Dostawa inkubatora dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I - Dostawa inkubatora dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
2
Część II - Dostawa przenośnego mikroskopu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
3
Część III – Dostawa aparatu do elektroforezy horyzontalnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
5
Część IV – Dostawa zbiornika do argonu ciekłego
8
Części V-A , V-B i V-C - Dostawa kuchenki mikrofalowej i dostawa zamrażarki dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ,
oraz dostawa lodówki dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
10
1
Załącznik nr 2 - część I
Dostawa inkubatora dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Opis przedmiotu zamówienia
Spełnianie
Ilość
wymagań
1
Inkubator spełnia poniższe wymagania:
2
wpisać
TAK lub
NIE
1. Pojemność 53 litry .
2. Wymiary zewnętrzne :
- szerokość : nie mniej, niż 550mm,
- wysokość : nie mniej, niż 680 mm ,
- głębokość nie mniej, niż 550 mm .
3. Wnętrze ze stali nierdzewnej .
Wymiary wewnętrzne :
- szerokość : nie mniej, niż 400mm,
- wysokość : nie mniej, niż 400 mm ,
- głębokość : nie mniej, niż 330 mm .
4. Roboczy zakres temperatur :
pełen zakres od 5OC do 60OC
Wartość netto
Cena
Podatek Vat
jednostkowa
3
4
Wartość
brutto
5
6
7
1
5. Pobór mocy 175 W
Wartości razem:
……………………………………………………….
Miejscowość i data
…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy
2
Załącznik nr 2 – część II
Dostawa przenośnego mikroskopu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Opis przedmiotu zamówienia
Spełnianie
Ilość
wymagań
1
Mikroskop spełnia poniższe wymagania:
1. Powiększenie od 20x do >1000x
2. Kamera cyfrowa wbudowana w okularze
3. Oprogramowanie do bezpośredniej
obserwacji na ekranie komputera
4. Podświetlenie zasilane bateriami oraz
sieciowe
5. Podświetlenie górne i dolne do obserwacji
przeźroczystych i nieprzeźroczystych
obiektów
6. Stolik regulowany w dwóch osiach w
płaszczyźnie poziomej przy użyciu pokręteł
śrubowych
7. Waga mikroskopu nie większa niż 1,2kg
8. Wymiary nie większe niż 30x20x15 cm
9. Wyposażenie:
a) Przenośna walizka
b) Akcesoria do przygotowania i preparowania
próbek:
- plastikowe płytki odporne na łamanie
- płytka z podziałką umożliwiająca pomiary
długości i zliczanie organizmów
2
3
Cena
Wartość
Podatek
Wartość
jednostkowa
netto
Vat
brutto
4
5
6
7
wpisać
TAK lub
NIE
1
3
- mini filtr do koncentracji organizmów zawierający
strzykawkę 10ml i nylonowy
filtr o porowatości 10µm
- przeźroczysty zbiorniczek obserwacyjny
z czterema przegródkami
Wartości razem:
……………………………………………………….…
Miejscowość i data
………………………………………………………
Podpis Wykonawcy
4
Załącznik nr 2 - część III
Dostawa aparatu do elektroforezy horyzontalnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Opis przedmiotu zamówienia
Spełnianie
Ilość
wymagań
1
Aparat spełniający poniższe wymagania:
1. Aparat do elektroforezy horyzontalnej
białek lub kwasów nukleinowych
2. Komora z wbudowanymi elektrodami
platynowymi
3. Obudowa przejrzysta, umożliwiająca
śledzenie procesu elektroforezy bez
konieczności przerywania procesu i
otwierania urządzenia
4. Przystosowanie do pracy z żelami
w rozmiarach nie mniejszych niż
20 cm szerokości i od 1 do 20 cm
długości . Przygotowanie żeli musi
odbywać się bez użycia taśmy na
powierzchni , której podstawa
wyposażona jest w możliwość regulacji
nóżek i poziomicę .
5. Przystosowanie do pracy z żelami o
grubości od 1 mm do co najmniej 1 cm
6. Konieczne przystosowanie do chłodzenia
powierzchni, na której umieszczony jest
żel, za pomocą cyrkulującej cieczy
( cieczy termostatowanej o temperaturze
od 00C ) .
2
3
Cena
Wartość
jednostkowa
netto
4
5
Podatek Vat
Wartość
brutto
6
7
wpisać TAK
lub NIE
1
5
7. Aparat musi posiadać pompę
umożliwiającą cyrkulację buforu
elektrodowego pomiędzy przestrzeniami
elektrodowymi podczas pracy
urządzenia. Pompa taka powinna
spełniać następujące parametry:
- możliwość regulacji prędkości
przepływu cieczy pomiędzy
przestrzeniami elektrodowymi w zakresie
co najmniej 2-1000 ml/min. ,
- bezpieczne połączenie z aparatem do
elektroforezy uniemożliwiające
przypadkowe przerwanie obiegu
cyrkulującej cieczy zwłaszcza przy
szybkim przepływie buforu .
8. Wyposażenie w grzebień o grubości co
najmniej 1 mm na co najmniej 15 dołków,
kompatybilny ze standardowymi pipetami
wielokanałowymi .
9. Zasilanie 230 V .
10. Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy .
11. Konieczne wyposażenie w zasilacz
o parametrach :
- napięcie regulowane w zakresie
od 2 do 300 V,
- natężenie regulowane w zakresie
od 1 do 700 mA ,
- moc: nie mniej niż 150 W,
- rozdzielczość: 1V, 1mA, 1W ,
- możliwość pracy w warunkach stałego
napięcia lub stałego natężenia prądu ,
- wyposażenie w minutnik w zakresie od
1 do 999 minut i alarm ,
- wyposażenie w wyświetlacz LCD , lub
LED ,
6
- możliwość zaprogramowania czasu
pracy ,
- możliwość pracy w trybie ciągłym ,
- wyposażenie w zabezpieczenia :
wykrywanie braku obciążenia ,
wykrywanie przeciążenia , wykrywanie
upływu prądu ,
- wyposażenie w co najmniej 4 pary
wzmocnionych gniazd zasilających
(równoległych) ,
- zasilanie 210 / 240 V ,
- obudowa z metalu ,
- znak CE ,
- gwarancja min. 12 miesięcy .
Wartości razem:
……………………………………………………….…
Miejscowość i data
………………………………………………………
Podpis Wykonawcy
7
Załącznik nr 2 - część IV
Dostawa zbiornika do argonu ciekłego
Opis przedmiotu zamówienia
Spełnianie
Ilość
wymagań
1
Zbiornik spełniający poniższe wymagania:
1. Pojemność od 200 do 260 kg
2. Masa własna zbiornika od 130 do 150
kg
3. Przepływ gazu min 30 l/min przy
ciśnieniu roboczym min. 9 bar
4. NSO max 1,3% / dzień
5. Wyposażenie:
a) zawór poboru gazu
b) zawór pełnienia lub poboru cieczy
c) zawór odbudowy ciśnienia
d) regulator ciśnienia z zaworem
zwrotnym (z funkcją ekonomizera)
e) manometr ciśnienia w zbiorniku
f) dwa zawory bezpieczeństwa
g) wskaźnik napełnienia cieczy
h) wyposażony w kółka i uchwyty do
transportu
2
wpisać TAK
lub NIE
3
Cena
Wartość
jednostkowa
netto
4
5
Podatek Vat
Wartość
brutto
6
7
1
6. Pozostałe
a) Gwarancja nie krótsza niż 12
miesięcy
b) Czas dostawy do 7 tygodni
c) Dostawa do odbiorcy końcowego
8
Wartości razem:
……………………………………………………
Miejscowość i data
….…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy
9
Załącznik nr 2 - części V-A , V-B i V-C
Dostawa kuchenki mikrofalowej i dostawa zamrażarki dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii , oraz dostawa
lodówki dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Opis przedmiotu zamówienia
Spełnianie
Ilość
wymagań
1
Kuchenka mikrofalowa spełniająca poniższe
wymagania:
1. Wysokość komory mikrofalowej nie mniejsza niż
20 cm
2. Moc max 1500 W
2
3
Cena
Wartość
Podatek
Wartość
jednostkowa
netto
Vat
brutto
4
5
6
7
Cena jedn.
Wartość
Podatek
Wartość
netto
Vat
brutto
5
6
7
wpisać TAK
lub NIE
1
A
Wartości razem:
Opis przedmiotu zamówienia
Spełnianie
Ilość
wymagań
1
Zamrażarka spełniająca poniższe wymagania:
1.
2.
3.
4.
5.
Szerokość [cm]:Nie mniej niż 59,5
Wysokość [cm]:Nie mniej niż 180
Głębokość [cm]:Nie mniej niż 63
Pojemność brutto [l]:Nie mniej niż 300
Pojemność netto [l]:Nie mniej niż 260
2
wpisać TAK
lub NIE
3
4
1
10
6. Klasa energetyczna: Nie gorsza niż A+
7. Zużycie energii [kWh/rok] nie większe niż 314
8. Klasa zamrażania: */***
9. Zdolność zamrażania [kg/24h]: nie mniej niż 16
10. Zdolność utrzymywania temp. [h]: nie krócej niż
43
11. Sterowanie: Elektroniczne
12. Komunikacja: Wyświetlacz LED
13. Alarm wzrostu temperatury
14. Kontrolka alarmu
15. Kontrolka pracy
16. Regulowane nóżki z przodu
17. Rolki i uchwyty transportowe
18. 2 akumulatory zimna
19. Oświetlenie wewnętrzne
20. Możliwość obustronnego montażu drzwi
21. Przednia wentylacja
22. Szuflady mają być pełne, a nie z siatki drucianej
23. Dodatkowe funkcje: Chłodzenie powietrzem
obiegowym
24. Gwarancja nie krótsza niż 24 m-ce
B
Wartości razem:
11
Spełnianie
Opis przedmiotu zamówienia
Ilość
wymagań
Cena
Wartość
jednostk
netto
Podatek Vat
Wartość brutto
6
7
owa
1
2
Lodówko zamrażarka spełniająca
poniższe wymagania:
1. Pojemność chłodziarki nie mniej niż
245 l
2. Pojemność zamrażarki nie mniej niż
92 l
3. Pojemność całkowita = nie mniej niż
337 l
4. Klasa energetyczna = A+
5. Wymiary max (WxSxG [cm])
=185x59,5x63,2
3
4
5
wpisać
TAK lub
NIE
1
Wartości razem:
C
Wartości razem z wiersza A, B, C:
……………………………………………………….…
Miejscowość i data
………………………………………………………
Podpis Wykonawcy
12
Download