Komunikat o pomorze świń

advertisement
BIURO POWIATOWE ARiMR
W Strzelcach Opolskich
UWAGA ROLNICY!
W związku wystąpieniem 13 ognisk występowania wśród trzody chlewnej
choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), na terenie województw:
podlaskiego i lubelskiego informujemy:
afrykański pomór świń to groźna i zaraźliwa wirusowa choroba dzików i świń
domowych;
choroba zwalczana jest poprzez wybijanie zakażonych stad i stad ze strefy
zapowietrzonej, nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu;
źródłem zakażenia są chore lub martwe dziki;
Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni
kontakt ze zwierzętami już zakażonymi;
głównym czynnikiem przenoszącym wirusa są ludzie mający kontakt
z zakażonymi zwierzętami lub padliną;
rozszerzania się choroby w Polsce wiąże się ze stratami ekonomicznymi dla
rolnictwa, wynikającymi m.in. ze wstrzymania obrotu i eksportu świń,
wieprzowiny oraz produktów pochodzenia wieprzowego;
do minimum należy ograniczać wizyty w gospodarstwach utrzymujących
świnie;
nie wolno nabywać świń i prosiąt niewiadomego pochodzenia oraz stanu
zdrowia, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami
gospodarskimi;
należy natychmiast zgłaszać do ARiMR wszystkie zdarzenia dotyczące świń,
nie czekając do ustawowych 30 dni,
znalezieniu padłego dzika należy natychmiast informować najbliższego
powiatowego lekarza weterynarii lub Biuro Powiatowe ARMiR.
Download