Systemy chłodzenia - gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH

advertisement
Systemy chłodzenia
Agregaty chłodnicze
Centralne układy chłodzenia
Odzysk ciepła
Od ponad 40 lat – niezawodne
chłodzenie i termostatowanie
Od ponad 40 lat firma gwk, Gesellschaft
Wärme Kältetechnik mbH, pracuje na miano
światowego specjalisty w produkcji wysokiej
jakości urządzeń i układów do chłodzenia i
termostatowania.
Dziś, ponad 400 pracowników firmy gwk,
opracowuje, produkuje i instaluje, kompletne rozwiązania technologiczne w zakresie
chłodzenia i termostatowania, uwzględniając
indywidualne potrzeby klienta.
Ponad 33 przedstawicielstwa na całym świecie,
oraz centralny serwis, są gwarantem naszego
ciągłego rozwoju i sukcesu. Obok ogromnego spektrum urządzeń, w wielu wariantach,
Centrala firmy gwk Wärme
Kältetechnik mbH w
Meinerzhagen/Sauerland
2
gwk produkuje innowacyjne, dopasowane na
miarę, urządzenia dla różnych zastosowań.
Urządzenia te, projektowane są indywidualnie,
pod określone wymagania technologiczne
procesów klienta.
Tak wytwarzane urządzenia, pod indywidualne
zapotrzebowanie klientów, pracują w zakresie
temperatur od -40 °C do +400 °C.
Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze
termostaty, agregaty chłodnicze, czy instalacje
termostatujące lub odzysku ciepła, jak również
uzdatnianie wody technologicznej, albo o kompleksowe systemy chłodnicze umieszczone w
kontenerze – gwk jest zawsze kompetentnym,
innowacyjnym partnerem.
gwk – jedna z hal produkcyjnych
Kompetencja w budowie
instalacji chłodniczych
Instalacje gwk pracują na pełnych obrotach na
całym świecie. Zakłady przetwórstwa tworzyw
sztucznych, międzynarodowe koncerny
motoryzacyjne, znani na całym świecie
producenci słodyczy, zakłady chemiczne, od
wielu lat są stałymi klientami, dla których
zaprojektowano i zbudowano kompleksowe,
dopasowane do potrzeb technologicznych
instalacje chłodnicze. Dzięki niezawodnej pacy
tych instalacji marka gwk zyskała doskonałą
renomę.
Systemy chłodzenia
Wymiennik ciepła
płaszczowo -rurowy
3
www.gwk.com
Schemat p
Redukcja kosztów
dzięki ekspertyzom
energetycznym
Wszystkie przemysłowe procesy przetwórcze
opierają się na poborze i oddawaniu energii,
która przeważnie w formie energii cieplnej jest
wprowadzana lub wyprowadzana. Urządzenia
chłodnicze wyprowadzają energię cieplną na
zewnątrz jako zbędną. Odzysk ciepła polega
na zamianie tej energii cieplnej w energię
grzewczą, która zostanie wykorzystana na
cele grzewcze. Znikają więc koszty ponoszone
wcześniej na ogrzewanie hal, biur itp., dzięki
czemu maleje całkowite zapotrzebowanie na
energię w zakładzie.
Schemat zaprezentowany obok pokazuje, że
zimna woda może być wytwarzana przez różne
urządzenia chłodnicze, znacznie różniące się
od siebie pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W zależności od
potrzeb należy dobrać optymalny system
chłodzenia, uwzględniając wszystkie uwarunkowania istniejące w danym zakładzie
produkcyjnym.
Ogrzewanie
podłogowe
odzysk ciepła
recycling energetyczny
Instalacja
grzewcza
Ekspertyza energetyczna dla optymalnej
instalacji chłodzącej
Firma gwk jest zdania, że znalezienie
optymalnej instalacji chłodzącej dla
konkretnego zakładu produkcyjnego musi być
poprzedzone staranną analizą energetyczną.
Wnioski płynące z tej analizy powinny być
podstawą do podjęcia decyzji o zakresie
inwestycji.
4
przepływu energii – zoptymalizowane chłodzenie procesu produkcyjnego
urządzenia chłodnicze (chłodnie wntylatorowe)
dla obiegu 30/35 °C
Instalacja sprężonego powietrza
- sprężarka chłodzona wodą
Awaryjne ogrzewanie
elektryczne
urządzenia chłodnicze
(agregaty chłodnicze)
10/15 °C
Proces
przetwarzania
tworzywa
Chłodzenie pod stropem
Pomieszczenia biurowe,
ogrzewanie podłogowe lub
gorąca woda socjalna
Odzysk ciepła ze skraplacza agregatu chłodniczego
Bardzo często najlepsze rozwiązanie zapewnia
dopiero centralny system chłodzenia, czyli
połączenie wielu urządzeń chłodniczych z
odciążeniem zimowym agregatów
chłodniczych, odzyskiem ciepła oraz
odciążeniem istniejącego ogrzewania.
Firma gwk projektuje i wykonuje centralne
systemy chłodzenia o najniższych kosztach
eksploatacyjnych dla zakładów produkcyjnych.
Firma gwk przejmuje szeroką
odpowiedzialność za prawidłowe obliczenia,
projekt i wykonanie,
Systemy chłodzenia
Nagrzewnica wentylatorowa
grzanie / chłodzenie
PRODUKCJA
Od ponad 40 lat firma gwk produkuje
centralne instalacje chłodnicze z odzyskiem
ciepła. Dzięki instalacjom zainstalowanym
dotychczas, oprócz oszczędności kilkuset
milionów kilowatów energii grzewczej rocznie,
oszczędzana jest również energia elektryczna
o porównywalnym rzędzie wielkości – przy
czym łączna wysokość oszczędności, z uwagi
na oszczędności kosztów eksploatacyjnych,
sjest jeszcze większa. Oprócz wymiernych
korzyści ekonomicznych dla użytkowników
systemów, gwk przyczynia się również w
wyjątkowym stopniu do ochrony środowiska
naturalnego.
