Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych

advertisement
Kanibalizm świń.
przyczyny i
zapobieganie.
ZYGMUNT PEJSAK
Lwów, Marzec, 2017.
Państwo
Częstość
Rodzaj podłogi
Autor
Szwecja
1 – 2%
ściółka
(Keling i
Larsen 2004).
Finlandia
6 – 30%,
Ściółka/bezściołowe
Valrousi wsp.
(2004)
Występowanie odgryzania
29%
rusztowe
ogonów
16%
Dania
2%
Anglia
3% świń w
66% farm
częściowo rusztowe
ściółka
Madsen
(1980)
Ściółka/bezściołowe
Chambers i
wsp. (1995)
Kanibalizm świń i inne zaburzenia
behawioralne
Kanibalizm świń opisywany jest najczęściej pod
postacią :
obgryzania ogonów i uszu,
wygryzania boków i sromu,
zagryzania przez maciory
własnego potomstwa
Czynniki ryzyka odpowiedzialne za występowanie
kanibalizmu
Czynniki wewnątrzpochodne
Czynniki zewnątrzpochodne

Płeć

Mikroklimat

Wiek i masa ciała

Zewnętrzne warunki klimatyczne

Status zdrowotny

Zagęszczenie

Genetyka

Podłoga

System żywienia

Pasza

Nuda
Czynniki ryzyka odpowiedzialne za
występowanie kanibalizmu
Czynniki wewnątrzpochodne
Płeć
W grupie knurków prawdopodobieństwo
jest o 70% wyższe niż w grupie loszek
Wiek i masa ciała
 6 tydzień – zmniejsza się ilość miejsca w kojcu
 Masa 40 - 50 kg – dojrzałość płciowa loszek
 Zróżnicowanie wagowe
% występowania obgryzania ogonów
Mark White 2007
Obgryzanie ogonów : 12-16 tygodnia życia
Obgryzanie uszu 10 – 12 tygodnia życia
Nadgryzania boków w 6 – 20 tygodnia życia
Już od 30 kg, ale najczęściej powyżej 60 kg.
Czynniki odpowiedzialne za występowanie
kanibalizmu
Czynniki wewnątrzpochodne
Status zdrowotny
 Zmiany skórne w okolicach kikuta ogona i uszu
powodowane przez Mycoplasma haemosuis
 Choroby układu oddechowego
 Pasożyty zewnętrzne
 Kulawizny
 Biegunki
 TGE i PRRS
 Zakażenia paciorkowcowe
 Uszkodzenia skóry
Czynniki odpowiedzialne za występowanie
kanibalizmu
Czynniki wewnątrzpochodne
Genetyka
 Zwisłouche
 Ostrouche
LANDRACE
 Tuczniki towarowe
 Lochy stada podstawowego
DUROC
YORKSHIRE
WIELKA BIAŁA
Czynniki ryzyka odpowiedzialne za
występowanie kanibalizmu
Czynniki zewnątrzpochodne
Mikroklimat
Wysoka wilgotność
Stres gorąca
Zmienność dobowa temperatur pow.
Przeciągi
Wysoki poziom CO2 pow. 3000ppm
Zapylenie
Wysoki poziom NH3 >20 ppm
Wysoki poziom H2S >10 ppm
Oświetlenie neonowe
Urazy
Wilgotne kojce
Czynniki ryzyka odpowiedzialne za
występowanie kanibalizmu
Czynniki zewnątrzpochodne
Zewnętrzne warunki klimatyczne
Sezonowość natężenia kanibalizmu
LATO
ZIMA
Czynniki ryzyka odpowiedzialne za
występowanie kanibalizmu
Czynniki zewnątrzpochodne
Nadmierne zagęszczenie
Czynniki ryzyka odpowiedzialne za
występowanie kanibalizmu
Czynniki zewnątrzpochodne
Rodzaj podłogi
Czynniki ryzyka odpowiedzialne za
występowanie kanibalizmu
Czynniki zewnątrzpochodne
Pasza
 Zmiany diety
 Niski poziom soli w diecie
 Niedobór magnezu
 Niski poziom włókna
 Nieadekwatne żywienie
 Rozdrobniona pasza
 Złej jakości pasza
 Mączki mięsno kostne
 Mykotoksyny
Czynniki ryzyka odpowiedzialne za
