prezentacja - Powiat Limanowa

advertisement
INFOTUR
system promocji atrakcji turystycznych
Powiatu Limanowskiego
i Dolnego Kubina
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Partnerzy Projektu
Miasto
Dolny Kubin
Powiat
Limanowski
Informacje ogólne o projekcie
• Czas realizacji projektu: 1 Luty – 30 Czerwiec
2014 r.
• Wartość projektu: 32 000 Euro, ok. 135 680 zł
Głównymi elementami projektu było:
• Uruchomienie portalu internetowego promującego
walory turystyczne Powiatu Limanowskiego
i Dolnego Kubina
• Opracowanie serii przewodników tematycznych i druku:
a. przewodnika kulinarnego oraz przewodnika rzemiosła ludowego
b. przewodnika po sportach zimowych,
c. przewodnika górskiego
d. przewodnika jeździeckiego,
e. przewodnika rowerowego.
Nakład 10 000 szt.
• Opracowanie serii przewodników tematycznych i mapy:
Druk mapy i przewodników z zaznaczonymi
szlakami rowerowymi i pieszymi oraz z atrakcjami
Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina
Nakład 2 000 szt.
• Stworzenie aplikacji na telefony komórkowe z atrakcjami
turystycznymi Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina
z nawigacją GPS – do pobrania z Google Play i Appstore
• Stworzenie strony
internetowej projektu
• Organizacja 2 wizyt studyjnych dla dziennikarzy
oraz władz z regionów partnerstwa (wizyta połączona z konferencją
branżową, w dziedzinie rozwoju turystyki)
Czerwiec 2014 r.
• Stworzenie Turystycznej Bazy Danych
o atrakcjach turystycznych dla obydwóch regionów
Podpisanie porozumienia pomiędzy partnerami
w sprawie realizacji projektu
Zalety realizacji projektu:
•Jest nowoczesny (mobilny przewodnik na telefony komórkowe, aplikacja mobilna
z nawigacją GPS)
•Porządkuje tematycznie turystykę w Powiecie (przewodniki z turystyką konną,
rowerową, górską, pieszą)
•Dostarczy danych Powiatowemu Centrum Informacji Turystycznej w ramach
Turystycznej Bazy Danych
•Jest to promocja międzynarodowa Powiatu – wizyty studyjne
• Jest tani – tylko 5 % wkładu własnego
•Ten model już się sprawdził – aplikacje nagrodzono na targach turystycznych
i innych wydarzeniach promocyjnych
• Promocja projektu na portalu społecznościowym
Facebook
Spotkanie robocze w Dolnym Kubinie
•
Spotkania robocze
Starostwo Powiatowe w Limanowej
•
Konferencja otwierająca projekt
INFOTUR
•
Konferencja podsumowująca
projekt INFOTUR
•
Przygotowanie materiałów promocyjnych projektu: roll upów,
banerów oraz flag
REZULTATY PROJEKTU
•
Uczestnicy konferencji inauguracyjnej i podsumowującej – 50
•
Uczestnicy konferencji prasowych – 20
•
Wejścia na stronę www – 10 000
•
Aplikacje na telefony komórkowe - 1 000
•
Rozdane przewodniki tematyczne – 10.000
•
Osoby lubiące profil społecznościowy projektu na portalu Facebook – 120
•
Rozdane mapy z atrakcjami turystycznymi - 2 000
•
Liczba opracowanych atrakcji w ramach Turystycznej Bazy Danych - 200
DOTYCHCZASOWE SUKCESY
PROJEKTU
Wyróżnienie
dla Powiatu Limanowskiego
za serię przewodników
wyprodukowanych w ramach
projektu INFOTUR
w konkursie Róża Regionów 2014
na Międzynarodowych Targach
Turystycznych w Poznaniu
Dziękuję za uwagę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Download