Gudei
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Posagi
˛ Gudei
Dziekuj
˛ e.
˛
http://www.pborycki.pl/pdf/gudea.pdf
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Bibliografia
Wstep
˛
Posagi
˛ Gudei z Girsu
Przeglad
˛ posagów
˛
Gudei
Bibliografia
Bibliografia
J. Aruz (ed.), Art of the First Cities: The Third Millennium B.C.
from the Mediterranean to the Indus BC, New York 2003.
G. Azarpay, “A Photogrammetric Study of Three Gudea
Statues”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 110, No.
4, 1990, p. 660–665.
F. Johansen, Statues of Gudea: ancient and modern,
Copenhagen 1978.
O. Muscarella, “Gudea or not Gudea in New York and Detroit:
Ancient or modern?”, Source: Notes in the History of Art, Vol.
24, No. 2, 2005, p. 6–18.
Paweł Borycki
Posagi
˛ Gudei
Download