występowanie kanibalizmu
Czynniki zewnątrzpochodne
System żywienia
Trudności w dostępie do paszy
Źle usytuowane karmniki
i poidła
Niedobór wody
Czynniki ryzyka odpowiedzialne za
występowanie kanibalizmu
Czynniki zewnątrzpochodne
Nuda
Etapy rozwoju kanibalizmu
Obgryzanie ogonów
Etap I – etap przed urazowy
Ssanie lub żucie ogona
Etapy rozwoju kanibalizmu
Obgryzanie ogonów
• Etap II – etap urazowy
 widok i zapach krwi ofiary wywołuje podniecenie u agresora
 ból, cierpienie i strach u ofiar agresji
Konsekwencje urazów i zranień ogonów
Wtórne zakażenia rozprzestrzeniające się drogą limfy, krwi lub
ciągłości tkanki powodujące liczne ropnie mięśni,
Osteomyelitis kręgów odcinka lędźwiowego i piersiowego.
Ropnie kręgosłupa, od których dochodzi do zakażeń płuc rzadziej
nerek.
Paraliż tylnych kończyn -uśmiercenie z przyczyn humanitarnych.
Dyskwalifikacja tusz.
Niższe dzienne przyrosty i wykorzystanie paszy.
Wzrost zużycia antybiotyków stosowanych osłonowo w czasie
zakażenia bakteryjnego .
Konsekwencje urazów i zranień
ogonów
Etapy rozwoju kanibalizmu
Obgryzanie uszów
Etiologia tego zaburzenia jest
podobna do gryzienia ogonów jednak
jest ono rzadziej spotykane.
Uszy są, dobrze unerwione i bardzo
wrażliwe, wywołując u świń
zachowanie agonistyczne
Leczenie i zwalczanie powinny być
podobne jak w przypadku obgryzania
ogonów.
Zapobieganie kanibalizmowi
Eliminacja czynników ryzyka
Zabawki
Skracanie ogonków
Stosowanie odpowiednich preparatów przeciw kanibalizmowi
Skracanie ogonka 2,5 cm od
podstawy.
Przycinanie ogonków nie powinno być
zabiegiem rutynowym.
Zabieg bez znieczulenia do 7 dnia
Skracanie ogonków
Jeśli praktykowane jest obcinanie
ogonków powyżej 7 dnia życia, musi
być wykonane tylko w znieczuleniu z
przedłużonym działaniem
przeciwbólowym.
Dyrektywa Rady 2008/120/WE
Inne formy kanibalizmu
Zagryzanie prosiąt przez lochy
Przyczyny:
niedobory substancji odżywczych,
głównie
białka i soli mineralnych
zmiany chorobowe, tj. zapalenie
wymienia, uszkodzenia pochwy,
brak ściółki w kojcu porodowym
niezbędnej dla ścielenia gniazda
przez lochę tuż przed porodem
Częściej zdarza się u loszek !
Inne formy kanibalizmu
Agresja
Uderzenie głową w głowę
Forma agresji pomiędzy niedawno pogrupowanymi świniami
Inne formy kanibalizmu
Zagryzanie prosiąt przez lochy
Świnie wykazujące nadmiernie
utrzymującą się agresję wobec
pozostałych lub będące ofiarami
tej agresji muszą zostać
odizolowane i trzymane oddzielnie
od grupy.
DYREKTYWA RADY 2008/120/WE
Zaburzenia behawioralne u świń są
wskaźnikiem obniżonego dobrostanu,
wynikającym ze złego środowiska.
Zaburzenia behawioralne wywołują
cierpienie zwierząt i mogą prowadzić do
ich śmierci.
Kanibalizm u świń ma duży wpływ na
zdrowotność stada, koszty leczenia, a co
za tym idzie na ekonomikę produkcji!
Zadawanie cierpienia zwierzętom jest
formą znęcania się nad nimi i podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności
Dziękuję za uwagę
Download