Kobieta szef

advertisement
Kobieta szef
Kamila Ślęzak | 08.03.2012
Opinie na temat kobiet - szefów są podzielone. Dla
jednych kobieta na stanowisku szefa jest marzeniem
w ich miejscu pracy, zaś inni aż drżą na samą myśl
o tym. Jakie naprawdę są kobiety - szefowe?
Stanowisko szefa
To stanowisko przynosi nie tylko radość związaną z wysoką
pozycją zawodową, ale obarczone jest także ogromną
odpowiedzialnością - zarówno za pracę wszystkich podopiecznych, jak i za to, by w miejscu swojej
pracy czuli się komfortowo. Władza nad innymi czasem sprawia, że chcemy nimi rządzić i wywoływać
w nich uległość. Pamiętać należy, że na największy szacunek zasługuje ten szef, który zdobywa sobie
przychylność nie w wyniku swojej pozycji, ale dlatego, że jest osobą z którą chce się pracować i dla
której warto to robić. I jeśli o to chodzi, to płeć nie ma żadnego znaczenia.
Droga do kariery
Droga kobiety do osiągnięcia wysokiego stanowiska jest nieco inna od tej, którą musi przejść
mężczyzna. Jednym z problemów jest tzw. szklany sufit, polegający na utrudnianiu kobietom objęcia
wysokiego stanowiska przez kadrę kierowniczą. Zazwyczaj pracodawcy wolą zatrudniać mężczyzn,
gdyż oni nie zachodzą w ciążę, nie idą na urlop macierzyński. W latach siedemdziesiątych na
popularności zyskało inne określenie - "aksamitne getto", które oznaczało niedopuszczanie kobiet do
kierowania wydziałami technicznymi, produkcyjnymi czy marketingowymi. Pojęcie to zamykało
kobiety w stereotypowych wzorcach - matki i strażniczki domowego ogniska. Mimo tych trudności
kobiety coraz częściej podejmują wyzwania zawodowe, które wiążą się z objęciem funkcji szefa
w firmie.
Cechy kobiet
Są zorganizowane, obowiązkowe, wiedzą, że jak coś trzeba zrobić, to robią to, nie odkładają niczego
na jutro. Pamiętają o wszystkim i dla nich przygotowanie sobie listy zadań nie jest niczym
wstydliwym. Jednak wciąż wiele osób nie wyobraża sobie pracy pod kierownictwem kobiety.
Szczególnie działa to na nerwy mężczyznom, którzy z natury chcą być przywódcami. Ale
współcześnie rola kobiet nie ogranicza się tylko do roli gospodyni domowej. Powszechnie kobiety
łączą pracę zawodową z opieką nad dziećmi i pracą w domu. Co więcej, starcza im sił, aby robić
karierę na wyższych szczeblach, aż po stanowiska kierownicze.
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/951/kobieta-szef/
Psychologia
Kobieta wnosi do biznesu intuicję i niepowtarzalny sposób myślenia. Posiada wszelkie cechy dobrego
przedsiębiorcy: jest rzetelna, wytrwała i systematyczna, uparta w dążeniu do celów. Poza tym jest
ambitna i zdecydowana, jednak ma mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka niż mężczyźni. Oni
skupiają się bowiem na zasadach, są bardziej skoncentrowani i rzeczowi. Jak się okazało, także
psychologia sprzyja kobietom w kierowaniu pracownikami. Badania amerykańskich psychologów
wykazały, że to właśnie panie lepiej sprawdzają się jako szefowie. Umieją zachęcić i motywować
podwładnych do pracy, są pomysłowe i nastawione na skuteczne wykonywanie swoich obowiązków.
Przynosi to oczywiście zyski dla firmy, ale też uznanie i sympatię pracowników. Kobieta jako szef
w napiętych sytuacjach woli porozmawiać, wyjaśnić nieporozumienia, spokojnie doradzić
i zainspirować. Otwarty konflikt, awantura czy współzawodnictwo nie pomagają w pracy, dlatego
kierowniczki walczą z taką atmosferą w miejscu pracy. Starają się podejmować decyzje wyważone,
odpowiedzialne, poprzedzone refleksją, zebraniu wszelkich możliwych informacji. Mają poczucie
osobistej odpowiedzialności za swoje przedsięwzięcia, stąd wolą rozwiązania pewne i przemyślane,
za to mniej ryzykowne.