5
www.gwk.com
Centralne układy chłodzenia gwk
– ta inwestycja sama się zwraca
Inwestycja w centralny układ chłodzenia gwk może bardzo szybko się zwrócić. Koszty
finansowania nowej instalacji kompensowane są przez oszczędność kosztów eksploatacyjnych.
Leasing operacyjny instalacji umożliwia zawarcie umowy na jej wykonanie wyłącznie z
wykorzystaniem aktywów płynnych. (Oferta ta obowiązuje wyłącznie w Niemczech i krajach
członkowskich Unii Europejskiej.)
Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki analizie
projektowej gwk
Dla minimalizacji kosztów
eksploatacyjnych:
• określenie optymalnego, centralnego
systemu (system chłodząco-grzewczy) dla
wtryskowni
• chłodzenie maszyn produkcyjnych z
uwzględnieniem
– maksymalnego bezpieczeństwa
eksploatacyjnego
9000
– wysokiej jakości produkcji
8500
– najkrótszych czasów cyklu
Kryteria wyboru:
• Maszyna produkcyjna i detal
= zapotrzebowanie na moc chłodzącą
= najniższa wymagana temperatura wody
• Ekonomiczność instalacji chłodzącej
= koszty eksploatacyjne
• zarządzanie energetyczne całym zakładem
= możliwy odzysk ciepła
8000
Podstawa danych
7500
Projektstudie
Analiza
projektowa
do obliczeń zużycia energii
instalacji grzewczych i do kontroli
temperatury
6500
6000
Systemowe
Termostatowanie
projekt:
Projekt:
Modernizacja
Erneuerung
5500
Godziny / rok
Kühlen
und Temperieren
chłodzenie
i
mit System
termoregulacja
klient:
Kunde:
firma
Fa.
Mustermann
DIN 4710 – dane meteorologiczne
7000
5000
4500
4000
3500
Berlin godz. 0 - 24
Berlin godz. 7 - 18
3000
Chłodzenie
2500
2000
moc chłodnicza:200
200kW
kWbei
przy
15 °C
Kühlleistung:
15°C
1500
Nr oferty: 923xxx
Angebots-Nr.:
923xxx
1000
500
W niniejszej
analiziehaben
projektowej
porównaliśmy
Folgende
Kühlsysteme
wir für Sie
in dieser
następujące systemy chłodzące:
Projektstudie verglichen:
– istniejący agregat chłodniczy z czynnikiem
– vorhandene Kältemaschine mit Kältemittel R22
chłodniczym R22
– neue Kältemaschine mit Kältemittel R134a in
Split-Ausführung
und mit hermeticool-Überlagerung
– nowy
agregat chłodniczy
z czynnikiem chłodniczym
R134a z kondensatorem zdalnym oraz chłodnią
wentylatorową hermeticool
Uzdatnianie wody
0
-29
-24
-19
-14
-9
-4
0
5
10
15
20
25
30
35
Temperatura zewnętrzna [°C]
gwk wykorzystuje temperatury zewnętrzne do
ograniczenia kosztów eksploatacyjnych
Technika narzędziowa
25.000 ¤
20.000 ¤
Serwis
15.000 ¤
10.000 ¤
Koszty eksploatacyjne w zależności od temperatury medium
5.000 ¤
Gesellschaft Wärme
Kältetechnik mbH
Friedrich-Ebert-Str. 306
D - 58566 Kierspe
Tel. +49 2359 665-0
Fax +49 2359 665-156
www.gwk.com
[email protected]
W ramach szczegółowej analizy projektowej określa się
rozwiązanie najefektywniejsze i najbardziej ekonomiczne.
6
0¤
15
16
17
18
19
20
Temperatura tłoczenia wody chłodzącej [°C]
Wpływ temperatury wody zasilającej układu
chłodzenia na koszty eksploatacji
21
40
Analiza Projektowa, Przykład 1:
System chłodzenia 1- obiegowy, temperatura zasilania obiegu chłodzenia form i hydrauliki 15 °C, przy całkowitej mocy
chłodniczej równej 235 kW
Przed optymalizacją: 1 – obiegowy system chłodzenia z
konwencjonalnym agregatem chłodniczym
Przemysłowy system chłodzenia z chłodnią
hermeticool
Po optymalizacji: Zoptymalizowany 1- obiegowy system
chłodzenia z chłodnią Hermeticool
Skraplacz,
PAKIET – Hermeticool,
chłodzony powietrzem
• Odciążenia agregatu chłodniczego ca. 5.200 h/rok
Sprężarka
• Oszczędność energii elektrycznej
240.628 kWh/rok = 48 %
Parownik
Chłodzenie narzędzia
Chłodzenie hydrauliki
• Oszczędność kosztów za energię elektryczną
20.167 €/rok
• Zmniejszenie emisji CO2 168.440 kg/rok
Uzupełnianie wody
Filtr
1 pompa zasilająca
produkcję
2 pompa parownika
3 pompa chłodni
Zbiornik –PE
Podwójna jednostka zbiornikowa –PE
Analiza Projektowa, Przykład 2:
System chłodzenia 2- obiegowy, temperatura zasilania obiegu chłodzenia form 15 °C, moc chłodnicza 87 kW, temperatura obiegu
hydrauliki 30 °C, moc chłodnicza 148 kW
Przed optymalizacją: Rozwiązanie konwencjonalne:
Obieg chłodzenia narzędzia za pomocą agregatu / obieg
chłodzenia hydrauliki za pomocą wieży chłodniczej
Po optymalizacji: Rozwiązanie innowacyjne:
Obieg chłodzenia narzędzia za pomocą agregatu
chłodniczego i chłodni hermeticool / obieg chłodzenia
hydrauliki za pomocą hermeticool hybrid
Obieg form: Agregat chłodniczy chłodzony powietrzem z chłodnią
hermeticool
Obieg hydrauliki: hermeticool hybrid
