mimo, że w porównaniu do 4 kw. 2006 r. – nastąpił wzrost

advertisement
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
CENY I KOSZTY W BUDOWNICTWIE
w 1 półroczu 2013 r.
– informacja SEKOCENBUD
mgr Mariola Gala-de Vacqueret
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
Ceny czynników produkcji w budownictwie – 1 półrocze 2013
W 1półroczu 2013 roku według notowań prowadzonych przez
SEKOCENBUD ceny czynników produkcji były niższe niż w 4 kw. 2012 r.
(wykres 1)
1. Materiały
Średnie krajowe ceny materiałów zużywanych w budownictwie (ogółem)
spadły o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego
2. Stawki robocizny kosztorysowej
Średnie stawki dla robót ogólnobudowlanych były niższe o 1,1% a dla
robót inżynieryjnych 1,9%
3. Ceny najmu i pracy sprzętu budowlanego
Średnie ceny spadły o 0,3%
2
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
Ceny czynników produkcji w budownictwie - c.d.
W poszczególnych rodzajach materiałów w I półroczu 2013 r. (w stosunku
do IV kw. 2012 r.) odnotowano spadki cen:
► materiałów budowlanych o 1,2%
► materiałów instalacyjnych o 0,2%
► materiałów elektrycznych aż o 11,7 %
Więcej - wykres 1
3
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
K
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
Ceny czynników produkcji w budownictwie - c.d.
Wykres 2 – przedstawia zmiany cen materiałów ogółem zużywanych w
budownictwie oraz według rodzajów: materiały budowlane, instalacyjne,
elektryczne, narastająco w okresie od 2007 do I półr. 2013 r.
W 2 kw. br. ceny materiałów budowlanych były na takim samym
poziomie jak w 2 kw. 2009 r.
Z kolei ceny materiałów elektrycznych są obecnie prawie 40% niższe
od cen jakie notowano w 4 kw. 2007r. !!!!!!!
5
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
K
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
Ceny czynników produkcji w budownictwie - c.d.
Wykres 3 – przedstawia zmiany stawek robocizny kosztorysowej (netto i
brutto) dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych, narastająco w
okresie od 2007 do I półr. 2013 r.
W 2 kw. br. poziom stawek robocizny netto był na poziomie
porównywalnym do 3 kw. 2008 r. – mimo, że w porównaniu do
4 kw. 2006 r. – nastąpił wzrost (w układzie narastającym wyniósł 69,6 %)
7
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
K
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
Koszty budowy obiektów kubaturowych – 1 półrocze 2013
W 1 półroczu br. budowało się taniej niż w roku ubiegłym, w porównaniu
do 4 kw. 2012 r. zanotowano spadek kosztów budowy obiektów:
● mieszkaniowych wielorodzinnych o 2,1% (w 2011 wzrost o 1,1%)
● mieszkaniowych jednorodzinnych o 2,4% (w 2011 wzrost o 1%)
● użyteczności publicznej o 2,4% (w 2011 wzrost o 0,6%)
Zmiany kosztów budowy obiektów kubaturowych w roku 2011, 2012
i 1 półr. 2013 na wykresie 4
9
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
K
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
Koszty budowy obiektów kubaturowych – c.d.
Wykres 5 – przedstawia zmiany kosztów w układzie narastającym (w %)
od 2012 roku w budownictwie kubaturowym.
W 2 kw. 2013 r. - w porównaniu do 4 kw. 2011, koszty budowy
są niższe:
● budynków wielorodzinnych o 2,5%
● budynków jednorodzinnych i użyteczności publicznej o 2,8%
11
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
K
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
Koszty budowy obiektów inżynieryjnych – 1 półrocze 2013 r.
Taniej budowano również obiekty inżynieryjne - w 1 półr. 2013 r.
w porównaniu do 4 kw. 2012, koszty budowy spadły w następujących
rodzajach obiektów:
● drogi kołowe o 3,4%
● mosty i wiadukty o 3,3%
● linie elektroenergetyczne aż o 9,9 %
Zmiany kosztów w latach 2011, 2012 i 1 półr. 2013 – prezentuje wykres 6
13
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
K
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
Koszty budowy obiektów inżynieryjnych – c.d.
W 2 kw. tego roku - w porównaniu do 4 kw. 2011r.
koszty poniesione na budowę obiektów inżynieryjnych były znacznie
niższe:
● w drogach kołowych o 3,3%
● mosty i wiadukty o 4,3%
● linie elektroenergetyczne aż o 20 %
Wykres 7 przedstawia zmiany w tym okresie – narastająco w %
15
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
K
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
Zmiany cen wykonania wybranych robót budowlanych w
budynkach mieszkalnych
Na kolejnych wykresach przedstawione zostały zmiany cen:
● wykonania ścian budynków w różnych technologiach: z cegieł
ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz bloczków z betonu
komórkowego
● wykonania pokrycia dachu dachówką ceramiczną oraz blachą
dachówkową
- od 2012 r. do 2 kw. 2013 r. (narastająco w %)
17
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
K
Konferencja RYNEK BUDOWLANY ORAZ CENY – W BADANIACH I STATYSTYCE, 2013 rok
K
Download