Bezpieczeństwo dzieci w domu

advertisement
Spotkanie z rodzicami uczniów
w ramach programu
„Bezpieczna Polska – Szkoła”
mgr Anna Charatonik, nauczyciel nauczania zintegrowanego, SP 14 w Przemyślu
Cele spotkania:
Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o zdrowie, sprawność fizyczną dziecka.
Wyrabianie u rodziców, a tym samym u dzieci, czujności wobec zagrożeń dla
zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.
Wypracowywanie postaw rodziców zapewniających dziecku rozwój w przyjaznym,
bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.
Wskazanie właściwych zwyczajów , obyczajów i zachowań w środowisku
rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli, osób obcych.
Kształtowania u dzieci postawy ograniczonego zaufania do obcych.
Wykształcenie u dzieci umiejętności unikania sytuacji stania się ofiarą przestępstwa,
czy żywiołu lub sprawcą nieszczęścia, nabycie umiejętności proszenia o pomoc w chwili
zagrożenia oraz wyuczenie tzw. bezpiecznych zachowań.
Wskazanie rodzicom konieczności wyposażenia dzieci w następujące umiejętności:
* Kształtowania umiejętnego proszenia o pomoc.
* Poznania osób życzliwych przyjaznych do, których można zwracać się o pomoc,
przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją
zagrażającą zdrowiu i życiu .
* Rozpoznawanie sytuacji zagrażających, które dopuszczają łamanie zasad
dobrego wychowania.
* Poruszanie się po drogach publicznych, rozpoznawanie sygnałów
alarmowych o niebezpieczeństwie.
* Bezpieczne użytkowanie urządzeń technicznych powszechnego użytku.
Podział zagrożeń:
1. Bezpieczeństwo dzieci w domu
2. Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i z powrotem
3. Bezpieczeństwo dzieci w szkole
4. Niebezpieczne zabawy
5. Niebezpieczni nieznajomi
6. Jak radzić sobie z żywiołami
7. Niebezpieczne używki
8. Nie jesteś sam
Bezpieczeństwo dzieci w domu:
żywioły w domu (ogień, woda),
trucizny i lekarstwa,
korzystanie z urządzeń technicznych (prąd, gaz),
samotność w kontakcie z mediami (telewizor, video, komputer),
obcy pod nieobecność rodziców (telefon, domofon, dzwonek do
drzwi,
pseudo-przyjaciel),
nieostrożne zabawy dzieci (zapałki, wrzątek, ostre przedmioty, wywrotne
meble, wanny i wiadra).
Co może zagrażać dziecku w domu?
Nieumiejętne
posługiwanie
się kuchenką
gazową
Możliwość
zaprószenia
ognia
Nieodpowiednie
zabezpieczenie
urządzeń
elektrycznych
Co może zagrażać dziecku w domu? cd ...
• Czy wiesz w jakie gry gra Twoje dziecko?
• Czy wiesz jakie strony www odwiedza Twoje dziecko?
• Czy wiesz z kim komunikuje się dziecko ?
Kto jest po drugiej stronie monitora?
- może to być jakaś osoba, np. pedofil,
- może to być jakaś grupa, np. SEKTA.
• Czy potrafisz zabezpieczyć swój komputer przed
niepożądanymi treściami z Internetu?
!!!!! KOMPUTER TO NIE NIANIA !!!!!
Czy twoje dziecko nie spędza
za dużo czasu przy
Komputerze?
Co może zagrażać dziecku w domu? cd ...
Dziecko jest samo w domu
Czy ma pewność kto jest po drugiej stronie drzwi?
Czy zostało uświadomione o czekających
niebezpieczeństwach ze strony osób nieznajomych?
Czy masz z dzieckiem stały kontakt?
Czy dziecko wie jak zachować się w sytuacji
zagrożenia?
Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i z powrotem:
na drodze, chodniku i poboczu (tajniki bezpiecznego uczestnictwa w ruch
drogowym),
na rowerze,
na torach kolejowych,
obcy na drodze (klucz, prezent, propozycja przejażdżki),
uwaga pies.
Bezpieczna droga z domu do szkoły oraz droga powrotna:
Czy dziecko zna zasady poruszania się pieszego po drogach?
Czy wie jak zachować się na drodze z sygnalizacją świetlną i bez niej?
Czy dziecko zna najbezpieczniejszą drogę do szkoły?
Czy dziecko chodzi samo do szkoły?
Bezpieczna droga z domu do szkoły oraz droga powrotna
Rodzicu !!!! Czy masz świadomość, że dziecko, które
posiada przy sobie klucze do domu lub telefon komórkowy
na widocznym miejscu, może stać się celem ataku złodzieja –
„Smycz to nie jest najlepszy pomysł”
+
=
Bezpieczeństwo dzieci w szkole
wymuszenia ze strony starszych kolegów,
skutki agresji i wulgaryzmu,
stres szkolny.
Niebezpieczne zabawy
wykopy i ruiny,
piwnice i strychy,
ogniska i fajerwerki,
na placu zabaw (huśtawka, karuzela, proca, piaskownica),
w lesie (np. rośliny trujące),
w wodzie i w górach,
na śniegu i lodzie,
na rowerze i hulajnodze.
Czas WOLNY!!!!!
Rodzicu!!!
Czy wiesz co robi Twoje dziecko, gdy
znika na kilka godzin na podwórku?
Czy zdarzyło się dotąd, że wróciło
z poważnym zadrapaniem,
zwichnięciem, złamaniem?
Jak radzić sobie z żywiołami
w czasie burzy,
w czasie pożaru,
podczas powodzi.
Niebezpieczne używki
co jest zdrowe, co mi szkodzi (dziękuję nie palę),
co to jest alkoholizm i pijaństwo (dziękuję nie piję),
narkotyki (dziękuje nie biorę, nie wącham ).
Czas WOLNY!!!!!
Rodzicu!!!
Czy jesteś pewien, że kontakt z używkami
jest rzeczą nieznaną Twojemu dziecku?
Czy dziecko nie ma łatwego dostępu do nich?
Niebezpieczni nieznajomi
powiedz NIE obcemu,
nie ufaj i nie ulegaj namowom,
nie bierz prezentów.
Rodzicu!!!
Czy Twoje dziecko łatwo nawiązuje kontakt z nieznajomymi?
Czy przyjęłoby niespodziewany prezent?
Nie jesteś sam
prawa dzieci,
sprzymierzeńcy dziecka (Policja, Straż Miejska,
Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, pedagog,
psycholog, nauczyciel),
telefony do w/w.
Dialog RODZIC  DZIECKO  RODZIC
Rodzicu!!!
Czy te sytuacje dotyczą Twoich relacji z dzieckiem?
Brak czasu dla dziecka
Brak nadzoru – odpowiedniej opieki
Brak dialogu z dzieckiem:
-brak wspólnego języka,
-brak zrozumienia.
Dziękuję serdecznie
za
uwagę
mgr Anna Charatonik
nauczyciel nauczania zintegrowanego
SP 14 w Przemyślu
Download