Teratologia

advertisement
Teratologia w praktyce
klinicznej
Dorota Gieruszczak-Białek
Teratologia
Zajmuje się wadami
wrodzonymi wywołanymi
przez czynniki środowiskowe
Teratogen
Lek,czynnik fizyczny, chemiczny,
infekcyjny,choroba matki bądź stan
metaboliczny, który poprzez
działanie na embrion lub płód
powoduje zaburzenia w budowie i
funkcjonowaniu organizmu.
Teratologia
•
•
•
•
KIEDY DZIAŁAJĄ TERATOGENY?
Fenomen „wszystko albo nic”
Wąskie”okno”
Ośrodkowy układ nerwowy
• JAK DZIAŁAJĄ TEARTOGENY?
Teratologia
• RÓŻNICE W PODATNOŚCI NA
POSZCZEGÓLNE TERATOGENY
• Różnice pomiędzy gatunkami
• Żaden znany teratogen nie powoduje
uszkodzenia u wszystkich
eksponowanych
• Wyniki badań na zwierzętach są cenne,
ale....
Teratologia
• EFEKT TERATOGENNY A
DAWKA TERATOGENU
Teratologia
• JAKIE SĄ SKUTKI DZIAŁANIA
TERATOGENÓW?
• Poronienie lub martwy płód
• Opóźnienie rozwoju
wewnątrzmacicznego
• Nieprawidłowości
charakterystyczne dla
poszczególnych teratogenów
TORCH
TORCH -CMV
TORCH -RÓŻYCZKA
TORCH -HSV
TORCH –OSPA WIETRZNA
•ZMIANY BLIZNOWATE
NA SKÓRZE
•HYPOPLAZJA
KOŃCZYN
•MAŁOGŁOWIE
•ZANIKI KOROWE I
MÓŻDŻKOWE
•OPÓŹNIENIE
PSYCHORUCHOWE
•CHORIORETINITIS
TORCH-TOKSOPLAZMOZA
• Czas zakażenia, a jego przebieg
• Możliwa diagnostyka w tracie ciąży i
możliwe leczenie(chociaż nie daje
100% skuteczności)
• Uszkodzenie narządu wzrokupoczątkowo może być bezobjawowe
LEKI-PRZECIWDRGAWKOWE
• ŻADEN ze stosowanych leków
przeciwdrgawkowych nie jest w pełni
bezpieczny
• Zaleca się monoterapię w możliwie
najniższych dawkach
• LEKI PRZECIWPADACZKOWE MOGĄ
ZMNIEJSZAĆ SKUTECZNOŚĆ
DOUSTNYCH ŚRODKÓW
ANTYKONCEPCYJNYCH
LEKI-PRZECIWDRGAWKOWE
• Ryzyko wystąpienia dużych wad u dzieci
matek leczonych środkami
przeciwdrgawkowymi wynosi 4-8%(ryzyko
populacyjne 2-4%)
• Czynniki zwiększające ryzyko-wysokie dawki
i politerapia
• Niektóre leki zwiększają ryzyko
poszczególnych wad (fenytoina i barbituranywrodzone wady serca;kwas walproinowy i
karbamazepina-wady cewy nerwowej)
LEKI-PRZECIWDRGAWKOWE
PŁODOWY ZESPÓŁ HYDANTOINOWY
• Upośledzenie umysłowe
• Hyperteloryzm
• Obniżony grzbiet nosa
• Rozszczep wargi+/- rozszczep podniebienia
• Hipoplazja paznokci
• Hipoplazja paliczków dystalnych
LEKI-PŁODOWY ZESPÓŁ
HYDANTOINOWY
LEKI-PŁODOWY ZESPÓŁ
HYDANTOINOWY
LEKI-KWAS WALPROINOWY
NOWE LEKI
PRZECIWDRGAWKOWE
• LAMOTRIGINE, GABAPENTIN
VIGABATRIN, - zainicjowane przez
koncerny farmaceutyczne,prowadzone
prze specjalistyczne zespoły
neurologów duże prospektywne
badania mające ocenić teratogenność
‘nowych” leków
LLEKI- WITAMINA A I JEJ POCHODNE
•MAŁOGŁOWIE
•ANOMALIE OUN
•ŚLEPOTA KOROWA
•MICROTIA
•ANOMALIE MAŁŻOWINY
ZEWNĘTRZNEJ
•CECHY DYSMORFII
•WADY SERCA
LEKI- ANTAGONIŚCI KWASU FOLIOWEGO
LEKI- THALIDOMID
PŁODOWY ZESPÓŁ
ALKOHOLOWY
„Some Navayo elders used to say
that if the woman about to bear child
drinks „crazy” water, the newborn will
be „crazy” in the body and mind”
Anonymous
PŁODOWY ZESPÓŁ
ALKOHOLOWY- FETAL ALCOHOL
SYNDROME
• FAS jedna z najczęstszych przyczyn
upośledzenia umysłowego
• 2,2/1000 w Stanach Zjednoczonych
• Predyspozycja genetyczna-ochronna
rola ADH 2
PŁODOWY ZESPÓŁ
ALKOHOLOWY
• APOPTOZA
• NEURODEGENARACYJNE
ZMIANY
PŁODOWY ZESPÓŁ
ALKOHOLOWY
PŁODOWY ZESPÓŁ
ALKOHOLOWY-
PŁODOWY ZESPÓŁ
ALKOHOLOWY-4 PUNKTOWY KOD
DIAGNOSTYCZNY
1.
2.
3.
4.
Niedobór wzrostu i masy ciała
Charakterystyczny fenotyp
Uszkodzenie oun
Ekspozycja na alkohol w czasie ciąży
PŁODOWY ZESPÓŁ
ALKOHOLOWY
PROMIENIOWANIE
Jednorazowa
ekspozycja
dawką < 500 nie
ma działania
teratogennego
KOKAINA
• PORONIENIA
• PORODY PRZEDWCZESNE
• KRWAWIENIA
WEWNĄTZRCZASZKOWE
• ANOMALIE PRZEWODU
POKARMOWEGO
• ANOMALIE UKŁADU MOCZOWOPŁCIOWEGO
• ANOMALIE KOŃCZYN
Opis przypadku
• Podczas wykonanego w 21 tygodniu
ciąży usg u płodu stwierdzono
wodogłowie; wewnątrzmacicznie
wykonano odbarczenie wodogłowia.
Chłopiec urodził się o czasie, po
urodzeniu przedłużająca się żółtaczka,
trombocytopenia,wrodzone zapalenie
płuc.W wieku 2 lat nie chodzi, nie siada,
nie mówi, jest niewidomy.
Opis przypadku
• 27 letnia kobieta leczona kwasem
walproinowym( z dobrym efektem) planuje
dziecko
• Jakiej informacji należy jej udzielić?
• Co można zaproponować-czy ma
kontynuować leczenie? Czy może w jakiś
sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wad u
dziecka?
• Jakie badania prenatalne można jej
zaproponować?
Download