Pompy ciepła w chłodzeniu i klimatyzacji budynków

advertisement
Informacja prasowa Sofath – czerwiec 2013
Pompy ciepła w chłodzeniu i klimatyzacji budynków
Komfort cieplny w domu to nie tylko kwestia odpowiedniego ogrzania pomieszczeń zimą.
W dzisiejszych czasach równie ważne staje się zapewnienie optymalnej temperatury także
latem. Jednak dodatkowa instalacja w postaci tradycyjnej klimatyzacji to spora inwestycja.
Dlatego też warto zastanowić się nad nowoczesnymi systemami, jakie proponuje Sofath połączenie funkcji grzewczych i chłodniczych w jednym urządzeniu. Rozwiązanie w postaci
pomp ciepła, które zimą ogrzeją budynek a latem go ochłodzą.
Nie tylko ogrzewanie
Pompy ciepła powszechnie wykorzystywane do celów grzewczych mogą pełnić w zależności
od modeli również funkcję chłodniczą. Przy ogrzewaniu budynków wykorzystują klasyczną
zasadę termodynamiki pozwalającą na transport energii cieplnej z dolnego źródła (gruntu,
wody, powietrza) do górnego źródła (ogrzewania podłogowego, grzejnikowego czy
klimakonwektorów).
Przepływ ciepła odbywa się w zamkniętym obiegu termodynamicznym za pomocą czynnika
roboczego, będącego nośnikiem energii cieplnej. Pompa pobierając ciepło z gruntu, wody lub
powietrza, odprowadza je i dostarcza za pomocą czynnika roboczego do pomieszczeń.
Ogrzewanie następuje poprzez stałą zmianę stanu fizycznego czynnika w procesie
parowania, sprężania, skraplania i rozprężania.
Natomiast chłodzenie pomieszczeń za pomocą pomp ciepła realizowane jest na dwa
sposoby: pasywnie i aktywnie. Pierwsza metoda wykorzystuje naturalną, niską temperaturę
dolnego źródła. Drugi sposób poprzez dostarczenie energii elektrycznej i uruchomienie
sprężarki powoduje odwrócenie kierunku przepływu czynnika roboczego, w wyniku czego
pompa odbiera ciepło z budynku i przekazuje do wymiennika gruntowego, tym samym
ochładzając pomieszczenia.
Chłodzenie pasywne
W przypadku chłodzenia pasywnego ciepło z otoczenia pobierane jest przez górne źródło
i poprzez wymiennik oddawane do dolnego źródła. W tym trybie chłodzenia sprężarka
pompy ciepła nie jest używana, pracują tylko pompy obiegowe. Istotą tego rodzaju
chłodzenia jest wykorzystanie naturalnych różnic temperatur gruntu w zależności od pory
roku. Latem temperatura gruntu jest znacznie niższa niż wewnątrz domu. Ta różnica jest
wykorzystywana do ochładzania pomieszczeń. Wydajność chłodzenia naturalnego zależy od
wielkości dolnego źródła, jego temperatury i czasu wykorzystywania. Warto pamiętać, że
temperatura gruntu po pewnym czasie podniesie się o kilka stopni i w związku z tym moc
chłodzenia pasywnego zostaje ograniczona. Pod tym względem, lepszy efekt można uzyskać
LET PR
+48 500 853 762
[email protected]
1
www.letpr.pl
Informacja prasowa Sofath – czerwiec 2013
wykorzystując wodę gruntową, której temperatura nie zmienia się znacznie w całym okresie
eksploatacji. Tak jest w przypadku pompy ciepła Termeo marki Sofath. Niska temperatura
wody gruntowej sprawia, że system pobiera ciepło z pomieszczeń, zamieniając je następnie
w przyjemny chłód.
- Największym atutem chłodzenia pasywnego jest jego ekonomiczność. W systemie Termeo
działają jedynie pompy obiegowe, co znacznie obniża koszty eksploatacji i czyni tę metodę
najtańszą opcją chłodzenia pomieszczeń. Drugą, niemniej istotną zaletą jest korzystny wpływ
chłodzenia pasywnego na regenerację źródła ciepła, w tym wypadku gruntu,
eksploatowanego w zimie. W takim systemie dolne źródło jest podgrzewane energią
z powietrza, która zostaje pobrana z ochładzanych pomieszczeń - wyjaśnia Rafał Magiera,
ekspert Sofath. (http://www.sofath.pl/)
Chłodzenie aktywne
Chłodzenie aktywne jest rozwiązaniem stosunkowo nowym, bo dostępnym na rynku dopiero
od kilku lat. W przeciwieństwie do chłodzenia pasywnego w tym układzie sprężarka pompy
ciepła pracuje. Tym sposobem wysoka temperatura może być dłużej i efektywniej oddawana
do dolnego źródła. Pompa, zamiast dostarczać ciepło do budynku, odbiera je
i przekazuje do wymiennika gruntowego, schładzając w ten sposób czynnik grzewczy, np.
wodę w instalacji podłogowej.
- Chłodzenie aktywne, mimo że wymaga większych nakładów finansowych spowodowanych
dostarczeniem energii elektrycznej, ma ogromne zalety. Jest dużo bardziej wydajne niż
chłodzenie pasywne - przy zastosowaniu klimakonwektorów działa na zasadzie standardowej
klimatyzacji, która swoją pracę opiera na wodzie lodowej o temperaturze 7/12°C. O ile
chłodzenie pasywne zapewnia jedynie delikatną różnicę temperatur, system chłodzenia
aktywnego pozwala na znaczne obniżenie temperatury panującej w pomieszczeniu, co jest
szczególnie istotne podczas letnich upałów – tłumaczy Rafał Magiera, ekspert Sofath.
(http://www.sofath.pl/)
System aktywnego chłodzenia z powodzeniem wykorzystują pompy ciepła Caliane i Lizea
marki Sofath. Co ważne, w okresie letnim gwarantują pełen komfort cieplny niezależnie od
zastosowanych wewnątrz budynku instalacji grzewczych – ogrzewania podłogowego czy
klimakonwektorów. Stanowią również dodatkowe źródło oszczędności dla wszystkich, którzy
zdecydowali się na zainstalowanie klimakonwektorów zarówno do ogrzewania jak
i chłodzenia pomieszczeń. Chłodzenie aktywne korzystnie wpływa na powietrze w budynku,
osusza je i tym samym zapobiega wilgoci.
Jaka instalacja grzewcza przy chłodzeniu pompą ciepła?
Kluczowe znaczenie dla efektywności systemu chłodzenia za pomocą pomp ciepła ma
instalacja grzewcza budynku. Najprostszym sposobem sprawdzającym się podczas
LET PR
+48 500 853 762
[email protected]
2
www.letpr.pl
Informacja prasowa Sofath – czerwiec 2013
chłodzenia pomieszczeń pompą ciepła jest ogrzewanie podłogowe. Natomiast optymalnym
rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch instalacji naraz – „podłogówki” zapewniającej ciepło
zimą oraz klimakonwektorów do klimatyzacji, które wymuszając przepływ powietrza chłodzą
je podczas upalnego lata. Przy chłodzeniu pompami ciepła nie sprawdzą się tradycyjne
grzejniki. Ich niewielka powierzchnia całkowicie wyklucza dostateczną wymianę chłodu
z otoczeniem. W przypadku chłodzenia pasywnego ze względu na niską wydajność nie należy
stosować instalacji klimakonwektorów. Natomiast przy chłodzeniu aktywnym dla pełnej
klimatyzacji domu warto je zamontować (o ile nie zostały zainstalowane wcześniej jako
urządzenia grzejne).
Pompy ciepła czy tradycyjna klimatyzacja?
Okazuje się, że współczynniki wydajności chłodniczej dla gruntowych pomp ciepła przy
odwróconym obiegu są lepsze niż dla klimatyzacji w tradycyjnym wydaniu. Przy
zastosowaniu tego rodzaju pomp do chłodzenia pomieszczeń nie jest konieczny montaż
dodatkowej jednostki zewnętrznej wyposażonej w sprężarkę i wentylatory. W ten sposób
oszczędzamy dodatkowe miejsce i redukujemy hałas. Co ważne, chłodzenie pompami to
także ekonomiczna inwestycja- jedna instalacja podłogowa w systemach marki Sofath może
dostarczać chłód latem i ciepło zimą do wszystkich wnętrz. Natomiast tradycyjna
klimatyzacja wymaga instalacji urządzenia w każdym pomieszczeniu, w którym chcemy
obniżyć temperaturę.
Pompy ciepła pokazują swoje drugie oblicze. Urządzenia, które pierwotnie miały za zadanie
ogrzewać dom w miesiącach zimowych i dostarczać ciepłą wodę użytkową, od kilku lat
z powodzeniem sprawdzają się również jako system chłodniczy i klimatyzacyjny. Ta
wielofunkcyjność i technologiczne zaawansowanie sprawiają, że pompy ciepła Sofath to
rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim komfortowe i ekonomiczne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O MARCE SOFATH:
Prekursor i lider na europejskim rynku pomp ciepła. Specjalista w systemach grzewczych
o Niskiej Konsumpcji Energii. Oferuje rozwiązania geotermiczne i aerotermiczne w postaci
pomp ciepła : Natea, Caliane, Termea oraz Lizea. Od 30 lat spełnia oczekiwania Klientów
w zakresie komfortu, oszczędności i ochrony środowiska.
Sofath - pompy z gwarancją ciepła.
LET PR
+48 500 853 762
[email protected]
3
www.letpr.pl
Informacja prasowa Sofath – czerwiec 2013
KONTAKT DLA MEDIÓW:
Agnieszka Filip
Tel. +48 500-853-762
a.fili[email protected]
LET PR
+48 500 853 762
[email protected]
4
www.letpr.pl
Download