POLFA TARCHOMIN S.A ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do

advertisement
POLFA TARCHOMIN S.A
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do złożenia oferty na usługi transportowe w zakresie przewozu leków z naszego
magazynu zlokalizowanego w miejscu siedziby Spółki do hurtowni farmaceutycznych zlokalizowanych
na terenie Polski, w tym w okolicach Warszawy. Współpraca ma charakter stały jednak bez
deklarowanej ilości kilometrów bądź ilości palet do przewiezienia.
I.
II.
Przewozy muszą być wykonywane zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich
przepisów, w tym określonych w Dobrej Praktyce Wytwarzania i Dobrej Praktyce
Dystrybucyjnej.
Usługobiorca posiada zwalidowany System Zapewnienia Jakości i dopuszcza możliwość
jego audytu
Podstawowe dane:
1. przesyłki całopojazdowe w warunkach temperaturowych przewozu w przedziale 20 – 80 C
2. dostarczanie do aptek szpitalnych i Przedstawicieli ds. promocji pojedynczych (małych pod
względem masy) przesyłek leków wymagających podczas procesu transportu określonych
powyżej warunków temperaturowych oraz innych przesyłek paczkowych do innych
odbiorców
3. konieczne udokumentowanie warunków temperaturowych przewozu (wydruki z
rejestratorów)
4. przesyłki spaletowane dla każdego odbiorcy, kilku odbiorców na jednej trasie
5. ilość palet zmienna ( od kilku do kilkudziesięciu)
6. ilość odbiorców dla danego przewozu ( zazwyczaj dwóch lub trzech do max 6)
7. dopuszczamy możliwość stosowania przesyłek łączonych
Dodatkowych informacji udziela Pani Wanda Leszko Tel 512000694
e-mail: [email protected]
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1.
2.
3.
4.
cennik usług
warunki płatności
proponowane warunki współpracy
referencje firm z sektora farmaceutycznego dla których oferent świadczy bądź świadczył już
usługi w zakresie przewozu leków.
listowne oferty należy przesyłać na adres:
Polfa Tarchomin S.A. ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa z dopiskiem „ Dystrybucja leków ” Termin
składania ofert do 01.08.2014 do godziny 16.00, liczy się data wpływu.
Termin związania ofertą conajmniej 90 dni od dnia 01.08.2014
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne ”POLFA” Spółka Akcyjna zastrzegają sobie prawo do
odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn; swobodnego wyboru oferty; dodatkowych
negocjacji i uzgodnień przed zawarciem Umowy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards