Laboratorium 9

advertisement
Wyniki
Podczas przeprowadzania pomiarów nastąpiły komplikacje uniemożliwiające wykonanie
jakichkolwiek pomiarów. Program komputerowy który miał służyć do wykonania pomiarów nie chciał
skalibrować pomiaru temperatury wewnątrz struktury krzemowej. Po wpisaniu wartość zadanej
przez prowadzącego temperatura wynosiła ok. 400°C, po wpisaniu 10 krotnie mniejszej wartości
temperatura osiągnęła wartość ok. 40°C lecz ciągle następowały duże wahania. Drugi zespół miał
identyczne problemy. Na polecenie prowadzącego opracowanie będzie składało się z teoretycznego
opracowania tematu „Rezystancja termiczna tranzystorów mocy” i moduły Peltiera.
Układ do pomiaru rezystancji termicznej
Opracowanie tematu „Rezystancja termiczna tranzystorów mocy” znajduje się w załączonym
konspekcie.
MODUŁY PELTIERA
Budowa
Ogniwo Peltiera jest elementem półprzewodnikowym zbudowanym z dwóch bardzo cienkich
płytek (ceramika tlenków glinu), pomiędzy którymi znajdują się – dzięki miedzianym
ścieżkom na wewnętrznych powierzchniach płytek obudowy ceramicznej – szeregowo
ułożone półprzewodniki (naprzemiennie typ p i n) – wykonane z tellurku bizmutu
domieszkowanego antymonem i selenem.
Działanie
W strukturze półprzewodnika p brakuje elektronów aby w pełni "obsadzić" górny poziom
energetyczny. Natomiast w półprzewodniku n występuje nadmiar elektronów. W momencie
przepływu prądu (elektrony płyną od półprzewodnika typu n do p) elektrony stają się
ładunkami nadmiarowymi, więc muszą zwiększyć swoją energię kosztem energii cieplnej z
otoczenia. Kiedy prąd płynie w odwrotnym kierunku elektrony spadają na niższy poziom
energetyczny, co powoduje wydzielenie ciepła, wobec czego jedna ze stron modułu może
działać jako chłodnica, a druga nagrzewnica.
Ilość odprowadzonego ciepła zależna jest od natężenia płynącego prądu. Jednak przepływ
prądu przez układ powoduje wydzielanie się ciepła w samym module (w wyniku oporu
elektrycznego – ciepło Joule'a), tak więc zwiększając natężenie prądu, zwiększa się ilość
transportowanego ciepła, a także ilość ciepła wydzielanego przez moduł, skutkiem czego jest
zrównanie się ilości ciepła powstającego i ciepła transportowanego przy pewnym natężeniu
(będzie to maksymalna wydajność modułu, a po "zimnej" stronie układu otrzymamy
najniższą możliwą temperaturę). Ciepło to trzeba jeszcze gdzieś odprowadzić, do czego może
posłużyć radiator, radiator z wentylatorem lub chłodzenie wodą.
Zastosowanie
Moduł Peltiera czasami stosują osoby, które zajmują się zwiększaniem szybkości i wydajności
komputera. Ideą ogniwa Peltiera w przetaktowywaniu jest schłodzenie podkręcanego
elementu komputera (może to być procesor, karta graficzna lub inna część komputera) do
temperatur wahających się w przedziale od 0 °C do 20 °C, co pozwala znacznie zwiększyć
możliwości komputera. W tym celu należy przyłożyć zimną stronę ogniwa do procesora, a
ciepłą – do właściwego chłodzenia (np. wentylator, bloku wodnego itp.). Trzeba pamiętać o
zaizolowaniu płyty głównej przed skraplaniem się wody (poprzez fizyczne odizolowanie lub
zamontowanie układu z sensorem punktu rosy) oraz o wydajnym chłodzeniu, ponieważ z
ogniwa trzeba odprowadzić dwa razy więcej ciepła, niż z samego procesora. Należy również
uważać na to, czy schładzany element nie zostaje schłodzony w pewnych okresach działania
do zbyt niskiej temperatury (przykładowo gdy procesor nie jest obciążony) – może to
bowiem spowodować uszkodzenie schładzanego elementu.
Przykładowe parametry modułu Peltiera TM127-34 (cena ok. 50 zł)
Dane zaczerpnięte z : http://www.cyfronika.com.pl/peltier.htm.
Download