Profesjonalizm ponad wszystko
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, chcą być dobrymi szefami i podejmują decyzje o objęciu wysokiego
stanowiska, kierując się dobrymi intencjami. Są przekonani o własnej skuteczności i mają dużą
motywację do uzyskania wysokiego prestiżu. Kobiety, chcąc sprostać zadaniu kierowania firmą,
muszą jednak wykazywać większą determinację i pewność siebie, by osiągnąć zamierzony cel.
Wspomniane zjawiska, utrudniające wspinanie się po szczeblach kariery zawodowej, wymagają od
kobiet dużej odporności na stres. Okazuje się jednak, że zdaniem pracowników najważniejszą dla
nich cechą, jaką powinna posiadać kobieta - szef, jest profesjonalizm. Polki świetnie o tym wiedzą,
dlatego oprócz studiów przygotowujących je do zawodu stale szukają możliwości dokształcania się:
po pracy uczą się języków obcych, w weekendy jeżdżą na szkolenia, kursy, kończą studia
podyplomowe.
Niektórzy jednak dopatrują się w kobiecym stylu kierownictwa charakterystycznych cech i tak Dr
Leszek Mellibruda, psycholog biznesu, opracował pięć najczęstszych błędów menedżerskich
popełnianych przez kobiety:
1.Błąd „Królowej śniegu” - szefowa sztucznie narzuca dystans w relacji z pracownikami. Kobieta szef bardzo często podkreśla różnice między sobą a pracownikami, dotyczące zdolności i inteligencji
- oczywiście, na swoją korzyść; buduje nieformalne struktury zależności przy jednoczesnym
pomijaniu służbowych relacji. Nie odwzajemnia także przejawów sympatii okazywanych przez
pracowników, natomiast koncentruje się wyłącznie na zadaniach i rozlicza z ich wykonania.
2.Błąd „Sympatycznej kwoki” - szefowa manifestuje swoją opiekuńczość wobec pracowników.
Nieświadomie zdarza im się wyróżniać słabszych, a czasami bardziej zdolnych lub przystojniejszych
mężczyzn - współpracowników. Stosują różne kryteria i miary do oceniania pracowników.
3.Błąd „Wściekłej tygrysicy” - szefowa jest wybuchowa i okazuje negatywne uczucia wobec
pracowników, którzy akurat pojawili się w zasięgu wzroku. Szefowe tego typu charakteryzują się
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/951/kobieta-szef/
brakiem powściągliwości i stabilności emocjonalnej, hołdują zasadzie: „Co w sercu, to na języku”.
4.Błąd „Romantycznego łabędzia” - szefowe tego typu nadmiernie dbają o własny wizerunek. Często
są nieobecne w firmie, ponieważ pochłaniają je obowiązki reprezentacyjne, tzn. udział w zebraniach,
uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach i rautach. Ich kontakt z pracownikami jest przelotny
i bardzo powierzchowny. Szefowe tego typu wychodzą z założenia, że ich zastępcy i inne osoby
funkcyjne w firmie mogą równie skutecznie zastąpić ich bezpośredni kontakt i mieć wpływ na
kluczowych pracowników w firmie.
5.Błąd „Carycy Katarzyny” - szefowa stale wykorzystuje ludzi w firmie, narzuca im służalczy wzorzec
zachowań. Do takiej szefowej pracownicy boją się podejść z prośbą o należący im się urlop lub
z jakąś inną sprawą. Często są to kobiety niemające rodziny oraz takie, które za punkt honoru
stawiają sobie maksymalne wykorzystywanie ludzi i ich czasu.
Kobieta czy mężczyzna?
Czy można więc powiedzieć, kto jest lepszym szefem: kobieta czy mężczyzna? Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie. Każda z płci ma swoje wady i zalety. Choć nie każda kobieta nadaje się na
tak wysokie stanowisko, wiele z nich potrafi zarządzać firmami, prowadzić spotkania biznesowe,
opiekować się swoimi pracownikami. To sprawia, że cieszą się uznaniem i szacunkiem ze strony
swoich podopiecznych i kontrahentów. W biznesie dobrze jest połączyć predyspozycje obu płci.
Zarówno kobieta, jak i mężczyzna, wnoszą pozytywne wartości do firmy. Łącząc je, stworzymy
doskonały zespół do zarządzania każdą firmą.
Kamila Ślęzak
Ocena:
0/6
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/951/kobieta-szef/
Download