Chłodzenie narzędzia
hermeticool - hybrid
Chłodzenie
hydrauliki
• Oszczędność energii elektrycznej
237.608 kWh/rok = 46 %
• Oszczędność kosztów za energię elektryczną
18.510 €/rok
Uzupełnianie wody
Uzupełnianie wody
• Zmniejszenie emisji CO2 166.115 kg/rok
• Oszczędność 1.800 m3 wody rocznie
Systemy chłodzenia
Zbiornik –PE
1 pompa zasilająca
produkcję
2 pompa parownika
3 pompa chłodni
wentylatorowej
4 pompa chłodni
(hermeticool
hybid)
Podwójna jednostka zbiornikowa z PE
7
www.gwk.com
Centralne systemy chłodzenia
Zespół projektowy gwk składa się ze
specjalistów w dziedzinie chłodnictwa,
techników regulacji i inżynierów techniki
procesowej, dysponującymi wieloletnim
doświadczeniem w budowie instalacji produkcyjnych. Doświadczenie to zapewnia wysokie
standardy techniczne centralnych instalacji
chłodzących oraz systemów chłodniczogrzewczych gwk. Agregat chłodniczy jest
najważniejszym elementem centralnej
instalacji chłodzącej. Jednak dopiero
optymalny dobór wszystkich urządzeń układu
daje pożądany efekt. Przy projektowaniu
systemu mamy wiele możliwości. Firma gwk
preferuje obieg zamknięty układu chłodniczego
ze zbiornikami ze stali nierdzewnej lub
tworzywa sztucznego i orurowaniem produkcij
z PCW lub PE. W celu obniżenia kosztów
eksploatacyjnych zalecane jest połączenie
wielu systemów chłodzących z centralnym
sterowaniem za pomocą oprogramowania gwk
Central Energy Management System.
Centralny system
chłodzenia z
uzdatnianiem wody
8
Jakość – nasz
najsilniejszy argument
Za cały proces przygotowania wody
technologicznej z reguły odpowiada centralna
instalacja chłodząca. Dlatego inżynierowie
gwk, przy obliczaniu i planowaniu takiej
instalacji, stawiają na prawidłowy projekt
instalacji, dopasowanej do danego zakładu
produkcyjnego. Zastosowanie najwyższej
jakości podzespołów, które są łatwe w
serwisie, pozwala osiągnąć wysoki stopień
niezawodności systemu, a tym samym wysoki
stopień bezpieczeństwa produkcji.
Systemy chłodnicze z dopasowanym do
danego zakładu odzyskiem ciepła, pozwalają
osiągnąć niskie koszty eksploatacji oraz
oczekiwane oszczędności.
Szafa sterownicza
Produkowane w gwk szafy sterownicze
uwzględniają wymogi ogólnych norm oraz
specyficzne wymagania danego projektu.
Szafy sterownicze montowane są w całości w
zakładzie, po czym instalowane są w miejscu
pracy systemu którym sterują.
W zależności od potrzeb, produkowane są
proste panele sterownicze, aż do szaf
sterowniczych sterujących dużymi,
wieloobiegowymi systemami chłodniczymi.
Wizualizacja procesu
W procesach przemysłowych często
wymagane jest zbieranie i obliczanie szeregu
różnych parametrów. Są to zazwyczaj wielkości
fizyczne, takie jak temperatura, ciśnienie,
przepływ i zużycie energii elektrycznej.
Dane te prezentowane są w formie graficznej,
nazywanej wizualizacją procesu gwk:
• Wyświetlanie danych eksploatacyjnych,
takich jak temperatura, przepływ, ciśnienie,
moc oraz godziny pracy komponentów i
zużycie energii. Ta rejestracja i przetwarzanie
danych umożliwia centralne zarządzanie
energią.
• Archiwizacja danych pomiarowych
• Prezentacja zebranych danych w formie
krzywych i tabel
Naturalnie możliwe jest również przyłączenie
wizualizacji do nadrzędnej sieci.
Podstawą wizualizacji procesu gwk jest
oprogramowanie WinCC firmy Siemens,
dostosowane do instalacji gwk, co umożliwia
indywidualną kompozycję ekranu.
Systemy chłodzenia
9
www.gwk.com
Agregaty chłodnicze
SKL i SKL C z modułami
oszczędności energii – gwk
Moduł oszczędności energii gwk
220
Moc w kW
210
7,00
6,50
200
6,00
190
5,50
180
5,00
170
4,50
160
4,00
150
3,50
140
3,00
2,50
130
5
10
Zużycie prądu dla czasu produkcji 7.200 h/rok:
15
20
Temperatura zewnętrzna w °C
rozwiązanie konwencjonalne:
317.355 kWh
moduł oszczędności energii gwk:
216.865 kWh
potencjał oszczędności:
31,7 %
średnia wartość COP z modułem oszczędności: 5,15
10
Agregaty chłodnicze
do zastosowań
przemysłowych
7,50
Moc chłodząca konwencjonalna
Moc chłodząca R134a z modułem oszczędności energii gwk
Wartość COP kompresor profesjonalny
Wartość COP kompresor R134a z modułem oszczędności energii gwk
25
30
z superpozycją hermeticool (urządzenie kombinowane):
rozwiązanie konwencjonalne:
moduł oszczędności energii gwk:
86.374 kWh
60.177 kWh
Wartość COP
230
Energooszczędne, przemysłowe agregaty
chłodnicze mają za zadanie odprowadzać
nadmiar ciepła z maszyn produkcyjnych.
