Chłodzenie komputera

advertisement
Chłodzenie komputera
Sposoby chłodzenia podzespołów komputera można podzielić na:
1. Pasywne – rodzaj chłodzenia w którym wymianę ciepła miedzy urządzeniem a
otoczeniem zapewnia metalowy radiator. W tego typu chłodzeniu nie używa się
wentylatorów aby wymusić dodatkowy obieg powietrza. Zaletą takiego rozwiązania
jest bezgłośna praca i brak wymagań zasilania elektrycznego. Wada jest stosunkowa
niska wydajność przez co chłodzenie pasywne nie jest wystarczające aby schodzić
mocno nagrzewające się elementy takie jak procesor.
2. Aktywne – rodzaj chłodzenia w którym wymianę ciepła miedzy urządzeniem a
otoczeniem zapewnia metalowy radiator na którym montuje się wentylator o różnej
średnicy. Zadaniem wentylatora jest wymuszenie obiegu powietrza pomiędzy
żeberkami radiatora, co ma znaczący wpływ na spadek temperatury urządzenia. Jest
znacznie bardziej efektywne niż chłodzenie pasywne ale przy tym wymaga
dodatkowego zasilania i jest głośne.
Radiator – element wykonany z metalu służący do wymiany ciepła pomiędzy podzespołem
komputerowym takim jak na np procesor, chipset płyty głównej czy karty graficznej a
otoczeniem. Stosuję się go w celach ochronnych, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu
spowodowanych zbyt wysoką temperaturę.
Radiatory dzieli się ze względu na sposób wykonania:
Aluminiowe – wykonane w całości z aluminium. Przy najniższej cenie zapewniają niska wagę
i słabe odprowadzanie ciepła wynoszące 205 [W/m*K].
Rysunek Radiator chłodzący chipset płyty głównej - Pentagram Freezone NP-40 Al
źródło: http://pentagram.pl/
Aluminiowe z miedzianą wkładką - wykonane z aluminium. W miejscu gdzie radiator styka
się z elementem z którego będzie odprowadzał ciepło jest umieszczona miedziana wkładka,
która ma na celu zwiększenie szybkości wymiany ciepła. Rozwiązanie to jest powszechnie
stosowane przez producentów procesorów, którzy sprzedają je z procesorami w wersji BOX
(procesor plus radiator z wentylatorem).
Aluminiowo - miedziane – wykonane z dwóch materiałów w celu obniżenia ceny.
Rozwiązanie to zapewnia lepsza wydajność w porównaniu do radiatorów wykonanych z
samego aluminium.
Rysunek Radiator aluminiowo – miedziany CNPS7000B-AlCu
Źródło: http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=151
Miedziane – wykonane w całości z miedzi. Przewodność ciepła miedzi wynosi 400 [W/m*K],
co daje wartość dwukrotnie wyższa niż aluminium dzięki czemu zapewniają szybsze
odprowadzanie ciepła. Radiatory miedziane są jednak znacznie droższe i cięższe co może
utrudniać montaż i transport.
Rysunek Radiator miedziany karty graficznej Zalman VF1000 LED
Źródło: http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=276
Radiator z ciepłowodami (heat-pipe) – bardzo wydajne radiatory. Odprowadzają doskonale
ciepło dzięki zastosowanym ciepłowodom (z angielskiego heat-pipe). Ciepłowód jest
wypełniony cieczą o niskiej temperaturze wrzenia, która w czasie wrzenia (30 stopni
Celsjusza) zmienia się w parę przenosząc ciepło do radiatora.
Rysunek Jak działa ciepłowód
Żrodło: http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/sub/articlear_130606.html
Powierzchnię pomiędzy radiatorem a elementem do którego jest przemontowany powinna
wypełniać pasta termoprzewodząca, której zadaniem jest wypełnienie mikro nierówności na
powierzchni radiatora. Zastosowanie pasty termoprzewodzącej zwiększa szybkość oddawania
ciepła z rdzenia do radiatora.
Rodzaje past termoprzewodzących:
1.
2.
3.
4.
5.
pasta silikonowa
taśma termoprzewodzaca
Pasta z domieszką srebra
Pasta na bazie płynnego metalu
Podkładka termoprzewodząca
Źródło:
http://www.pcworld.pl/artykuly/38663/Zestawy.chlodzace.html
http://www.smart.internetowo.net.pl/index.php?page=chlodzenie-komputera
Download