Medax Top- stosowanie regulatorów wzrostu w zbożach

advertisement
Kształtuje plon!
Prawidłowe stosowanie
regulatorów wzrostu w zbożach
1. Problem wylegania zbóż
2. Warunki skutecznego działania regulatorów
3. Parametry rośliny – co chcemy osiągnąć
4. Terminy stosowania, ustalanie dawki
5. Podsumowanie, przydatne informacje
www.medaxtop.pl
www.medaxtop.pl

Odmiana

Termin siewu i obsada roślin

Sposób uprawy (rozwój systemu korzeniowego)

Nawożenie azotem

Zaopatrzenie roślin w pozostałe składniki
pokarmowe

Występowanie chorób podstawy źdźbła

Warunki pogodowe (wiatr i deszcz)
www.medaxtop.pl
Parametr
Efekt
Strata
całkowity plon ziarna
spadek 17–40%
~ 1360 - 3200 zł
masa 1000 ziaren
spadek 8–15%
? zł
zawartość białka
wzrost 3–20%
? zł
spadek 10–17%
? zł
spadek
? zł
wzrost o max. 50%
~ 200 - 350 zł/ha
wzrost 20–30%
~ 30 zł/%
zawartość węglowodanów
w nasionach
jakość młynarska
koszt zbioru
koszt suszenia ziarna
Założenia: plon 80q, cena ziarna 1000 zł/t
Strata: koszt uprawy, koszt nasion, koszt nawożenia, pestycydów
www.medaxtop.pl
Łamanie się źdźbeł- najczęściej występuje
w wyniku silnego wiatru i krótkiego intensywnego
opadu w trakcie burzy.
Istotne dla stabilności:
• długość i średnica źdźbła
• grubość ścian źdźbła
• wytrzymałość materiału źdźbła
• zwalczanie chorób (Cercosporella itp.)
Wyleganie korzeniowe - występuje typowo jako efekt
długotrwałych opadów. Mokre kłosy i źdźbła stają się
ciężkie, zaś nasiąknięta ziemia nie oferuje dobrego
trzymania korzeni.
Istotne dla stabilności:
• rozwój systemu korzeniowego
• długość źdźbła
• spoistość gleby naruszona przez wodę opadową
• przywieranie drobnych korzeni i włosków do cząstek
gleby
Innym objawem wylegania może być np. złamane dokłosie
www.medaxtop.pl
1. Problem wylegania zbóż
2. Warunki skutecznego działania regulatorów
3. Parametry rośliny – co chcemy osiągnąć
4. Terminy stosowania, ustalanie dawki
5. Podsumowanie, przydatne informacje
www.medaxtop.pl
Dwie grupy:
Inhibitory giberelin:
CCC, chlorek mepikwatu,
proheksadion wapnia
trineksapak etylu, triazole
Generatory etylenu:
etylen
www.medaxtop.pl
pirofosforan geranylogeranylu (GGPP)
↓
← CCC, chlorek mepikwatu
pirofosforan kopalitu
↓
← paklobutrazol, unikonazol
ent – kauren
↓
aldehyd GA12
↓
GA53
↓
GA19
↓
GA20
↓
←trineksapak etylu, proheksadion wapnia
GA1
www.medaxtop.pl

Temperatur w trakcie i po zabiegu

Zachmurzenia lub jego braku - słońca

Terminowości zabiegu – trafienia we właściwą fazę

Parametrów odmiany, wysokości oraz skłonności
do wylegania

Ilości i rozkładu dawek nawożenia azotowego

Terminu i gęstości siewu – wpływa na obsadę

Rozkładu opadów i wiatru
www.medaxtop.pl
Średnie dobowe temperatury dla Polski np. w 2012 r. to
w kwietniu
www.medaxtop.pl
7,8 oC
w maju
12,9 oC
CCC 750 g/l

