Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw

advertisement
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 6.1
Prawidłowe sformułowanie celu, obliczenie wydajności, załączony pozytyw, wzór [Fe(phen) 3]2+.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Komentarz/wnioski do reakcji charakterystycznych.
Obliczenie natężenia oświetlenia (0,8), wody krystalizacyjnej (0,2).
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (o reakcji fotochemicznej) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Suma
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
5,0
Student
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 6.1
Prawidłowe sformułowanie celu, obliczenie wydajności, załączony pozytyw, wzór [Fe(phen) 3]2+.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Komentarz/wnioski do reakcji charakterystycznych.
Obliczenie natężenia oświetlenia (0,8), wody krystalizacyjnej (0,2).
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (o reakcji fotochemicznej) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Suma
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
5,0
Student
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 6.1
Prawidłowe sformułowanie celu, obliczenie wydajności, załączony pozytyw, wzór [Fe(phen)3]2+.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Komentarz/wnioski do reakcji charakterystycznych.
Obliczenie natężenia oświetlenia (0,8), wody krystalizacyjnej (0,2).
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (o reakcji fotochemicznej) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Suma
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
5,0
Student
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 6.1
Prawidłowe sformułowanie celu, obliczenie wydajności, załączony pozytyw, wzór [Fe(phen) 3]2+.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Komentarz/wnioski do reakcji charakterystycznych.
Obliczenie natężenia oświetlenia (0,8), wody krystalizacyjnej (0,2).
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (o reakcji fotochemicznej) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Suma
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
5,0
Student
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 6.1
Prawidłowe sformułowanie celu, obliczenie wydajności, załączony pozytyw, wzór [Fe(phen) 3]2+.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Komentarz/wnioski do reakcji charakterystycznych.
Obliczenie natężenia oświetlenia (0,8), wody krystalizacyjnej (0,2).
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (o reakcji fotochemicznej) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Suma
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
5,0
Student
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 9.
Prawidłowe sformułowanie celu, schemat 2-D struktury NiO, równanie otrzymywania NiO.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Konfrontacja wyników oznaczeń, barwy preparatów, danych literaturowych (w komentarzu dra S.
Witkowskiego) oraz teorii.
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (np. przykłady związków zaw. defekty) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Suma
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 9.
Prawidłowe sformułowanie celu, schemat 2-D struktury NiO, równanie otrzymywania NiO.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Konfrontacja wyników oznaczeń, barwy preparatów, danych literaturowych (w komentarzu dra S.
Witkowskiego) oraz teorii.
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (np. przykłady związków zaw. defekty) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Suma
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 9.
Prawidłowe sformułowanie celu, schemat 2-D struktury NiO, równanie otrzymywania NiO.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Konfrontacja wyników oznaczeń, barwy preparatów, danych literaturowych (w komentarzu dra S.
Witkowskiego) oraz teorii.
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (np. przykłady związków zaw. defekty) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Suma
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 9.
Prawidłowe sformułowanie celu, schemat 2-D struktury NiO, równanie otrzymywania NiO.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Konfrontacja wyników oznaczeń, barwy preparatów, danych literaturowych (w komentarzu dra S.
Witkowskiego) oraz teorii.
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (np. przykłady związków zaw. defekty) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Suma
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
Orientacyjne kryteria oceny sprawozdania ćw. 9.
Prawidłowe sformułowanie celu, schemat 2-D struktury NiO, równanie otrzymywania NiO.
Opis przebiegu zgodny z rzeczywistym (odp. stopień szczegółowości, odp. forma).
Uzgodnione równania reakcji.
Tabele i rysunki zaopatrzone w numery i tytuły; odwołania do nich w tekście.
Konfrontacja wyników oznaczeń, barwy preparatów, danych literaturowych (w komentarzu dra S.
Witkowskiego) oraz teorii.
Komentarz/ocena otrzymanych wyników, metody.
Cyfry znaczące, analiza niepewności pomiarowej.
Aneks (np. przykłady związków zaw. defekty) napisany własnymi słowami, z podaniem źródeł.
Max
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
Student
0,5
0,5
0,5
5,0
Student
0,5
0,5
0,5
5,0
Student
0,5
0,5
0,5
5,0
Student
0,5
0,5
0,5
5,0
0,5
0,5
0,5
Student
Suma
5,0
Download