Regulamin konkursu ekologicznego „WIOSENNA

advertisement
Regulamin konkursu ekologicznego
„WIOSENNA POBUDKA”
1. Cel konkursu
1.1. Aktywizacja młodzieży.
1.2. Rozpowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat gatunków roślin spotykanych w
najbliższej okolicy.
1.3. Kształtowanie właściwego stosunku do świata roślin.
1.4. Rozwijanie wyobraźni i zdolności fotograficznych.
2. Organizacja konkursu
2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie
Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 056 / 46-56-200.
2.3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół podstawowych IV-VI.
2.4.Zgłoszenia udziału w konkursie na piśmie/ faxem 056/46-56-200 (056/ 45-10-262) oraz
elektronicznie na adres [email protected] przyjmowane będą w Centrum Edukacji
Ekologicznej do dnia 28 lutego 2014 r.
2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta
Grudziądza (okólnik nr 93/12 z dnia 13.12.2012 r.).
3. Kryteria konkursu
3.1. Konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu 4 fotografii wybranej rośliny (z
załączonej listy) w trakcie „wiosennego przebudzenia”.
3.2. Należy spełnić następujące wymagania:
- ujęcia należy wykonywać w czterech fazach budzenia się rośliny z jednego miejsca
i mniej więcej o stałej porze:
faza- wyjście rośliny z gruntu
faza- pojawienie się liści
faza- pąk
faza- całość rośliny z kwiatem
- należy zapisać fotografie w formacie jpg. i pod każdą umieścić datę wykonywania (np.
10.04.2014)
- całość nagrać na płytę CD i w takiej formie przekazać na konkurs
- płytę należy podpisać CZYTELNIE imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem klasy
i szkoły uczestnika oraz należy dopisać gatunek wybranej rośliny
- zdjęcia mogą być wykonane telefonem, jednak należy zwrócić uwagę na ostrość i
jakość wykonywanych fotografii
- przykładowa odległość wykonywanych zdjęć na konkurs:
Lista roślin do wyboru:
Przebiśnieg
Pierwiosnek
Narcyz
Hiacynt
Tulipan
Krokus
Szafirek
3.4. Konkursową płytę należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad
Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 10 maja 2014 r.
4. Kryterium oceny
4.1. Ocenie będzie podlegało:
- seria zdjęć najwierniej i najciekawiej przedstawiająca proces budzenia się rośliny do życia z
okresu zimowego
- jakość i estetyka wykonanych zdjęć
5. Terminarz:
Termin nadsyłania zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie do 28 lutego
2014 r.
Termin składania konkursowych płyt - 10 maj 2014 r.
Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród - zawiadomienie o
rozstrzygnięciu zostanie przesłane oddzielnym pismem bądź przekazane telefonicznie.
6. Nagrody
Atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców.
Download