12,9 oC
C
Medax® Top
Trineksapak etylu
Etefon
20
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
10
5
5
5
5
0
0
0
0
dla maja
7,8 oC dla
kwietnia
optymalny zakres temperatur
www.medaxtop.pl
średnia najniższa temperatura dzienna
Medax Top
®
CCC 750 SL
Etefon
www.medaxtop.pl
Trineksapak etylu
I termin – skrócenie, pogrubienie a co za tym idzie wzmocnienie
pierwszego i drugiego międzywęźla optymalny termin – od fazy pierwszego
kolanka – BBCH 31
Pierwsze kolanko jest co najmniej 1 cm powyżej węzła krzewienia.
Zabieg wykonujemy w momencie, kiedy ok. 50% roślin na plantacji
na pędzie głównym ma wyczuwalne kolanko – pełnia fazy BBCH 31
Pierwsze
kolanko
1
cm
II termin – skrócenie dokłosia optymalny termin – faza liścia flagowego –
BBCH 37-39
www.medaxtop.pl

Wysokość np. oceniana przez COBORU

Wrażliwość na wyleganie
Przykładowe odmiany:
Odmiana
Wysokość roślin
w cm
Wylegnie
skala 9o
Ostka
97
7,7
Turnia
104
6,5
Źródło: Lista Opisowa Odmian COBORU 2012
www.medaxtop.pl

Przykład: 160 kg stosowane pogłównie, różna
obsada i odmiany
I dawka
- ruszenie
wegetacji
II dawka
- początek
strzelania w
źdźbło
III dawka
- Na „kłos”
Razem:
Obsada roślin
350-400 szt/m2
60 kg
40 kg
60 kg
160 kg
Wysokie ryzyko
wylegania
Obsada roślin
>250 szt/m2
80 kg
50 kg
30 kg
160 kg
Niskie ryzyko
wylegania
www.medaxtop.pl
1. Problem wylegania zbóż
2. Warunki skutecznego działania regulatorów
3. Parametry rośliny – co chcemy osiągnąć
4. Terminy stosowania, ustalanie dawki
5. Podsumowanie, przydatne informacje
www.medaxtop.pl
System korzeniowy: często pomijana, niewidoczna część rośliny

Zapewniają umocowanie w glebie

Odpowiadają za pobieranie wody
i składników odżywczych

Stanowią bioreaktor, np. miejsce biosyntezy cytokinin

Cytokininy mają podstawowy wpływ na proces
asymilacji oraz wielkość nasion
 W polu system korzeniowy rośliny
zbożowej jest zaskakująco słaby.
Dlaczego?
 Dobra dostępność składników
odżywczych w górnych
warstwach gleby.
 Duża gęstość łanu
www.medaxtop.pl
Grubość ściany komórki
Gęstość komórek
(na zaznaczonym obszarze)
Twardzica (średnica)
Ściana źdźbła (średnica)
Miękisz (średnica)
www.medaxtop.pl
Po lewej: bez zabiegu
po prawej: zabieg Medax® Top –
zdecydowane powiększenie przekroju
ściany źdźbeł
Po lewej: bez zabiegu
po prawej: zabieg Medax® Top
- pogrubienie ściany komórek,
- powiększenie powierzchni przekroju źdźbła
Źdźbła stają się grubsze = stabilniejsze!
Bez zabiegu
Całkowita długość
systemu korzeniowego:
224 cm
www.medaxtop.pl
Medax Top 350 SC
Całkowita długość
systemu korzeniowego:
266 cm
Doświadczenia własne BASF
1. Problem wylegania zbóż
2. Warunki skutecznego działania regulatorów
3. Parametry rośliny – co chcemy osiągnąć
4. Terminy stosowania, ustalanie dawki
5. Podsumowanie, przydatne informacje
www.medaxtop.pl
www.medaxtop.pl
0,0 -----------> 0,6 <----------1,25 l/ha
Łączne stosowanie dawki 0,6 l Medax Top z 1 l CCC 750 SL jest jedną z najlepszych dostępnych opcji do
zastosowania w fazie pierwszego kolanka zarówno pod względem biologicznym, jak i ekonomicznym.
Zalecenie to zostało wypracowane w oparciu o doświadczenia własne oraz obserwacje klientów
www.medaxtop.pl



Inhibitory giberelin (np. CCC) mogą
stymulować rozkrzewienie zbóż
CCC 750 g/l 0,8 – 1,0 l/ha
Hamowanie biosyntezy giberelin
zwiększa aktywność cytokinin,
które przyspieszają rozwój pędów
bocznych.
Aby uzyskać efekt lepszego
krzewienia, inhibitory giberelin
muszą być zastosowane wcześnie,
tzn. jeszcze w fazie krzewienia –
BBCH 22-25
Zabieg „dokrzewiający”
Pełnia krzewienia
www.medaxtop.pl
Medax Top – 0,6 l + CCC 750 g/l – 1,0 l
N
Prawidłowo wykonanym zabiegiem w tej
fazie uzyskamy:
 wzmocnione, pogrubione i skrócone
źdźbło,
 silniej rozwinięty system korzeniowy
Optymalny termin zastosowania regulatora wzrostu
Faza pierwszego kolanka
www.medaxtop.pl
Odmiany o wysokim ryzyku na wyleganie – wskazane dwa zabiegi regulatorem wzrostu
Medax Top – 0,6 l + CCC 750 g/l – 1,0 l
Optymalny termin zastosowania regulatora wzrostu
Faza pierwszego kolanka
www.medaxtop.pl
Medax Top – 0,5 l
Drugi termin zastosowania regulatora wzrostu
Faza liścia flagowego
Uprawa
Substancja aktywna
Fazy rozwojowe w skali BBCH
21
Pszenica ozima
Chlorek mepikwatu, CCC
Prohexadion wapnia
Trineksapak etylu
Etefon
Jęczmień ozimy
Prohexadion wapnia
Trineksapak etylu
Etefon
www.medaxtop.pl
29
30
31
32
37
39
49
Uprawa
Substancja aktywna
Fazy rozwojowe w skali BBCH
21
Żyto ozime
Chlorek mepikwatu, CCC
Prohexadion wapnia
Trineksapak etylu
Etefon
Pszenżyto ozime
Chlorek mepikwatu, CCC
Prohexadion wapnia
Trineksapak etylu
Etefon
www.medaxtop.pl
29
30
31
32
37
39
49
Uprawa
Substancja aktywna
Fazy rozwojowe w skali BBCH
21
Pszenica jara
Chlorek mepikwatu, CCC
Prohexadion wapnia
Trineksapak etylu
Etefon
Jęczmień jary
Prohexadion wapnia
Trineksapak etylu
Etefon
Owies
Chlorek mepikwatu, CCC
Prohexadion wapnia
Trineksapak etylu
www.medaxtop.pl
29
30
31
32
37
39
49
1. Problem wylegania zbóż
2. Warunki skutecznego działania regulatorów
3. Parametry rośliny – co chcemy osiągnąć
4. Terminy stosowania, ustalanie dawki
5. Podsumowanie, przydatne informacje
www.medaxtop.pl




Ograniczanie ryzyka wylegania: dobór odmiany, mniejsza
norma siewu, ograniczone nawożenie azotem, odpowiednie
zaopatrzenie roślin w potas i mikroelementy.
Stosowanie regulatorów wzrostu – jeżeli zabiegi
agrotechniczne są niewystarczające, precyzyjny wybór środka
i terminu zabiegu.
Regulatory wzrostu na ogół opóźniają rozwój, w latach z
dłuższymi okresami suszy i wysokich temperatur mogą
działać niekorzystnie.
Jeżeli mamy wątpliwości – lepiej zrezygnować ze stosowania.
www.medaxtop.pl
Zapraszamy na :
 www.medaxtop.pl – strona w wieloma praktycznymi
informacjami na temat regulatorów wzrostu
 przewodnik po prawidłowym skracaniu
 lista odmian z podziałem wrażliwości na wyleganie oraz
rekomendacje zastosowania regulatorów wzrostu dostosowane do
odmiany, nawożenia azotowego oraz stanowiska – do pobrania!
www.medaxtop.pl
Kształtuje plon!
Download