HIV i AIDS a narkotyki

advertisement
HIV i AIDS a narkotyki
Substancje psychoaktywne, zwane potocznie narkotykami, mogą zwiększać ryzyko zakażenia HIV na kilka
sposobów.
Ich używanie może przyczyniać się do angażowania w kontakty seksualne, które pociągają za sobą
ryzyko zakażenia, do dokonywania praktyk seksualnych, których „na trzeźwo” nigdy by się nie podjęło.
Uzależnienie, strach przed wystąpieniem objawów abstynencyjnych niekiedy prowadzi do sprzedawania
seksu za pieniądze na narkotyki, co także zwiększa ryzyko zakażenia.
Ryzyko zakażenia HIV zwiększa się wówczas, gdy środki psychoaktywne przyjmowane są w iniekcjach,
szczególnie, gdy sprzęt do iniekcji używa się wspólnie z innymi osobami.
Częstą praktyką jest bowiem aspirowanie (wciąganie) krwi do strzykawki po wstrzyknięciu narkotyku,
w celu dokładnego wypłukania z całej zawartości i ponowne wstrzyknięcie tej mieszaniny do żyły. Niektórzy
powtarzają to kilka razy. W sprzęcie do iniekcji osoby przyjmującej narkotyki zawsze znajduje się pewna ilość krwi
– w końcówce strzykawki i w świetle igły. To może, ale nie musi, wystarczyć do przeniesienia zakażenia HIV na
osobę, która będzie używała ich później.
Poprzez używanie wspólnego z innymi sprzętu do iniekcji znacznie łatwiej zakazić się HCV (wirusem
zapalenia wątroby typu C), niż HIV.
Dlatego jeśli wstrzykujesz sobie substancje psychoaktywne zawsze używaj własnego, najlepiej
sterylnego sprzętu do iniekcji. Strzykawki jednorazowego użytku są tanie i dlatego, jeśli nie ma w pobliżu
punktu wymiany igieł i strzykawek, warto je po prostu kupować w aptekach. W Polsce można kupić sprzęt do
iniekcji bez recepty.
Nie ma sposobów dezynfekcji plastikowych, jednorazowych strzykawek, które dawałyby 100%
gwarancję, że ich użycie nie pociągnie za sobą ryzyka zakażenia którymś z zakażeń przenoszonych poprzez
krew. Ale jeśli niemożliwe jest użycie sterylnej strzykawki to przepłukanie jej kilka razy czystą wodą znacząco
zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażenia. Jednak nie eliminuje go całkowicie.
Nie jest prawdą, że przyjmowanie środków odurzających w iniekcjach musi spowodować zakażenie HIV.
Jeśli używa się zawsze sterylnego sprzętu do iniekcji, wstrzykiwany „towar” nie jest zanieczyszczony krwią, która
mogłaby zawierać wirusy, to nawet wieloletnie wstrzykiwanie nie naraża na zakażenie. Jednak do zakażenia HIV
wystarczyć może użycie cudzej strzykawki tylko raz.
Trzeba przy tym pamiętać, iż zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie niewielkiej ilości
nielegalnych substancji może nie być karane, ale nie ustalono wartości granicznych, których przekroczenie
powoduje karalność.
Dorota Rogowska-Szadkowska,
październik 2016 r.
Download