Slajd 1 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki

advertisement
Liczba zmarłych dawców
Liczba żywych dawców
420 (11.0)
2009
45 (1.2)
Pobranych nerek
840 (22,6)
Pobrań wątroby
215 (4,7)
Pobrań serca
72 (1,7)
płuca
10 (0,2)
Dawcy i
pobrania
narządów
Biorcy narządów
*(w nawiasie na 1 milion mieszkańców)
Dane Statystyczne
Liczba oczekujących na przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki
w 2009 r.
1241
Liczba mieszkańców
Liczba chorych, którym przeszczepiono nerkę lub nerkę i
trzustkę w 2009 r.
805
(21.2)
Liczba Oddziałów
Intensywnej Terapii
Liczba oczekujących na przeszczepienia wątroby w 2009 r.
170
Liczba chorych którym przeszczepiono wątrobę w 2009r.
215 (5,5)
Liczba oczekujących na przeszczepienia serca w 2009 r.
171
Liczba chorych którym przeszczepiono serce w 2009 r.
72 (1,6)
Łóżek w OIT
Osób leczonych w OIT w
2006 r.
Liczba pacjentów
dializowanych
38125,5
424
2748
92371
>18 000
Pozyskiwanie narządów (2009 r.)
Liczba zmarłych dawców
43 (8.3)
Liczba żywych dawców
5
Pobranych nerek
86
Pobrań wątroby
24
Pobrań serca
12
płuca
POLSKA
1
Biorcy narządów
Dane Statystyczne
Liczba zgłoszonych do przeszczepienia nerki lub nerki i
trzustki w 2009 r.
211
Liczba chorych, którym przeszczepiono nerkę lub nerkę i
trzustkę w 2009 r.
131
Liczba chorych zgłoszonych do przeszczepienia wątroby
w 2009 r.
66
Liczba chorych którym przeszczepiono wątrobę w 2009r.
49
Liczba chorych zgłoszonych do przeszczepienia serca w
2009 r.
42
Liczba chorych którym przeszczepiono serce w 2009 r.
Liczba mieszkańców
11 (0.8)
5100,0
Liczba Oddziałów
Intensywnej Terapii
?
Osób leczonych w OIT w
2006 r.
?
Zgonów w OIT
Liczba pacjentów
dializowanych
2139
Identyfikacja zmarłych dawców narządów w Polsce w 2009 r
(11/milion)
Narządy obrano od 420 dawców zmarłych
i 45 żywych (nerki i fragment wątroby)
15.9
34.7
34
14.3
15.8
13.3
9
24.1
24.1
9.7
8.3
5.5
4
7.8 7.8
1.5 1.9
Populacja - 5,1 mln
Powiaty grodzkie – 5
Powiaty ziemskie - 40
Liczba szpitali - 49
Pobrania narządów w województwie
Mazowieckim
70
60
50
40
2006
2007
30
2008
2009
20
2010
10
0
Liczba pobrań
POBRANIA NARZĄDÓW OD ZMARŁYCH W WOJEWÓDZTWIE
MAZOWIECKIM (1998 – 2010)
22
6O6
17
14
Nie było pobrań narządów w
33 szpitalach
58
Wskaźniki donacyjne / śmierć
mózgu

1 rozpoznanie śmierci mózgu / 1 łóżko w OIT / 1 rok
 3 rozpoznania śmierci mózgu na 100 zgonów szpitalnych, ale 4,
gdy w szpitalu jest neurochirurgia i 20, gdy zgony z powodu urazu
głowy lub udaru
15 rozpoznania śmierci mózgu na 100 zgonów w OIT, ale 18, gdy
w szpitalu jest neurochirugia i 67, gdy zgony z powodu urazu głowy
lub udaru
42% zmarłych z po rozpoznaniu śmierci mózgu staje się
rzeczywistymi dawcami narządów, tzn., że pobrano przynajmniej 1
narząd celem przeszczepienia.
