ADHD- Literatura uzupełniająca

advertisement
ADHD- Literatura uzupełniająca
Bednarska T. (1982). Nadpobudliwość psychoruchowa. W: M. Szumiał (red).
Rozpoznawanie i reedukacja uczniów o częściowo zaburzonym rozwoju
psychomotorycznym. Kraków
Hallowell
E.M.,
Ratey
J.
(2004).
W
świecie
ADHD.
Nadpobudliwość
psychoruchowa z zaburzeniem uwagi u dzieci i dorosłych. Poznań:
Media Rodzina
Kendall P. C. (2004). Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
W: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP, 7998
Nartowska H. (1980). Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo. Warszawa: PZWL
Nartowska H. (1986). Wychowanie dziecka nadpobudliwego psychoruchowo.
Warszawa: Nasza Księgarnia
Serfontein G. (1999). Twoje nadpobudliwe dziecko. Poradnik dla rodziców.
Warszawa: Prószyński i S-ka
Święcicka M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej. W: Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka
PTP, nr 1, Warszawa: EMU
Wolańczyk
T.,
Kołakowski
A.,
Skotnicka
M.
(1999).
Nadpobudliwość
psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć.
Lublin: BioFolium
Wolf-Wedigo W. (2002). Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu.
Kielce: Wydawnictwo Jedność
PSYCHOLOGIA W SZKOLE- nr 1/ 2004
Download