Odbywa się to poprzez chłodzenie zimną wodą
w określonych miejscach, co zwiększa
wydajność i jakość wytwarzanych detali.
W agregatach chłodniczych gwk, wykorzystuje
się nie zawierający chloru środek chłodniczy
R 134a. Użycie tego środka umożliwia pracę w
niskich ciśnieniach obiegu chłodniczego, w
porównaniu do innych środków chłodniczych.
Dzięki temu obciążenia mechaniczne oraz
naprężenia elementów są dużo mniejsze, co
pociąga za sobą mniejsze ich zużycie i wyższą
wartość COP. Wyższe wartości COP to niższe
koszty eksploatacji.
Agregaty chłodnicze gwk serii SKL to
schładzacze wody z zewnętrznymi skraplaczami chłodzonymi powietrzem. Agregaty te
wyposażane są w sprężarki śrubowe, z płynną
regulacją mocy chłodniczej. Zastosowanie
parowników płaszczowo-rurowych własnej
produkcji powoduje, że agregaty znajdują
zastosowanie szczególnie w przemysłowych
procesach chłodzenia. Moduł do optymalizacji
energetycznej gwk, w połączeniu z
elektronicznym zaworem rozprężnym, pozwala
na płynną regulację kondensacji środka
chłodniczego. Agregaty chłodnicze z takim
wyposażeniem zużywają mniej energii
elektrycznej w porównaniu ze standardowymi
agregatami, przez co koszty eksploatacji są
niższe o około 25 %.
Moduł oszczędności energii gwk
Zastosowanie elektronicznych
zaworów rozprężnych znacznie
zmniejsza koszty eksploatacyjne
agregatów chłodniczych.
Zalety:
• szybki czas reakcji
• równomierna regulacja
przegrzania czynnika
• różnorodne zastosowanie
Agregaty chłodnicze gwk, chłodzone wodą
znajdują zastosowanie, jeśli tanio dostępna
jest woda chłodząca o wyższej temperaturze.
Odpowiednio zwymiarowane powierzchnie
wymienników, parowników i kondensatorów,
pozwalają na dodatkowe zoptymalizowanie
parametrów wydajności maszyny.
Systemy chłodzenia
11
www.gwk.com
gwk – wieże chłodnicze –
stosowane na całym świecie
Wieże chłodnicze gwk służą do odprowadzania
ciepła z instalacji produkcyjnych o wysokiej
temperaturze i działają w oparciu o zasadę
parowania dyfuzyjnego. Wieże chłodnicze są
elementem centralnego układu chłodzenia,
sterowanego dowolnie programowalnym
sterownikiem mikroprocesorowym.
Aby uniknąć zabrudzenia produkcyjnego
obiegu chłodzącego i odbiorników, układ
zostaje podzielony cieplnym wymiennikiem
płytowym. Centralny układ chłodzenia zawiera
uzdatnianie wody w obiegu zasilającym
produkcję.
Oczywiście wodę w obiegu wieży chłodniczej
do wymiennika należy również utrzymywać w
odpowiedniej jakości, oraz ciągle ją
uzupełniać, co również jest w zakresie dostawy
firmy gwk.
12
Wieże chłodnicze z
tworzywa sztucznego,
seria GVK
Wieże chłodnicze gwk
ze stali szlachetnej,
seria GHKV
W zakresie mocy od 50 kW do 1.200 kW wieże
chłodnicze z tworzywa sztucznego gwk
sprostają najtrudniejszym warunkom
atmosferycznym, ponieważ wszystkie elementy wykonane są z wytrzymałego tworzywa.
Moduły montażowe z wysokiej jakości,
odpornego na uszkodzenia tworzywa
sztucznego zamontowane są w polimerowej
obudowie, wzmacnianej włóknem szklanym.
Wentylatory osiowe z silnikami o zmiennych
obrotach dostosowują się do zapotrzebowania
na chłód, dzięki czemu podczas pracy emitują
mniejszy hałas. Ponadto, w przypadku
szczególnych wymagań odnośnie emisji
hałasu, dostępne są tłumiki.
Wymienniki ciepła w wieży chłodniczej wykonane są z polimerowych elementów o wysokiej
wydajności wymiany i znacznej wytrzymałości
na obciążenia mechaniczne. Wykonana z ze
stali szlachetnej obudowa, wraz z dolnym
zbiornikiem tworzy jedną całość. Dwustronnie
ssące, wydajne wentylatory niskociśnieniowe,
zasysają z dużą sprawnością powietrze
chłodzące i kierują je na wymiennik ciepła,
generując przy tym niski poziom hałasu.
Wpływająca do wieży chłodniczej woda
rozpylana jest równomiernie przez
propylenowe dysze stożkowe.
Systemy chłodzenia
13
www.gwk.com
Instalacje KU gwk
– czysta woda technologiczna
– najtańsze chłodzenie
KU gwk –urządzenia zamkniętego, czystego obiegu produkcyjnego,
z bezpośrednim przyłączem dla obiegu wieży chłodniczej
Woda jest doskonałym medium chłodzącym.
Instalacje KU gwk wykorzystują te wyjątkowe
właściwości i możliwości wody do bardzo
ekonomicznego odprowadzania ciepła z
maszyn produkcyjnych. Świeża woda,
pochodząca ze studni, rzek i innych
powierzchniowych zbiorników wodnych jest
stale natleniania, zawiera różne minerały i
drobne substancje, odpowiedzialne za korozję i
tworzenie się osadów w kanałach chłodzących
instalacji produkcyjnych. Nie może być więc
stosowana bezpośrednio do chłodzenia
przemysłowego.
