Zrozumienie - SNE Otwock

advertisement
RODZINA
FORMACJA PODSTAWOWA
Rok III
/ cz. II z IV /
Tydzień X
Zrozumienie
DZIEŃ I
Mężczyźni różnią się od kobiet – co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jak
bardzo duża jest to różnica, to inna sprawa. Jeśli nie będziemy świadomi swoich różnic,
będziemy żyli w nieporozumieniach i niezgodzie. Często wpadamy w zdziwienie,
zniecierpliwienie, a nawet złość w zetknięciu z płcią przeciwną.
Wiele dziewcząt nie rozumie zachowań chłopców. Oni z kolei dziwią się, że
dziewczęta mają tak różne wyobrażenia i oczekiwania. Każde z nich mierzy swoją
miarą. Ale okazuje się , ze z biegiem lat wcale nie jest lepiej. Mąż złości się na
emocjonalne przeżywanie swej żony, a ona nie może ścierpieć jego milczenia po
powrocie z pracy. Istnieje mylne założenie, że jeśli ta druga osoba nas kocha, to już
zmieni się według naszego pomysłu i reagować będzie w określony sposób. Taki sam,
w jaki my reagujemy, gdy kogoś kochamy. Trzeba przyjąć, że w tych damsko – męskich
relacjach powstają pewne nieświadome błędy i niezawinione zranienia. Czy w związku z
tym nie ma wyjścia z labiryntu „mąż – żona”? Jesteśmy na siebie skazani i zawsze będą
zranienia? Na szczęście nie. To prawda, że zawsze grożą nam nieporozumienia, ale
kiedy małżonkowie zdolni są do szanowania swej odmienności, wówczas ich relacja i
miłość mogą ciągle się rozwijać. Właśnie odmienność jest równocześnie szansą na
uzupełnianie się i ubogacanie. Na dostrzeganie odmiennego punktu widzenia i
postrzegania świata w sposób dużo bogatszy niż tylko ten do którego przyzwyczaiły nas
nasze oczy i nasze schematy myślenia.
Trzeba jednak od razu zaznaczyć. Dobre chęci, by zrozumieć drugą osobę są
konieczne, ale nie wystarczą. Trzeba do nich dołączyć działanie. Zarówno w
odkrywaniu, akceptowaniu jak i korygowaniu swoich zachowań. To kosztuje, ale się
opłaca.
W tym tygodniu skupimy się właśnie na tym szczególe relacji mężczyzna – kobieta
jakim są różnice w przeżywaniu. Nie chodzi oczywiście o encyklopedyczną wiedzę, ale o
zaakcentowanie sytuacji, które pomogą małżeństwom zrozumieć się lepiej i
współpracować owocniej.
Każdego dnia w tym tygodniu popatrz na odmienność płci przeciwnej i podejmij
trud zrozumienia przeżywania tej drugiej osoby. Może też lepiej zrozumiesz siebie ?
Tekst do modlitwy: Rdz 21
ZROZUMIENIE
DZIEŃ II
Przyjrzyjmy się kilku zagadnieniom, akcentując różnice w podejściu kobiet i mężczyzn.
1. Problem – różnice:
 Gdy mężczyzna ma problem lub chce się odprężyć, chce być sam. Udaje się
wówczas do swojej „jaskini”, by samotnie rozwiązać problem.
 Gdy kobieta ma problem, szuka towarzystwa innych kobiet. Spotykają się,
rozmawiają o swoich problemach, szukają ukojenia poprzez wygadanie się i
podzielenie swoimi emocjami i przeżyciami.
2. Dobre rady – różnice:
 Kiedy kobieta doradza i próbuje pomóc mężczyźnie, ten odbiera to jako
sugestię, że on nie wie co robić lub że nie potrafi tego zrobić samodzielnie.
 Kiedy mężczyzna udziela rad kobiecie, mniej słucha, a bardziej skupia się na
szukaniu rozwiązania; tymczasem kobieta potrzebuje przede wszystkim
wysłuchania, wsparcia.
3. Motywacja do działania – różnice:
 Moc i chęć działania mężczyzn płynie z przekonania, że są potrzebni. Brak
poczucia, że jest komuś potrzebny, oznacza dla mężczyzny powolną śmierć.
 Kobieta znajduje motywację i siłę do działania, kiedy jest otoczona czułą
opieką, gdy czuje się kochana.
4. Myślenie i mówienie – różnice
 Kobiety głośno myślą, dzieląc się ze słuchaczem całym wywodem
wewnętrznym. Przeplatają wypowiedź informacjami o swoich stanach
wewnętrznych, przeżyciach towarzyszących danym zdarzeniom.
 Mężczyźni, zanim zaczną mówić lub reagować, najpierw milcząco przeżywają
to co usłyszeli lub czego doświadczyli. Odpowiedź najpierw formułują w
środku, a potem dopiero wypowiadają. Proces ten może trwać całe godziny.
 Kobieta powinna zrozumieć, że jeśli partner trwa w milczeniu, to tak jakby
mówił: ”jeszcze nie wiem co powiedzieć, ale próbuję to przemyśleć”.
Tymczasem kobieta interpretuje to następująco: „nie odpowiadasz, bo ci na
mnie nie zależy i nie zwracasz na mnie uwagi”.
5. Stopień zażyłości – różnice
 Kobieta potrzebuje utrzymywać stały stopień bliskości i zażyłości z partnerem.
Jeśli oddala się od niego to dlatego, że ją zranił, straciła do niego zaufanie.
 Mężczyzna, mimo iż kocha kobietę, czuje czasem potrzebę oderwania się,
usamodzielnienia się. Musi zaspokoić swą potrzebę niezależności.
Mężczyzna wciąż stąpa między bliskością a tęsknotą do niezależności.
6. Stałość i zmienność nastrojów – różnice:
 Kobieta jest jak fala – jej nastrój wznosi się i opada. Kiedy wie, że jest
kochana, jej samopoczucie wznosi się, czuje się wspaniale, osiąga
wierzchołek fali. Lecz w chwilę potem jej nastrój się zmienia i fala załamuje
się. Upadek ten jest jednak przejściowy, bo krótko po osiągnięciu najniższego
punktu humor znowu się polepsza i fala zaczyna się wznosić. W czasie
polepszania się nastroju kobieta czuje się przepełniona miłością i z radością
ofiarowuje ją partnerowi, natomiast po załamaniu się fali emocjonalnej
odczuwa wewnętrzną pustkę i bardzo potrzebuje dowodów miłości.
 Mężczyzna myśli, że zmiany nastroju partnerki zależą wyłącznie od jego
zachowania. Kiedy kobieta czuje się szczęśliwa, czuje się dumny, kiedy
jednak widzi jej przygnębienie, sądzi, że jest temu winien. Może to
spowodować frustrację mężczyzny.
Tekst do modlitwy: Rdz 25, 19-34
ZROZUMIENIE
DZIEŃ III
1. Podstawowe potrzeby kobiet i mężczyzn w związku.
Kobiety pragną otrzymywać:
 Troskę
 Zrozumienie
 Szacunek
 Poświęcenie
 Uznanie
 Zapewnienia
Mężczyźni pragną otrzymywać:
 Zaufanie
 Akceptację
 Docenienie
 Podziw
 Aprobatę
 Zachętę
2. Anatomia kłótni:
Większość kłótni wybucha wtedy, gdy mężczyzna odmawia racji uczuciom kobiety,
a ona wyraża niezadowolenie z partnera.
a. Żona najczęściej wszczyna kłótnie, ponieważ nie wypowiada swoich uczuć
wprost.
b. Mąż jest szczególnie skłonny do kłótni, kiedy popełnił błąd i zdenerwował
ukochaną.
3. Proszenie o pomoc
a. Kobiety nie proszą mężczyzn o pomoc. Kobieta wychodzi z założenia, że
jeżeli partner ją kocha, to sam wie czego jej potrzeba, sam ofiaruje jej swą
pomoc. Bywa nawet, że kobieta celowo nie zwraca się o pomoc, chcąc w
ten sposób przetestować uczucia mężczyzny. Tym samym wymaga od
niego, by domyślił się, jakie są jej pragnienia i nie proszony spełniał je.
Czasem kobieta zupełnie się odwraca od partnera tylko dlatego, że musi
prosić o wsparcie. Nawet, jeśli w końcu się na to zdobędzie, a on powie
„tak”, ona pomyśli: „jeżeli musiałam go prosić, to się nie liczy”.
b. Jeśli kobieta nie prosi o nic, mężczyzna sądzi, że ofiarował jej już
dostatecznie dużo. Mężczyźni bardzo źle reagują na żądanie i urazę.
Nawet jeśli partner jest gotów ofiarować swą pomoc, to czując pretensję
kobiety, może się zniechęcić. Szanse uzyskania upragnionego wsparcia
maleją , gdy jej prośba przeradza się w żądanie.
c. Mężczyźnie bardzo trudno poprosić o pomoc. Zwłaszcza, gdy nie dotyczy
podania młotka czy pozamiatania po remoncie. Uważa, że w jego sprawy
wewnętrzne, duchowe żona nie powinna być wtajemniczana. Odcina się w
ten sposób od koniecznego wsparcia.
d. Mężczyznę bardzo obciąża świadomość, że jest dla partnerki jedynym
źródłem pomocy i miłości.
4. Mężczyznom potrzeba przestrzeni, kobietom – zrozumienia.
5. Modlitwa
a. dla mężczyzny musi mieć cel i być konkretna. Powinna wzywać do czynu.
b. dla kobiety może być ciągłym przebywaniem w Bożej obecności Może być
po licznych czynnościach błogim odpoczynkiem.
Tekst do modlitwy: Rdz 29
ZROZUMIENIE
DZIEŃ IV
Bliskość:
1. Jeśli rodzinna historia kobiety zawiera wątek odrzucenia, to mężczyzna winien
pamiętać, iż będzie ona szczególnie podatna na poczucie zaniedbania. Kiedy
historia mężczyzny usiana jest odrzuceniami, na przeszkody reaguje walką –
czasem zbyt agresywnie i demonstracyjnie domagając się pochwał.
2. Kiedy mężczyzna się wycofuje, kobieta czuje się niepewnie. Chciałaby wiedzieć,
że to tylko chwilowe, dlatego nawet słowa: „porozmawiamy o tym później” będą
dla niej uspokojeniem.
3. Kobiety czasem wyobrażają sobie, iż są doskonałe, gdyż tylko w ten sposób
zasługują na miłość. Negatywny osąd, zaniedbanie i porzucenie mogą być dla
niektórych kobiet bardzo dotkliwym doświadczeniem, jeśli w głębi duszy żywią
nieświadome przekonanie, że nie zasługują na nic więcej.
4. Mężczyzna lubi być doceniany, choć nie lubi tego okazywać, że zależy mu na
opinii innych. Jedna pochwała żony ważniejsza jest niż wszystko inne tego dnia.
5. Kobieta jest szczególnie podatna na niesłuszne, negatywne przekonanie, że nie
zasługuje na miłość. Ponieważ obawia się, że nie znajdzie oparcia, więc
nieświadomie odrzuca wszystkie możliwości.
6. Mężczyzna woli skłamać niż przyznać się do winy. Kobieta zamiast się spierać,
będzie wolała uznać, że to ona jest winna rozterkom i strapieniom mężczyzny. Na
dłuższą metę oznacza to niemożliwość aprobaty samej siebie.
7. Mężczyzna nie boi się konfrontacji, ale woli spokój. Dlatego nie reaguje na
argumenty myśląc w duchu swoje. Aby w konfrontacji nie zostać urażona, kobieta
czasami stroi twarz w uśmiech i wydaje się zadowolona ze wszystkiego. Co
więcej, może oszukiwać samą siebie, że wszystko jest w porządku, ale tylko za
cenę rezygnacji ze swych pragnień.
Tekst do modlitwy: Rdz 30
DZIEŃ V
Dlaczego mężczyźni kłamią, a kobiety płaczą?
 Kobieta martwi się o przyszłość, dopóki nie znajdzie męża. Mężczyzna nigdy
nie martwi się o przyszłość, dopóki się nie ożeni.
 Kobiecie wystarczy dobrze poznać jednego mężczyznę, żeby zrozumieć
wszystkich, podczas gdy mężczyzna może znać wszystkie kobiety i nie
rozumieć ani jednej.
 Zrzędzenie kobiety może być oznaką, że kobieta pragnie czegoś więcej:
uznania od rodziny za to, co im dotychczas dała, oraz więcej możliwości
dokonania zmian we własnym życiu
Kiedy kobieta rozkwita?
1. Zaufanie mężczyzny dodaje kobiecie pewności siebie, dzięki której może się
odprężyć, czując, że otrzyma to, czego potrzebuje. Gdy czuje, że zajmuje
pierwsze miejsce w życiu mężczyzny, zaczyna go podziwiać.
2. Kobieta rozkwita, kiedy czuje się uwielbiana i wyróżniona.
Kiedy mężczyzna jest wniebowzięty?
1. Po awansie i podwyżce w pracy.
2. Po udanym seksie
Tekst do modlitwy: Rdz 31
ZROZUMIENIE
DZIEŃ VI
Siedem męskich zachowań, które doprowadzają żonę do szału:
1. Mężczyźni stale udzielają rad i nieproszeni przedstawiają rozwiązania
2. Mężczyźni nieustannie zmieniają kanały w telewizji za pomocą pilota.
 Mężczyźni nie chcą wiedzieć co jest w telewizji. Oni pragną wiedzieć, co jeszcze
w niej jest.
3. Mężczyźni nie zatrzymują się, aby zapytać o drogę.
 Mojżesz błąkał się po pustyni przez 40 lat. Jako typowy mężczyzna nie chciał
zapytać o drogę.
 Mężczyźni nie błądzą – oni po prostu znajdują alternatywny cel podróży
 Dla mężczyzna przyznanie się, że zabłądził, to przyznanie, że zawiódł, jeśli
chodzi o jego najważniejszą umiejętność – odnajdywanie drogi. Dlatego wielu z
nich dałoby się raczej spalić na stosie, niż przyznać się do tego kobiecie. Jeśli
jesteś pasażerką i właśnie minęłaś tę samą stację obsługi po raz trzeci, w
żadnym wypadku nie krytykuj kierowcy mężczyzny ani nie udzielaj mu rad,
szczególnie jeśli nie chcesz reszty drogi przejść na piechotę.
 Dlaczego potrzeba aż 4 milionów plemników męskich, żeby znalazły i zapłodniły
jajeczko? Żaden nie chce spytać o drogę.
4. Mężczyźni ustawicznie zostawiają podniesioną deskę sedesową.
 W niebie każdy mężczyzna będzie miał trzy piloty telewizyjne, a wszystkie deski
sedesowe będą podniesione.
 Kobiety musza zrozumieć, że nie można winić wyłącznie mężczyzn. Oni nie są
obojętni na ich troskę o higienę, lecz bywają chwile, gdy sprawa po prostu
wymyka się spod kontroli. To nie ich wina, tylko matki Natury. Gdyby to był Ojciec
Natura… nie byłoby problemu…
5. Dla mężczyzn pójście na zakupy jest wielkim problemem.
 Ogromną zaletą bycia mężczyzną jest to, że potrafi kupić dwa garnitury, trzy
koszule, pasek, trzy krawaty i parę butów w niecałe osiem minut. Na dodatek ten
ubiór może mu służyć nawet do dziewięciu lat. Mężczyzna umie kupić prezenty
gwiazdkowe dla całej rodziny w niecałe 40 minut o wpół do piątej w Wigilię i nie
potrzebuje do tego żadnego towarzystwa.
 Kobieta wybiera ubiór starannie, dopasowując go do pogody, pory roku, mody,
własnej kolorystyki, miejsca gdzie się wybiera, aktualnego nastroju i tego co
będzie robić. Mężczyzna po prostu wącha, czy rzeczy, które zostawił na oparciu
krzesła, nadają się jeszcze do włożenia.
 Zawsze trzymamy się za ręce. Jeśli ją puszczę, natychmiast zaczyna robić
zakupy.
6. Mężczyźni mają obrzydliwe nawyki osobiste.
 Dłubanie w nosie, bekanie, brak troski o zapach własnego ciała, noszenie brudnej
bielizny, drapanie się w okolicach krocza, oddawanie gazów.
 Mężczyznom należy zabronić jedzenia produktów powodujących wzdęcia na trzy
godziny przed pójściem do łóżka.
