Bezpieczeństwo dzieci w domu: na drodze, chodniku i poboczu

advertisement
Spotkanie Policji
z otwockiego zespołu do spraw nieletnich
z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie
w ramach programu
„Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”
Cele spotkania:
Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o zdrowie, sprawność fizyczną dziecka.
Wyrabianie u dzieci, czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego,
psychicznego i duchowego.
Wskazanie właściwych zwyczajów , obyczajów i zachowań wobec kolegów
szkolnych, nauczycieli, osób obcych.
Kształtowania u dzieci postawy ograniczonego zaufania do obcych.
Wykształcenie u dzieci umiejętności unikania sytuacji stania się ofiarą przestępstwa,
czy żywiołu lub sprawcą nieszczęścia, nabycie umiejętności proszenia o pomoc w
chwili zagrożenia oraz wyuczenie tzw. bezpiecznych zachowań.
Wskazanie dzieciom konieczności wyposażenia w następujące umiejętności:
* Kształtowania umiejętnego proszenia o pomoc.
* Poznania osób życzliwych przyjaznych do których można zwracać się o pomoc,
przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją
zagrażającą zdrowiu i życiu .
* Poruszanie się po drogach publicznych, rozpoznawanie sygnałów
alarmowych o niebezpieczeństwie.
.
Podział zagrożeń:
1. Bezpieczeństwo dzieci w domu
2. Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i z powrotem
3. Bezpieczeństwo dzieci w szkole
4. Niebezpieczne zabawy
5. Niebezpieczni nieznajomi
6. Jak radzić sobie z żywiołami
7. Niebezpieczne używki
8. Nie jesteś sam
Bezpieczeństwo dzieci w domu:
żywioły w domu (ogień, woda),
trucizny i lekarstwa,
korzystanie z urządzeń technicznych (prąd, gaz),
samotność w kontakcie z mediami (telewizor, video, komputer),
obcy pod nieobecność rodziców (telefon, domofon, dzwonek do
drzwi,
pseudo-przyjaciel),
nieostrożne zabawy dzieci (zapałki, wrzątek, ostre przedmioty, wywrotne
meble, wanny i wiadra).
Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i z powrotem:
na drodze, chodniku i poboczu (tajniki bezpiecznego uczestnictwa w ruch
drogowym),
na rowerze,
na torach kolejowych,
obcy na drodze
(klucz, prezent, propozycja przejażdżki),
Uwaga Pies
Bezpieczeństwo dzieci w szkole
wymuszenia ze strony starszych kolegów,
skutki agresji i wulgaryzmu,
stres szkolny.
Niebezpieczne używki
co jest zdrowe, co mi szkodzi (dziękuję nie palę),
co to jest alkoholizm i pijaństwo (dziękuję nie piję),
narkotyki (dziękuje nie biorę, nie wącham ).
Niebezpieczni nieznajomi
powiedz NIE obcemu,
nie ufaj i nie ulegaj namowom,
nie bierz prezentów.
Nie jesteś sam
prawa dzieci,
sprzymierzeńcy dziecka (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna,
Pogotowie Ratunkowe, pedagog, psycholog, nauczyciel),
telefony do w/w.
Opracowanie: mgr Monika Lewtakowska
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards