Dzieci w wieku 2

advertisement
SKALA ZACHOWAŃ
SEKSUALNYCH DZIECI
JOHNSONA [1996]
Dzieci w wieku 2 - 5 lat
l .Zachowania normalne:
 dotykanie piersi i narządów płciowych osób
bliskich
 wkładanie (z ciekawości) przedmiotów do
narządów płciowych, odbytu u siebie,
innych dzieci
 zabawa w tatę i mamę (przy wzajemnej
chęci)
 występowanie erekcji członka
 zainteresowanie odmiennością budowy
Dzieci w wieku 2 - 5 lat
2. Zachowania wymagające czujności otoczenia:
•
•
•
dotykanie piersi i narządów płciowych
osób obcych
prowokowanie obcych do dotykania
narządów płciowych
wkładanie przedmiotów do narządów płciowych
czy odbytu mimo sprzeciwu
Dzieci w wieku 2 - 5 lat
2. Zachowania wymagające czujności
otoczenia:
• zmuszanie innych dzieci do zabawy w tatę
i mamę
• występowanie długotrwałych erekcji
członka
• uporczywe zadawanie pytań mimo
uprzednich odpowiedzi
.
Dzieci w wieku 2 - 5 lat
3. Zachowania wymagające interwencji:
• obsesyjne dotykanie piersi i narządów
płciowych
• stosowanie przymusu i zagrożeń do
eksperymentowania (nierzadko bolesnego)
Dzieci w wieku 2 - 5 lat
3. Zachowania wymagające interwencji:
• zmuszanie innych dzieci do zabaw sex
z wymuszaniem obnażania się
• bolesne erekcje członka
• odgrywanie zachowań seksualnych
z agresją, pogardą, nienawiścią
Dzieci w wieku 6 - 10 lat
l. Zachowania normalne:

pytania dotyczące anatomii, ciąży, porodu

przyglądanie się narządom płciowym innych
osób

dotykanie lub pocieranie narządów
płciowych przed zaśnięciem, w stanach lęku
Dzieci w wieku 6 - 10 lat
l. Zachowania normalne:

zabawy seksualne z rówieśnikami

przebieranie się za przedstawiciela płci
odmiennej

wstydliwość w czasie kąpieli,
przebierania się
Dzieci w wieku 6 - 10 lat
2. Zachowania mogące budzić niepokój:

ujawnianie lęku lub agresji w poruszaniu
tematów seksu

uporczywe obnażanie się pomimo zakazów

dotykanie i pocieranie narządów płciowych
w miejscach publicznych, mimo zakazów

masturbowanie się przedmiotami
Dzieci w wieku 6 - 10 lat
2. Zachowania mogące budzić niepokój:

aranżowanie zabaw seksualnych z dziećmi
młodszymi lub znacznie starszymi

demonstrowanie potrzeby należenia do płci
odmiennej

ujawnianie dużego zdenerwowania
w naruszeniu intymności np.w kąpieli
Dzieci w wieku 6 - 10 lat
3. Zachowania wymagające interwencji:

bezustanne pytania na tematy seksu,
przekraczające zakres wieku dziecka

obnażanie się publiczne mimo usilnych
napomnień

dotykanie i pocieranie narządów płciowych
miejscach publicznych
Dzieci w wieku 6 - 10 lat
3. Zachowania wymagające interwencji:

masturbowanie się w obecności obcych

zmuszanie innych do zabaw seksualnych

niechęć i wrogość do własnych narządów
płciowych, własnej płci

reagowanie agresją lub przerażeniem
w momencie naruszenia intymności
Download