epidemiologia zakażeń hiv/aids

advertisement
EPIDEMIOLOGIA
ZAKAŻEŃ HIV/AIDS
MARIA LEOKAJTIS
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Olsztynie
Zakażenie HIV – epidemiologia
 Świat -2006
Ogółem liczba żyjących z HIV jest szacowana
na:
• 39,5 mln (34,1 – 47,1)
w tym:
• dorośli -37,2 mln (32,1 – 44,5)
• kobiety – ok. 17,7 mln (45%)
• dzieci < 15 lat 2,3 mln
Zakażenie HIV – epidemiologia
 Świat -2006
Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV w 2006 r.
• 4,3 mln
(3,6 – 6,6)
• 2,8 mln (65 %) zakażenia wykryte
w Afryce Subsacharyjskiej
Zakażenie HIV – epidemiologia
 Świat -2006
z powodu AIDS zmarło
ok.2,9 mln osób
• dorośli – ok. 2,6 mln
• dzieci – ok. 380 000
Zakażenie HIV – wśród dorosłych
 na koniec 2006 r.
Zakażenie HIV – epidemiologia
 Świat -2006
Największa
zapadalność:
•Botswana
•Etiopia
•Kenia
•Mozambik
•Namibia
•Nigeria
•Rwanda
•RPA
•Tanzania
•Uganda
•Zambia
 Świat -2006
zakażenia HIV/AIDS - kierunki rozwoju pandemii :
• AIDS jest główną przyczyną zgonów na Karaibach wśród ludzi w
wieku 15-44 lat
• Wzrost zakażeń HIV o 50% w Europie Wschodniej i Azji
Centralnej
• Wzrost zakażeń HIV o 15 % rocznie w Płd. i Płd.- Wsch. Azji (gł.
Chiny, Kambodża, Indie, Pakistan, Nepal, Tajlandia, Wietnam)
• Wzrost o ok. 10% zakażeń w Oceanii –gł. drogą seksualną
• Ok. 2% populacji zakażonej w Federacji Rosyjskiej i na
Ukrainie (ok. 4mln ludzi)
 Świat -2006
zakażenia HIV/AIDS - kierunki rozwoju :
• Spadek zakażeń w Ameryce Łacińskiej
• W Europie Zachodniej i Centralnej oraz Ameryce Płn. spadek
wskaźnika śmiertelności z powodu AIDS o 80% w stosunku
do 1993 r.
• Wzrost zakażeń wśród MSM w Niemczech, Wielkiej Brytanii
prawdopodobnie spowodowany zjawiskiem tzw. „zmęczenia
zapobieganiem”
•
Na dynamikę zakażeń w Europie Zach. i Centralnej może mieć
wpływ migracja zewnętrzna z krajów o wysokiej zapadalności
HIV
 HIV i AIDS w Polsce
Dane od początku epidemii (1985) do 30 VI 2007 roku
• Osoby zakażone ogółem - 10 895
• Zakażeni w związku z braniem
narkotyków dożylnych – 5 420 ~50 %
• Chorzy na AIDS -
• Zmarli z powodu AIDS -
1 945
866
HIV i AIDS w Polsce
Od 31 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. przybyło:
nowych zakażeń HIV -159
osób zakażonych w wyniku brania narkotyków
dożylnych – 20~13%
chorych z AIDS - 42
zgony z powodu AIDS -12
 HIV i AIDS w Polsce
25 - 35 000 szacunkowa liczba osób
żyjących obecnie z HIV i AIDS
ponad 20% zakażonych to kobiety
749 zakażeń HIV wykrytych w 2006 r.
600– 750 nowych zakażeń HIV każdego roku
 HIV i AIDS w Polsce
Podział wedle prawdopodobnych dróg zakażenia w
okresie 1985 do końca 2006r.:
51% stosowanie narkotyków w zastrzyku,
20,3% kontakty heteroseksualne,
14% kontakty seksualne między mężczyznami,
3,4% dzieci matek zakażonych HIV,
0,3% zakażenia jatrogenne,
11% brak danych
 HIV i AIDS w Polsce
prawdopodobne drogi zakażenia w okresie 1985 do końca 2006 r.
:
60
50
40
51
20,3
30
14
3,4
0,3
20
11
10
0
IDU
hetero
MSM
dzieci z matek
HIV+
zak.jatrogenne
brak danych
HIV i AIDS w Polsce
Dane od początku epidemii (1985) do 30 VI 2007 roku
Od roku 2001 obserwujemy w Polsce
systematyczny wzrost liczby nowych
zakażeń HIV drogą kontaktów
seksualnych
 Obecnie stanowią one ok. 70%
wszystkich zakażeń HIV

Zakażeni HIV/AIDS w województwie
warmińsko-mazurskim
( dane Epidemiologia WSSE od 1985 r. do 30 czerwca 2007r.)
• liczba osób żyjących z wirusem HIV
(dodatnich, potwierdzonych): 356
w tym:
• liczba chorych na AIDS: 35
• liczba zgonów z powodu AIDS: 11

Zakażeni HIV/AIDS w województwie
warmińsko-mazurskim
( dane Epidemiologia WSSE od 1985 r. do 30 czerwca 2007r.)
zakażeni:
• w wyniku brania narkotyków dożylnych:
129 osób (126- żyjących) ~ 36 % ,
• wg płci: mężczyźni - 287, kobiety - 69,
• wg miejsca zamieszkania: miasto - 247 osób,
wieś – 19 osób, brak adresu - 90 osób.

Zakażeni HIV/AIDS w województwie
warmińsko-mazurskim
( dane Epidemiologia WSSE od 1985 r. do 31 grudnia 2006r.)
dynamika zakażeń:
• w 2001 roku zgłoszono 36 nowych zakażeń HIV
i 3 zachorowania na AIDS,
• w 2002 roku zgłoszono 36 nowych zakażeń HIV
i 3 zachorowania na AIDS,
• w 2003 roku zgłoszono 45 nowych zakażeń HIV
i 2 zachorowania na AIDS,
• w 2004 roku zgłoszono 38 nowych zakażeń HIV,
2 zachorowania na AIDS i 1 zgon z powodu AIDS,
•
w 2005 roku zgłoszono 32 nowych zakażeń HIV, 6 zachorowań na
AIDS i 2 zgony z powodu AIDS
• w 2006 roku zgłoszono 49 nowych zakażeń HIV, 7 zachorowań na AIDS
i 1 zgon z powodu AIDS

Zakażeni HIV/AIDS w województwie
warmińsko-mazurskim
( dane Epidemiologia WSSE od 1985 r. do 31 grudnia 2006r.)
50
45
40
35
2001
2002
2003
2004
2005
2006
30
25
20
15
10
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
PUNKT
KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY
WYKONUJĄCY BADANIA BEZPŁATNIE I ANONIMOWO
W KIERUNKU HIV
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska,
parter, pokój nr 15
tel.089/ 524 83 59
CZYNNY
WE WTORKI I CZWARTKI
W GODZ.15.00-18.00
PUNKT
KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY w Olsztynie
WYKONUJĄCY BADANIA BEZPŁATNIE I ANONIMOWO
W KIERUNKU HIV
ROK
2001
2002
2003
2004
2005
2006
L. TESTÓW OG.
255
487
486
708
681
540
L.WYNIKÓW (+)
1
3
8
3
5
3
L.PORAD BEZ TESTU
34
49
40
29
26
PUNKT
KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY
w Olsztynie
WYKONUJĄCY BADANIA BEZPŁATNIE I ANONIMOWO
W KIERUNKU HIV
800
700
600
255
487
486
708
681
540
500
400
300
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
PUNKT KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY W OLSZTYNIE
pacjenci dodatni w latach 2001 r.- 2006 r.
w %, wg drogi zakażenia
45
40
35
30
43
25
29
10
20
9
9
15
10
5
0
hetero
IDU
IDU+seks
homo
inne
PUNKT KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY W OLSZTYNIE
pacjenci dodatni w latach 2001 r.- 2006r.
w %, wg wieku
60
50
40
30
20
10
0
18-19
20-29
30-39
50-59
PUNKT KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY W OLSZTYNIE
pacjenci dodatni w latach 2001 r.- 2006 r.
w %, wg płci
60
50
40
43
57
30
20
10
0
K
M
PUNKT
KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY
w Olsztynie
WYKONUJĄCY BADANIA BEZPŁATNIE I ANONIMOWO
W KIERUNKU HIV
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska,
parter, pokój nr 15
tel.089/ 524 83 59

CZYNNY
WE WTORKI I CZWARTKI
W GODZ.15.00-18.00
PUNKT
KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY w Ełku
WYKONUJĄCY BADANIA BEZPŁATNIE I ANONIMOWO
W KIERUNKU HIV
Przychodnia Specjalistyczna
19-300 Ełk, ul. Konopnickiej 1
II piętro, pokój 303
tel.087/610 37 54

CZYNNY
W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI
GODZ 16.00-17.30
 Ważne strony internetowe w
zakresie informacji nt HIV/AIDS
• www.aids.gov.pl
• www.pozytywni.org
• www.wsse.olsztyn.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Download