Instalacje KU gwk rozwiązują ten problem.
Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
oddziela czysty, zamknięty obieg chłodzenia
instalacji produkcyjnych od naturalnego,
zanieczyszczonego wszelkimi substancjami
obcymi obieg wody świeżej, pozyskiwanej do
chłodzenia ze studni lub stawu.
14
Zagęszczona, zanieczyszczona minerałami
woda w obiegu wieży chłodniczej, również nie
może dostać się do instalacji chłodniczej na
produkcji, do wymienników chłodzących
maszyny produkcyjne, czy wreszcie do kanałów
chłodzących form. Również tu, instalacje
KU gwk zapewniają rozwiązanie problemu,
poprzez rozdzielenie obiegów i zastosowanie
wymiennika ciepła.
Regulator mikroprocesorowy, połączony z
automatycznym zaworem dozującym przepływ
wody świeżej, zapewnia dokładne wysterowanie temperatury wody chłodzącej na produkcji,
niezależne od temperatury dostępnej wody
świeżej. Zapewnia to minimalizację zużycia
wody świeżej oraz brak konieczności jej
uzdatniania. Pompa obiegowa pracuje stale z
tym samym ciśnieniem, co zapewnia stałe
warunki przepływu.
W przypadku ubytku wody, obieg uzupełniany
jest automatycznie świeżą wodą. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa
eksploatacyjnego można dołączyć pompę w
trybie czuwania, umożliwiającą chłodzenie
awaryjne wodą z sieci miejskiej.
Instalacje KU gwk są idealnym narzędziem do
ograniczania kosztów serwisu, ponieważ obieg
chłodzenia maszyn produkcyjnych, pozostaje
obiegiem czystym.
Zastosowanie instalacji KU gwk pozwala stworzyć
zamknięty obieg chłodzący na produkcji i trwale
zminimalizować koszty serwisu tego obiegu.
15
Systemy chłodzenia www.gwk.com
Energooszczędne
instalacje chłodzące
gwk hermeticool
Zastosowanie instalacji hermeticool zalecane
jest wszędzie tam, gdzie temperatura wody
chłodzącej jest wyższa o przynajmniej 5 °K
od temperatury zewnętrznej. W systemie
hermeticool ogrzana woda powrotna
transportowana jest do umieszczonego na
zewnątrz wymiennika powietrznego, gdzie
zawarta w wodzie energia cieplna oddawana
jest bezpośrednio do otoczenia.
Dwuobiegowa instalacja chłodząca z
energooszczędną technologią hermeticool
16
Standardowe wymienniki zewnętrzne muszą
podczas eksploatacji być wypełnione
mieszaniną wody i glikolu, aby zapobiec ich
zamarznięciu podczas przerwy w pracy
systemu. Aby zaniechać instalacji glikolowej
w obrębie produkcji, instaluje się dodatkowy
wymiennik ciepła, powodując podzielenie
układu chłodniczego na dwa obiegi.
Urządzenia gwk hermeticool przez cały rok
pracują na wodzie bez dodatku glikolu.
Szczegóły konstrukcyjne tych chłodni
zapobiegają ich zamarzaniu również bez
zastosowania dodatkowego ogrzewania oraz
przy braku energii elektrycznej.
Wodne chłodnie gwk hermeticool są
ekonomiczniejsze niż tradycyjne chłodnie
glikolowe.
Chłodnia wentylatorowa
gwk hermeticool hybrid
Obiegi chłodnicze z chłodniami wentylatorowymi gwk to efektywne, energetycznie
systemy chłodzenia. Obieg hermeticool hybrid,
często określany jako obieg z chłodnią z
systemem adiabatycznym, to zamknięty obieg
wody chłodzącej.
Montaż realizowany jest standardowo na
dachu hali produkcyjnej. Przy niskich
temperaturach powietrza na zewnątrz, system
hermeticool osiąga najlepszą sprawność.
Zintegrowana funkcja hybrydowa umożliwia
również niezawodną pracę przy wysokich
temperaturach w ciągu dnia.
gwk-hermeticool hybrid
• pracuje w obiegu zamkniętym
• działa bez strat wody, nie wymaga
konserwacji
• jest idealną alternatywą dla otwartych
układów chłodniczych z wieżami
chłodniczymi zapobiegając tym samym
niekorzystnym skutkom zanieczyszczeń,
wysokiej zawartości soli i tlenu
• pracuje na zasadzie wymiennika
chłodzonego powietrzem
• obniża temperaturę powietrza
chłodzącego do punktu skraplania
• zapewnia wodę chłodzącą o temperaturze
niższej od temperatury zewnętrznej
• w ystępuje w zakresie mocy
znamionowej od 50 kW do 6 MW
17
Systemy chłodzenia www.gwk.com
Kompaktowe agregaty chłodnicze dla
specjalnych procesów produkcyjnych
W różnych gałęziach przemysłu i stosowanych
tam procesach produkcyjnych, agregaty
chłodnicze muszą być dostosowane do
specjalnych zakresów temperatur pracy, oraz
indywidualnych potrzeb klienta.
Agregat chłodniczy do
pracy w środowiskach
grożących pożarem lub
wybuchem
W niektórych procesach produkcyjnych
urządzenia schładzające muszą spełniać
dodatkowe wymagania dotyczące
bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym.
Dotyczy to przypadków gdzie przetwarzane są
materiały łatwopalne lub grożące wybuchem.
Agregaty chłodnicze mogące pracować w
takich środowiskach są standardem w gwk i
można je wyposażyć w liczne opcje.
Agregaty chłodnicze do pracy w środowisku grożącym wybuchem
18
Kompaktowy agregat chłodniczy z dwoma oddzielnie
regulowanymi obiegami chłodzącymi
Agregaty chłodnicze do pracy w środowisku grożącym wybuchem dla stref EX 1 i 2 są
częścią standardowej oferty firmy gwk
Agregaty chłodnicze
niskotemperaturowe
W szczególności w procesach chemicznych
zachodzą reakcje, które wyzwalane są przez
temperaturę i ciśnienie. Można wyprodukować
agregaty chłodnicze o konstrukcji modułowej z
jednym lub wieloma obiegami chłodzącymi,
których temperatura schładzania leży w
zakresie od -60 °C do +220 °C. Nasze agregaty
chłodnicze, wyposażone są w programowalne
sterowniki mikroprocesorowe, regulują
przebieg procesu produkcyjnego w czasie, oraz
kontrolują jego temperaturę.
W celu zapewnienia prawidłowego doboru
agregatu zalecamy konsultację z naszymi
pracownikami od procesów produkcyjnych.
Niskotemperaturowy agregat chłodniczy ze zintegrowanym
obiegiem termostatowania
Systemy chłodzenia
19
www.gwk.com
gwk – recykling energii
– odzysk ciepła
Recykling energii gwk
Każda produkcja przemysłowa do wytwarzania
produktów wymaga energii. Bardzo często
energia elektryczna wprowadzana jest do
procesu produkcyjnego jako ciepło, wykonuje
pracę, po czym konieczne jest jej
przekształcenie lub unicestwienie.
Zespół inżynierów procesowych gwk wykonuje
analizy i obliczenia procesów produkcyjnych
oraz wszystkich urządzeń chłodniczych i
grzewczych, mając na celu zmniejszenie
całkowitego zapotrzebowania zakładu na
energię, przez wykorzystanie procesu
recyklingu energii, obniżenia zapotrzebowania
energetycznego w określonych punktach,
przekształcanie energii lub jej jednoczesne,
wielokrotne użycie a następnie sensowne
unicestwienie.
Wynikiem tych prac jest oszczędność energii,
prowadząca do obniżenia kosztów zakładu,
oraz przyczynienie się do ochrony środowiska.
Pompa ciepła gwk
Pompy cieplne gwk to agregaty chłodnicze,
regulowane temperaturą schładzanej wody
technologicznej i w pierwszej kolejności
odprowadzające ciepło z maszyn produkcyjnych. W zimie ciepło to wykorzystywane jest do
celów grzewczych, po tym, jak zostanie
podniesiona temperatura medium, w której ta
energia cieplna jest zgromadzona. W lecie,
ciepło to, jest odprowadzane do otoczenia,
przez umieszczone na zewnątrz kondensatory.
Pompy cieplne wypełnione są czynnikiem
chłodzącym R 134a i mogą ogrzewać wodę do
celów grzewczych do 60 °C.
W celu całorocznego podgrzewania wody
użytkowej, do kondensatora grzewczego
podłączany jest kondensator wody użytkowej,
umożliwiający jej podgrzewanie do temperatury maks. 70 °C. Kondensatory wody użytkowej
są opcją wysoce uzasadnioną w każdym
20
wodnym układzie chłodzenia z agregatem
chłodniczym. Pompy ciepła, połączone z
instalacjami wentylacyjnymi mogą w lecie
chłodzić hale produkcyjne lub być wykorzystywane do procesów produkcyjnych np.
chłodzenie powietrzem rozdmuchu folii.
W zimie natomiast, przez zastosowanie
kondensatora grzewczego bezpośrednio w
kanale centrali wentylacyjnej, ciepło z maszyn
wykorzystywane jest do ogrzewania.
Zadaniem pomp ciepła gwk jest
chłodzenie w układach wodnych,
oraz grzanie w układach grzewczych
wysokoparametrowych.
Zastosowanie nagrzewnic niskotemperaturowych
gwk pozwala na dostarczanie darmowej energii
grzewczej, pochodzącej z ciepła oddawanego przez
maszyny produkcyjne.
gwk – nagrzewnice
niskotemperaturowe
Nagrzewnice niskotemperaturowe gwk
składają się z rurek miedzianych z
natłoczonymi lamelkami. Tak zbudowany
wymiennik cieplny, z pomocą wentylatora
oddaje ciepło z maszyn produkcyjnych do
powietrza w pomieszczeniu, w którym jest
zamontowany. Urządzenia te pracują w
oddzielnym obiegu którym transportowane jest
ciepło powstające w procesie, np. z obiegu
hydraulicznego wtryskarek lub hydraulicznych
pras.
tej darmowej energii cieplnej, energię tą
można przekazać do innego medium za
pośrednictwem wymiennika ciepła oraz
wykorzystać te energię do innych celów.
Nagrzewnice niskotemperaturowe
produkowane są w dwóch typach: otwartym,
z wentylatorem osiowym do ogrzewania hali,
oraz w wersji z estetyczną obudową,
z wentylatorem osiowym do ogrzewania
pomieszczeń biurowych lub mieszkalnych.
W przeciwieństwie do takiego wykorzystania
Systemy chłodzenia
21
www.gwk.com
Centrale techniczne układów
chłodzenia w kontenerze,
oszczędzają miejsce i pieniądze
Kompletna, centralna instalacja chłodząca,
wraz z wymaganymi urządzeniami peryferyjnymi, dzięki wcześniejszemu montażowi centrali
technicznej w zakładzie może być wybudowana
w krótkim czasie, w miejscu pracy układu i jest
natychmiast gotowa do uruchomienia.
Uzyskane korzyści to: uniknięcie wysokich
nakładów na centralę techniczna umieszczoną
w budynku, hali (oszczędność miejsca), oraz
zmniejszenie kosztów montażu i rozruchu instalacji.
Centrale techniczne układów chłodzenia
umieszczone w kontenerze, nie mają
ograniczeń odnośnie mocy oraz rodzaju
instalacji. Centrale te połączone są z
zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi
takimi jak np. instalacje uzdatniania wody lub
sprężonego powietrza.
W przypadku przenoszenia produkcji w inne
miejsce, demontaż i ponowny montaż centrali
technicznej możliwy jest bez żadnych problemów. Umiejscowienie centrali technicznej
układu chłodzenia w kontenerze z reguły nie
wymaga pozwolenia na budowę.
Decyzja o umieszczeniu centrali technicznej w
kontenerze opiera się przeważnie na bazie
późniejszych kosztów eksploatacyjnych oraz
możliwości przeniesienia takiej centrali w inne
miejsce. Kontenerowe centrale techniczne w
zależności od potrzeb mogą zawierać:
• agregaty chłodnicze
• zestawy pompowe odzysku ciepła
• wieże chłodnicze połączone z systemem
KU gwk
• wymiennik cieplny do bezpośredniego
odzysku ciepła
• chłodnie wentylatorowe hermeticool
• chłodnie wentylatorowe hermeticool hybrid
Montaż centrali
technicznej
umieszczonej w
kontenerze
Kontenerowe instalacje
chłodzące są
dostosowywane do
indywidualnych potrzeb
22
Wszystkie centrale techniczne kontenerowe
wykonywane są każdorazowo pod potrzeby
konkretnych układów chłodzenia i spełniają
wszystkie wymagania tych układów. Izolowane
termicznie i akustycznie ściany wyposażono w
otwory do podłączenia orurowania
zakładowego i zasilania elektrycznego.
Urządzenia zewnętrzne mogą zostać zamontowane na przygotowanym do tego celu dachu.
Z uwagi na to, że instalacje kontenerowe
umieszczane są na zewnątrz, ich zastosowanie
nie generuje kosztów, związanych z budynkami
ani nie powoduje utraty cennej powierzchni
produkcyjnej.
Pompy i zbiorniki
umieszczone w kontenerze
Systemy chłodzenia
23
www.gwk.com
Uzdatnianie wody
technologicznej
Woda, z uwagi na bardzo dobre właściwości
wymiany cieplnej i wysoką, charakterystyczną
entalpię, doskonale nadaje się do zastosowań
jako nośnik ciepła. Z drugiej strony w wodzie
rozpuszcza się wiele substancji, mogących
mieć niepożądane skutki dla instalacji
systemu chłodzącego, takie jak np. tworzenie
się osadów i zasklepień. Woda może również
przyjmować i oddawać tlen, co może
powodować korozję. Chcemy, aby nasi klienci
stosowali wyłącznie wodę, która nie przysporzy
im problemów. Posługując się próbką wody
sieciowej z miejsca pracy zakładu, nasze
laboratorium sporządza każdorazowo analizę,
która określi, jak ta woda powinna być
uzdatniana.
Uzdatnianie wody, w każdym przypadku,
oznacza przygotowanie wody do eksploatacji
w instalacji chłodzącej. Stosowane mogą być
stacje uzdatniania wody oraz układy dozujące
odpowiednio dobrane środki chemiczne.
Przy kondycjonowaniu wody, zalecamy
korzystanie z usług naszego serwisu oraz
automatycznej, kompaktowej stacji uzdatniania active. Personelowi obsługującemu
instalację dostarczamy urządzenia kontrolne,
urządzenia oczyszczające, oraz środki
chemiczne.
Podwójna instalacja zmiękczająca do usuwania
minerałów powodujących tworzenie się kamienia
kotłowego i stacja dozująca inhibitory korozji,
zintegrowana w kontenerowej centrali technicznej.
24
gwk active-mk 100-2:
Kompaktowe urządzenie oczyszczania i przygotowania wody
chłodzącej dla dwuobiegowych systemów chłodzących
Termografia formy wtryskarki
Strona lewa:
Nierównomierny rozkład i wzrost
temperatury w wyniku
zanieczyszczenia kanałów
chłodzących formy.
Strona prawa:
Równomierny rozkład po
czyszczeniu kanałów chłodzących
formy.
Systemy chłodzenia
25
www.gwk.com
gwk – kompleksowe
rozwiązania „pod klucz”
W naszym zakresie jest zaprojektowanie
kompletnej instalacji chłodniczej wraz z
doborem wszystkimi urządzeń peryferyjnych.
Naszą ofertę uzupełnia projekt orurowania
całego systemu, w tym hali produkcyjnej, do
każdej z maszyn.
Często projektujemy trasy zasilania dla innych
mediów, wspólnie dla wody chłodzącej,
podawania materiału, zasilania elektrycznego,
doprowadzenia sprężonego powietrza itp.
Nasze zespoły montażowe dysponują dużym
doświadczeniem w montażu orurowania ze
stali, miedzi, stali szlachetnej, PCW,
polietylenu lub polipropylenu. W oparciu o
nasze projekty, prace instalacyjne mogą
wykonać również inne firmy montażowe
zatrudnione bezpośrednio przez klienta.
Połączenie pomiędzy instalacją chłodzącą,
odzyskiem ciepła i istniejącą instalacją
grzewczą realizowane jest przez zwrotnice
hydrauliczne. Firma gwk dysponuje wszystkimi
znanymi szeregowymi i analogowymi
interfejsami transmisji danych pomiędzy
maszyną produkcyjną, a systemem chłodzenia
lub systemem chłodzenia a instalacją
grzewczą lub do komunikacji z komputerem
sterującym.
26
Systemy chłodzenia
27
www.gwk.com
Serwis gwk – przez całą dobę,
na całym świecie
Serwis gwk to ...
28
... zwiększenie bezpieczeństwa procesów
Wzrastające wymagania wobec jakości
produktów i ograniczania czasów przestojów
w nowoczesnych zakładach produkcyjnych,
powodują konieczność prowadzenia prac
serwisowych, w celu uniknięcia przestojów
spowodowanych awarią.
