Mowa ciała

advertisement
Agnieszka Jaroma
Paulina Bazylewicz
IB
IB
Gesty
o Ruch
oPostawa
oMimika twarzy
o
Bariery nóg
Założenie nogi jest
szablonowym przykładem na
postawę defensywną lub
przeciwstawną odbiorcy. Jest
to sposób zachowania się
człowieka, przez który
rozmówca informuje że jest
zdenerwowany, nieufny i w
negatywnym nastawieniu do
odbiorcy.
Druga bariera to
standardowe skrzyżowanie
nóg. Takim gestem
posługują się osoby, które
są zmuszone do dłuższego
siedzenia np. na
niewygodnym krześle.
Kiedy zaobserwujemy u
nich skrzyżowane nogi
wraz ramionami osoby te
informują nas że chcą
wycofać się z rozmowy.
Trzecia bariera to kiedy ręce
unieruchamiają nogę w
pozycji. Są to gesty, które
pokazują nam że rozmówca
jest upartą osobą i trzeba
użyć specjalnych metod żeby
przełamać opór takiej osoby.
Kiedy osoba krzyżuje nogi w
kostkach, wiemy że zamyka
sobie usta. To poza, która
mówi nam że mamy się
nastawić na kłótnie lub
współzawodnictwo.
Gesty dłoni
Otwarte dłonie ludzie
kojarzyli z otwartością,
lojalnością, szczerością i
oddaniem.
Na przykład kiedy ludzie
chcą być całkowicie otwarci
i szczerzy, kierują dłoń lub
obie dłonie w kierunku
rozmówcy i mówią np
"Chciałbym być z tobą
całkowicie szczery".
Podczas spotkań ludzie
używają dwóch ułożeń dłoni.
Pierwsze:
trzymanie dłoni wnętrzem
do góry - oznacza uległość
Drugie:
ułożenie to wnętrzem do
dołu oznacza dominację.
Podczas uścisku dłoni
Trzymanie dłoni wnętrzem
do góry uważane jest za
pozbawienie agresji, uległy.
Gdy dłoń jest skierowana
wnętrzem do dołu, informuje
o przekazywaniu polecenia
od zwierzchnika wobec
poddanego.
Rozpoczęcie podawania dłoni
może,
ale nie musi być oznaką
dominacji.
Gesty rąk
Zacieranie dłoni Ten gest jest
wyrazem pozytywnych
oczekiwań, nadziei.
Szybkość z jaką dana osoba
zaciera dłonie sygnalizuje dla
kogo spodziewa się ona
korzyści dla siebie czy dla
innych.
Pocieranie palców - gest używany w odniesieniu do
pieniędzy i jest używany głównie przez sprzedawców. Unikać
powinny go jednak osoby zajmujące się profesjonalnie kontaktem
z klientami...
Zaciskanie dłoni - jest to gest, który przejawia się
wrogim zachowaniem, zdenerwowaniem w osobie takiej można
zauważyć złość, niechęć, negatywne uczucia.
Wzniesienie wieży gest może być
używany przez
słuchacza albo
przez człowieka,
który wygłasza
swoje idee lub
opinie
Ręce przy twarzy
Kiedy widzimy że rozmówca
unosi ręce ku twarzy oznacza
że coś, gest ten nazywa się
"Strażnikiem ust",
Wygląda to tak jakby
człowiek podświadomie
chciał powstrzymać się od
wypowiedzenia kłamstwa
lub usłyszenia go.
Aby ukryć gest "strażnika
ust" ludzie wywołują lub
udają kaszel.
Pocierając się pod okiem
chcemy uniknąć spojrzenia
słuchacza, lub też nie chcemy
aby na nas patrzył
Osoba pocierająca szyje palcem
wskazującym informuje nas że jest
pełna niepewności oraz wątpliwości
jakby chciała powiedzieć: "może...",
"prawdopodobnie nie masz racji..."
Osoby które wkładają palec do ust
pokazują że ktoś wywiera na nich zbyt
silny wpływ
Podpieranie głowy jest to
oznaka znużenia i musi
"trzymać" głowę aby nie
zasnąć. Poziom znużenia
odpowiada sile
podtrzymywania głowy
przez ręce.
Oczy dają też najbardziej jasne i czytelne
komunikaty, które docierają do naszego mózgu,
ponieważ są bardzo dobrze unerwionym,
centralnym punktem głowy.
Kiedy kobiecie podoba się
mężczyzna jej źrenice
rozszerzają się, a mężczyzna
podświadomie odczytuje ten
sygnał nie zdając sobie tego
sprawy.
Mężczyźni wykorzystują
"intymne" przedłużające się
spojrzenie aby zwrócić uwagę
kobiety oraz sprawdzić swoje
szanse u Niej.
Kobiety także przedłużają
"intymne" spojrzenie uzyskując
informacje o swojej atrakcyjności
od mężczyzny.
Innym męskim gestem zalotnym
zauważalnym wyłącznie u
mężczyzn jest poprawianie
rękawów.
Pokazują że są warci tej kobiety.
Natomiast kobiety często
odgarniają włosy patrząc na
mężczyznę aby zwrócić jego
uwagę.
Innym kobiecym gestem
zalotnym jest skryty
(zawstydzony) uśmiech, który
często maluje sie na twarzy
kobiety kiedy jest pod
wrażeniem mężczyzny.
Kobiety również celowo
"puszczają oczko" aby zachęcić
mężczyznę, oraz dać mu znak że
może się o nią starać.
Download
Study collections