Komunikat o pomorze świń

advertisement
BIURO POWIATOWE ARiMR
W Strzelcach Opolskich
UWAGA ROLNICY!
W związku wystąpieniem 13 ognisk występowania wśród trzody chlewnej
choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), na terenie województw:
podlaskiego i lubelskiego informujemy:
afrykański pomór świń to groźna i zaraźliwa wirusowa choroba dzików i świń
domowych;
choroba zwalczana jest poprzez wybijanie zakażonych stad i stad ze strefy
zapowietrzonej, nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu;
źródłem zakażenia są chore lub martwe dziki;
Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni
kontakt ze zwierzętami już zakażonymi;
głównym czynnikiem przenoszącym wirusa są ludzie mający kontakt
z zakażonymi zwierzętami lub padliną;
rozszerzania się choroby w Polsce wiąże się ze stratami ekonomicznymi dla
rolnictwa, wynikającymi m.in. ze wstrzymania obrotu i eksportu świń,
wieprzowiny oraz produktów pochodzenia wieprzowego;
do minimum należy ograniczać wizyty w gospodarstwach utrzymujących
świnie;
nie wolno nabywać świń i prosiąt niewiadomego pochodzenia oraz stanu
zdrowia, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami
gospodarskimi;
należy natychmiast zgłaszać do ARiMR wszystkie zdarzenia dotyczące świń,
nie czekając do ustawowych 30 dni,
znalezieniu padłego dzika należy natychmiast informować najbliższego
powiatowego lekarza weterynarii lub Biuro Powiatowe ARMiR.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards