Moja kolekcja skał, minerałów i skamieniałości „SKARBY ZIEMI”

advertisement
Koło przedsiębiorczości i ekologii w ramach projektu
„Archimedes gości w gminie Reszel” ogłasza
Szkolny konkurs indywidualny
Moja kolekcja skał,
minerałów i skamieniałości
„SKARBY ZIEMI”
I.
II.
•
•
•
•
•
•
Adresat konkursu:
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Reszlu
Cele konkursu:
Poszerzenie wiedzy uczniów na temat skał minerałów i skamieniałości Docenienie piękna i wyjątkowości skarbów Ziemi Podejmowanie działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej Nawiązanie i wzmocnienie współpracy między uczestnikami koła przedsiębiorczości i ekologii a uczestnikami konkursu Zgromadzenie okazów skał, minerałów i skamieniałości do ekspozycji w gablocie szkolnej oraz do zorganizowania szkolnej wystawy Przeciwdziałanie niszczeniu zasobów Ziemi III. Organizatorzy konkursu:
Szkolne koło przedsiębiorczości i ekologii w ramach projektu „Archimedes gości w gminie Reszel”. IV. Termin:
1.XII.2009r. – 19.III.2010r. V. Prace konkursowe należy składać
do 19 III 2010 roku do Pani B. Maciukiewicz
i Pani E. Majcher.
VI. Zasady przygotowania pracy konkursowej:
Przez czas trwania konkursu należy zbierać
i gromadzić okazy skał, minerałów, skamieniałości.
Zebrane okazy (co najmniej 10) należy wyeksponować
w odpowiedni sposób w pojemniku (może to być tacka,
pudełko itp.).
Obok każdego okazu powinien znaleźć się jego opis:
¾ rodzaj skały lub okazu, nazwa, skład
mineralogiczny,
wielkość itp.
¾ pochodzenie, wiek okazu.
¾ miejsce znalezienia lub dane o ofiarodawcy (jeśli ktoś
otrzymał okazy od innych osób), zgoda ofiarodawcy na
wyeksponowanie jego zbiorów
przez uczestnika konkursu.
¾ czas (data) znalezienia okazu.
¾ informacje dodatkowe (np. ciekawostki i przygody
związane ze znalezieniem okazu, jego przechowywaniem,
przygotowywaniem ekspozycji konkursowej, właścicielach
zbiorów itp.).
Uwaga!
• Do pracy konkursowej powinna być dołączona zgoda
uczestnika konkursu na wykorzystanie okazów w celu
przygotowania szkolnej wystawy (wypożyczenie –
prace zostaną zwrócone uczestnikom konkursu po
wystawie).
• Zgoda uczestnika na podarowanie okazów
dla szkoły w celu wzbogacenia szkolnej kolekcji skał,
minerałów i skamieniałości (okazy należy przekazać
szkole po zakończeniu konkursu).
VII.Kryteria oceny pracy konkursowej:
o Różnorodność i atrakcyjność zebranych okazów.
o Pomysłowość i sposób ich wyeksponowania.
o Kompletność i prawidłowość opisu.
VIII. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców
konkursu do 26 III 2010 roku.
IX. Przewiduje się nagrody dla uczestników
konkursu.
X. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne
i nie przysługuje od nich odwołanie.
Download