J
Potencjał Donacyjny – Mazowsze
Zgony w OIT w 2009 - 2139
potencjalni dawcy - 321
Pobrania od 43 dawców (86 nerek)
Przeszczepienia nerek108
POTRZEBY
W ZAKRESIE PRZESZCZEPIANIA
NARZĄDÓW
Liczba operacji/1mln populacji/rok
PL
Nerki
Wątroba
Serce
ok. 60 (ok.2200)
ok. 10 (ok. 380)
ok. 6 (ok. 220)
Województwo
Mazowieckie
300
50
30
Przeszczepianie narządów w 2009 r.
nerki 805 (21,25)
wątroba: 215 (6, 5)
serce: 72 (2.0)
Nerki: 141 (28.6)
Wątroba: 42 (4,6)
Serce: 11 (2.1)
*(w nawiasie na 1 milion
mieszkańców)
PARTNERSTWO DLA TRANSPLANTACJI
Program rozwoju pod patronatem
Pani Dr Ewy Kopacz, Minister Zdrowia
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
W Warszawie
Samorząd Województwa
Mazowieckiego
Prezydent m. St. Warszawy
Warszawski Uniwersytet
Medyczny
Konwent Powiatów
CELE
• Zwiększenie liczby przeszczepianych narządów
pobranych od osób zmarłych
• Rozpoczęcie przeszczepiania nerek od dawców
żywych
W celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych
mieszkańców województwa
Plan działania
• Zaangażowanie wojewódzkiej administracji państwowej i
władz samorządowych województwa w rozwój programu
przeszczepiania narządów w województwie
• Zaangażowanie środowiska lekarskiego i administracji szpitali
• Działania zmierzające do rozwoju przeszczepiania nerek
od dawców rodzinnych
• Program edukacyjny dla młodzieży
• Promocja dawstwa narządów przez Kościół katolicki
• Kampania społeczna
PLAN UAKTYWNIENIA PROGRAMU PRZESZCZEPIANIA NARZĄDÓW
Organy założycielskie szpitali
+ Okręgowa Izba Lekarska
+ NFZ
Szpital w którym umiera potencjalny dawca
Koordynator
szpitalny
OIT, Inni lekarze,
pielęgniarki
Dyrekcja szpitala
Plan działania
Studium
KoordynatorówWUM
Warsztaty
psychologiczne dla
lekarzy w Okręgowych
Izbach Lekarskich
Spotkania Dyrektorów
szpitali z Marszałkami i
Starostami (organy
założycielskie)
Podyplomowe Studia Koordynatorów
Transplantacyjnych WUM
6 edycji
Pozyskać większą
liczbę koordynatorów
w szpitalach
powiatowych
• 2007-2010
• 230 absolwentów ze 109
szpitali
Liczba wyszkolonych koordynatorów w Polsce
Lekarze/pielęgniarki (205) w porównaniu z liczba
pobrań na 1 mln mieszkańców
Pobrania na
1 mln 34.5
2
65
Pobrania
na 1 mln
8.3
Aktywne pro transplantacyjne działania
Konsultanta wojewódzkiego
ds. anestezjologii i neurochirurgii
Oraz wsparcie administracji samorządowej i
państwowej województwa
Narząd dawcy (żywego lub zmarłego) stanowi
wkład społeczeństwa w system opieki zdrowotnej
Nie wolno go marnować
Rozwój programu przeszczepiania
narządów zależy od nas wszystkich
Promocja dawstwa narządów przez Kościół
katolicki
• Udział
w
spotkaniach
Biskupów
kapelanami szpitalnymi
z
proboszczami
i
• Wykorzystanie doświadczenia ks. Piotra Sadkiewicza, proboszcza
w Żywnej pod Żywcem
Kampania społeczna
• ulotki, oświadczenia woli, spotkania w poszczególnych
miejscowościach, pikniki
Priorytety
• Wsparcie administracji państwowej i
samorządowej
• Przekonanie organów założycielskich szpitali i
Dyrekcji szpitali
• Koordynatorzy transplantacyjni w 5-7 szpitalach
województwa
• Warsztaty psychologiczne dla lekarzy
W jaki sposób doprowadzić do
poprawy sytuacji ?
W SCHYŁKOWEJ
NIEWYDOLNOŚCI NARZĄDÓW
(SERCA, WĄTROBY, NEREK,
PŁUC) PRZESZCZEPIENIE ZDROWEGO
NARZĄDU
( OD OSOBY ZMARŁEJ, LUB
ŻYWEGO DAWCY
STANOWI JEDYNY, SKUTECZNY
SPOSÓB LECZENIA
Download