PROGRAM KONFERENCJI

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
Nauka z biznesem biznes z nauką – to działa
Konferencja podsumowująca realizację projektu
„Wiedza, Praktyka, Kadry – klucz do sukcesu w biznesie”
10 czerwca 2013, Kraków
09.30 – 10.00
Rejestracja Uczestników
10.00 – 10:10
OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
dr Wiesław Bury,
10.10 – 10.20
Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stymulujące współpracę
pomiędzy nauką i biznesem (do potwierdzenia)
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
10.20 – 10.45
Perspektywy wykorzystania potencjału nauki i przedsiębiorstw w Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020
prof. dr Ewa Okoń- Horodyńska – ekspert strategiczny ds. przygotowania RSIWM
10.45 – 11.45
Bridging – realny potencjał małopolskiej gospodarki - teoria a fakty - w świetle doświadczeń
partnerów projektu „Wiedza, Praktyka, Kadry – klucz do sukcesu w biznesie” panel
dyskusyjny
Moderator: Marek Skała - Właściciel Instytutu Szkoleń - Megalit, dziennikarz
ekonomiczny, trener biznesu, coach
dr Wiesław Bury – Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Tomasz Pyrć – Dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH
Mirosława Rączka – Zastępca Kierownika Centrum Innowacji, Transferu
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jadwiga Widziszewska - Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK
prof. Jan Nuckowski - Akademia Sztuk Pięknych
Krzysztof Klęczar- Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego
11.45 – 12.00
PRZERWA KAWOWA
12.00 – 13.30
Jak to się robi - Dobre praktyki - prezentacje uczestników projektu: pracowników
naukowych, pracowników przedsiębiorstw i wysoko wykwalifikowanych pracowników
dotyczące rezultatów działań projektowych
13.30 – 14.00
Aktywne wsparcie współpracy na linii gospodarka - nauka – nowa oferta MARR
Iwona Harnik – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
14.00 – 14.30
LUNCH
Download