... zwiększenie wydajności
Ustawienie parametrów zwiększających
wydajność, należy również do zakresu prac
serwisowych, tak jak wymiana części
zamiennych i zużywających się. Nasi serwisanci dysponują wyposażeniem, koniecznym
do natychmiastowego wykonywania prac z
zakresu czyszczenia układu chłodniczego.
... wydłużenie rękojmi
Umowy serwisowe pozwalają na wydłużenie
okresu rękojmi dla nowych instalacji.
... ułatwienie utrzymania ruchu
Umowy serwisowe gwk powodują przejęcie
przez nas wszystkich prac w tym zakresie.
Przezbrojenie R 22
Zgodnie z rozporządzeniem WE 2037/2000
• od 1 stycznia 2010 nie można stosować
nieprzetworzonego środka chłodniczego
(R22) przy konserwacji i naprawach.
• od 1 stycznia 2015 nie będzie możliwa
eksploatacja instalacji z użyciem R22.
Wiele instalacji można przestawić na
inny środek chłodniczy
Nasze usługi:
• Analiza instalacji
• Przezbrojenie na odpowiedni środek
chłodniczy
• Ponowny rozruch
Ograniczenie efektu cieplarnianego
Podstawą jest dyrektywa UE nr 842/2006
Celem jest ograniczanie efektu cieplarnianego,
powstającego przez dostawanie się czynnika
chłodzącego z obiegu chłodzącego do
atmosfery.
Projektowanie
• Analiza w podczerwieni
• Rozmieszczenie narzędzi
• Analiza projektowa
• Dobór narzędzia
Handel
• Urządzenia używane
• Zawieranie umów
• Finansowanie
Od 4 lipca 2007 maszyny i instalacje
chłodzące, w zależności od ilości wykorzystywanego czynnika chłodzącego, muszą często
być poddawane badaniu szczelności.
Częstotliwość kontroli poprzez instalację
odpowiednich systemów detekcji nieszczelności, można ograniczyć do badania rocznego.
Nasze usługi:
• Ocena szczelności - według nakładów
• Ustalenia dotyczące inspekcji wraz z
badaniem szczelności
• Księga kontroli i plakietka kontrolna
Wsparcie
• Utrzymanie ruchu
• Konserwacja zdalna
• Czyszczenie narzędzia /
czyszczenie systemów
• Inspekcje serwisowe w siedzibie
• Szkolenia
• Części zamienne
Systemy chłodzenia
Optymalizacja
• Przezbrojenie / przebudowa
• Doradztwo / pomoc
• Analiza wody
29
www.gwk.com
Referencje
30
Systemy chłodzenia
31
www.gwk.com
Systemowe chłodzenie i termostatowanie
Koszty
produkcji
Wzrost produktywności
Chłodzenie i termostatowanie, będące niezbędnym elementem procesów produkcyjnych,
posiadają ogromny potencjał w obszarze wzrostu produktywności, a tym samym w
zmniejszaniu kosztów produkcji.
Na wzrost produktywności wpływ ma wiele czynników:
• Redukcja czasu chłodzenia, przez to
• Zmniejszenie kosztów produkcji
zmniejszenie czasu pracy maszyn
• Zmniejszenie kosztów konserwacji i
• Polepszenie jakości wyrobów
napraw
• Zwiększenie przydatności stosowanych
urządzeń
gwk teco cw
Ekonomiczne odprowadzanie
ciepła z form zimnych, za pomocą
opatentowanego termostatowania
zimno kanałowego.
gwk tecma
Wysokie bezpieczeństwo produkcji
z indywidualnie dopasowanymi
rozwiązaniami termoregulacyjnymi, dla zastosowań o dużej mocy
oraz temperaturami do 400 °C
gwk KU instalacja
Najprostsze oraz najtańsze
rozwiązanie, dla podwyższenia
niezawodności oraz obniżenia
kosztów konserwacji w otwartych
systemach chłodzenia.
gwk weco
Stabilne warunki produkcji,
pomimo zmiennych temperatur
zew-nętrznych, oraz wysoka
elastyczność, dzięki kompaktowym,
energooszczędnym agregatom
chłodniczym, z bezpiecznym dla
środowiska czynnikiem chłodniczym.
gwk hermeticool hybrid
Nowatorska koncepcja urządzeń,
dla zmniejszenia kosztów
eksploatacji i serwisu, w
porównaniu do innych układów
chłodzenia.
gwk instalacje kontenerowe
Doskonałe rozwiązanie, przy braku
miejsca w hali produkcyjnej, z
możliwością szybkiej relokacji
całego systemu chłodniczego.
gwk SKL / SKW
Niezawodne, ekonomiczne
wytwornice wody lodowej dla
niskich temperatur medium,
przy najtrudniejszych
temperaturach zewnętrznych.
gwk moldclean
Wzrost produktywności przez
efektywne, automatycznie sterowane, czyszczenie powierzchni
wymiany ciepła, w kanałach
chłodzących i termostatujących.
gwk HSW
Zmniejszenie kosztów, przez
zastosowanie odzysku ciepła w
sprawdzonej technologii.
Serwis gwk
Obniżenie kosztów utrzymania
ruchu w zakładzie, dzięki
profesjonalnemu wykonaniu prac
konserwacyjnych i instalacyjnych,
wraz z serwisem wody
technologicznej.
Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH
Scherl 10 · D-58540 Meinerzhagen
Tel. +49 2354 7060-0 · Fax +49 2354 7060-156
[email protected] · www.gwk.com
Systemy chłodzenia_PL_04/2016 • Zmiany techniczne zastrzeżone
Redukcja
kosztów
produkcji
Download