7. Mężczyźni uwielbiają nieprzyzwoite dowcipy.
 Osama miał 53 rodzeństwa, 13 żon, 28 dzieci i majątek wart ponad 300 milionów
dolarów. Ale nienawidzi Amerykanów za ich nieumiarkowany styl życia
Warto o tej 7 wiedzieć, by wiele zmienić
Tekst do modlitwy: Rdz 32
ZROZUMIENIE
DZIEŃ VII
Siedem kobiecych zachowań, które doprowadzają męża do szewskiej pasji:
1. Gadulstwo
2. Humory i czepianie się drobnostek
3. Niezdecydowanie w stroju (gdy już trzeba wychodzić)
4. Wielogodzinne zakupy
5. Brak chęci na seks (notoryczny)
6. Lista spraw do załatwienia tuż po powrocie z pracy
7. Zmuszanie do „dzielenia się” przeżyciami.
W związku z tym dobrze jest prześledzić kilka prawd związanych z komunikacją i
upodobaniami. Resztę musicie sobie wzajemnie dopowiedzieć.
Lepsza komunikacja
1. Kobieta woli milczenie tylko wtedy, gdy to, co ma do powiedzenia, może sprawić
ból, albo gdy nie ufa mężczyźnie. Mężczyzna w zasadzie woli milczeć.
2. Gdy mężczyzna milczy, kobietę zaczynają nawiedzać najgorsze przeczucia.
Podczas gdy on tylko porządkuje swe wnętrze.
3. Właściwa komunikacja jest dla kobiety niezwykle istotna. Bez niej trudno o tkliwe,
miłosne uczucia. Dla mężczyzny wystarczy spojrzenie.
4. Dla kobiety komunikowanie się jest okazją do wyrażania uczuć, uporządkowania
myśli i ustalenia priorytetów. Dla mężczyzny – sposobem planowania i
rozwiązywania problemów.
5. Mężczyźni nader często nie zdają sobie sprawy z tego, że mówiącej o emocjach
kobiecie nie zależy na ścisłości myśli. Wypowiada się nie po to, żeby przedstawić
swą niewzruszoną opinię, lecz by zasygnalizować skalę swych odczuć.
Mężczyzna szuka precyzji słów i czepia się określeń.
6. W trakcie komunikowania się kobieta nie tyle dzieli się informacjami, ile samą
sobą. Odwrotnie mężczyzna: daje informacje, sam stoi z boku.
7. Uczucia kobiety bardziej się wiążą z jej doświadczeniem świata niż z samym
światem. Mężczyzna mówienie o uczuciach uważa za stratę czasu. Chyba, ze
chce w ten sposób osiągnąć jakiś cel.
8. Gdy mężczyzna sprzeciwia się sugestiom kobiety, ona ma wrażenie, iż on nie
szanuje ani jej zdania, ani jej samej.
Dlaczego kobieta chce rozmawiać?
1. Gdy kobieta jest przygnębiona całym dniem, znajduje ulgę, mogąc szczegółowo o
tym porozmawiać z kimś, komu ufa.
2. Dla kobiety nie ma zdecydowanych priorytetów. Kiedy jest poirytowana, dotyczy
to spraw i ważnych, i błahych.
3. Aby odreagować złe samopoczucie, kobieta chce rozmawiać o problemach
dawnych, przyszłych, a nawet o takich, które nie mają rozwiązania.
4. Im więcej rozmów i rozważań, tym kobieta lepiej się czuje.
5. Warunkiem dobrego samopoczucia kobiety jest to, by miała oddanych przyjaciół,
z którymi może dzielić swoje uczucia i problemy.
6. Kobieta oczekuje od mężczyzny, że podobnie jak ona będzie się otwierał i
opowiadał o własnych problemach.
7. A mężczyzna nie lubi szczerze opowiadać o swoich problemach, wówczas
kobieta ma do niego pretensje o to, iż nie jest bardziej otwarty.
8. Kobieta nie wstydzi się swoich problemów. Mniej chodzi jej o „kompetentność”, a
bardziej o pozostawanie w bliskim związku uczuciowym.
Tekst do modlitwy: Rdz 33
Download