Regulamin Korzystania z usługi Recepta online na

advertisement
Regulamin
Korzystania z usługi Recepta online
na stronie www CM Medica.
1.
Uprawnieni do skorzystania z formularza zamówienia Recepta online, są Pacjenci, którzy
leczą się u lekarzy poniżej wymienionych:






2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
dr n. med. Eugeniusz Kocur – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, lekarz
medycyny lotniczej
dr Grażyna Bielawska – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy.
dr Anna Hącia – specjalista chorób wewnętrznych
dr Anna Tyman – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy.
dr Bożena Szadkowska – specjalista chorób wewnętrznych
dr Danuta Droszcz – specjalista kardiologii
Pacjent, składający zamówienie na leki przez formularz Recepta online – musi posiadać
zabezpieczenie w postaci dawki zamawianego leku na minimum 14 dni.
Pacjent, korzystając z zakładki Recepta online, może zamówić receptę wyłącznie na lek
już przepisany na wizycie przez lekarza CM Medica.
Recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana przez lekarza wskazanego w
formularzu zamówienia online.
Recepty będą wypisywaneprzez lekarzy tylko i wyłącznie na lek przyjmowany na stałe
przez Pacjenta, jeżeli wynika to z zaleceń specjalisty wymagane jest zaświadczenie
wypisane przez specjalistę z informacją o nazwie leku wraz z dawkowaniem.
Przyjęcie recepty do realizacji następuje kolejnego dnia roboczego od daty wysłania
zgłoszenia.
Po przyjęciu zamówienia Pacjent będzie mógł odebrać receptę trzeciego dnia roboczego
od daty wysłania zgłoszenia.
Receptę będzie można odebrać w naszej Aptece CM Medica znajdującej przy ul.
Chemików 7 w Płocku w godzinach jej otwarcia: 7.00-19.00 od poniedziałku do czwartku,
w piątek: 7.00-18.00.
Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, CM Medica
skontaktuje się z Pacjentem w celu umówienia wizyty u lekarza.
Pacjent może odebrać receptę w naszej Aptece CM Medica ul. Chemików 7 w Płocku:
osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią po
uprzednio złożonym w Aptece pisemnym upoważnieniu – wzór upoważnienia stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
W ramach usługi Recepta online Pacjent, może zamówić także receptę na lek
refundowany.
Decyzję o wystawieniu recepty refundowanej podejmuje lekarz.
W przypadku posiadania dodatkowych uprawnień (np. honorowy dawca krwi), otrzymanie
recepty jest możliwe jedynie na konsultacji lekarskiej.
Odbiór recepty przez Pacjenta na lek refundowany będzie możliwy po weryfikacji dowodu
ubezpieczenia w systemie eWuś w dniu wystawienia.
O kolejnej wizycie kontrolnej Pacjenta decyduje lekarz prowadzący.
CM Medica Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, www.cmmedica.pl, Infolinia: 24 364 70 00
Załącznik nr 1
Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
NIP: 774-22-81-558; REGON: 610381010
OŚWIADCZENIA PACJENTA
…………………………………………………………….
(Imię i nazwisko Pacjenta składającego oświadczenie)
Płock, dnia..................................................
…………………………………………………………...
(PESEL/data urodzenia)
……………………………………………………………
(Adres zamieszkania, tel. kontaktowy)
Oświadczam, że:
do uzyskania informacji o stanie mojego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskania mojej
dokumentacji medycznej, odbioru wypisanych recept oraz wyników z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
nikogo nie upoważniam
upoważniam*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
(imię i nazwisko, data urodzenia osoby upoważnionej)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
(adres zamieszkania, telefon kontaktowy osoby upoważnionej)
……………………………………………………………….
podpis Pacjenta
………………………………………………………………………
podpis osoby przyjmującej upoważnienie
CM Medica Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, www.cmmedica.pl, Infolinia: 24 364 70 00
Download