od 6 do 32 kW Zintegrowany

advertisement
Poprawa jakości powietrza
na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie
emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni
(dla jednostek samorządu terytorialnego)
dr Edyta Bieniek – Białas
Dyrektor Instytutu Doradztwa Europejskiego - Innowacja s. c.
mgr Wacław Klepacki
Z-ca Dyrektora Instytutu Doradztwa Europejskiego - Innowacja s. c.
Kondensacja
C + O2  CO2 + ciepło
2H2 + O2  2H2O + ciepło
Kondensacja
Kondensacja
150°C
Temperatura spalin
Kocioł niskotemperaturowy
40°C
Kocioł
Tradycyjny
Kondensacyjny
Moc
24kW
19kW
Modulacja
10,5 kW - …
1,9kW - …
Temp. spalin
114 – 120°C
< 70°C
Sprawność
94%
109%
Strumień spalin
63 – 76 kg/h
15 – 45 kg/h
Kocioł kondensacyjny
 Kompaktowe wymiary
 Wysokość – 700 mm
 Szerokość – 400 mm
 Głębokość – 350 mm
 Cyfrowy wyświetlacz z diagnostyką kotła
 Poziom hałasu 38 dB (A)
 Praca stałotemperaturowa lub pogodowa
(czujnik ATS jako wyposażenie dodatkowe)
 Zabudowana grupa bezpieczeństwa
 zawór bezpieczeństwa 3 bary
 separator powietrza
 odpowietrznik
 naczynie wzbiorcze
 Możliwość ograniczenia mocy maksymalnej
na potrzeby C.O.
2-funkcyjny
1-funkcyjny
6,5 – 26,6 kW
8,8 – 35,0 kW
6,5 – 19,0 kW
6,5 – 26,0 kW
8,8 – 35,0 kW
 Przystosowany do gazu GZ50, możliwość
przezbrojenia na gazy GZ41,5, GZ35, LPG
 Kompaktowe wymiary
 Wysokość – 800 mm
 Szerokość – 450 mm
 Głębokość – 375 mm
 automatyka stałotemperaturowa lub pogodowa
 Poziom hałasu 38 dB (A)
Zabudowana grupa bezpieczeństwa
 zawór bezpieczeństwa 3 bary
 odpowietrznik
 naczynie wzbiorcze - 10l
 system kontroli spalania Lambda ProControl
 przystosowany do gazu GZ50, możliwość
przezbrojenia na gazy GZ41,5, LPG
 możliwość obsługi do 3 obiegów grzewczych, w
tym 2 z zaworami mieszającymi*
1,9 – 13,0 kW
1,9 – 19,0 kW
2,6 – 26,0 kW
1,8 – 35,0 kW
 zintegrowana funkcja solar
* Wymagany osprzęt dodatkowy
 Kompaktowe wymiary
 Wysokość – 900 mm
 Szerokość – 600 mm
 Głębokość – 480 mm
 automatyka stałotemperaturowa lub pogodowa
zabudowana grupa bezpieczeństwa C.O.
 zawór bezpieczeństwa 3 bary
 odpowietrznik
 naczynie wzbiorcze - 10l
 Zabudowane naczynie wzbiorcze do C.W.U. - 2l

system kontroli spalania Lambda ProControl
 przystosowany do gazu GZ50, możliwość
przezbrojenia na gazy GZ41,5, LPG
 możliwość obsługi do 3 obiegów grzewczych, w
tym 2 z zaworami mieszającymi*
1,9 – 13,0 kW
1,9 – 19,0 kW
2,6 – 26,0 kW
1,8 – 35,0 kW
 zintegrowana funkcja solar
* Wymagany osprzęt dodatkowy
 praca stałotemperaturowa lub pogodowa
 obsługa 3 obiegów grzewczych w tym dwóch
z zaworami mieszającymi*
 zabudowana grupa bezpieczeństwa
 zawór bezpieczeństwa 3 bary
 odpowietrznik
 naczynie wzbiorcze
 pompa obiegowa klasy energetycznej A
 przystosowany do gazu GZ50, możliwość
przezbrojenia na gazy GZ41,5, LPG
 B2SB wbudowany zasobnik wężownicowy
c.w.u. o poj. 130 l ze stali emaliowanej
 możliwość zabudowy naczynia wzbiorczego
do c.w.u.*
1,9 – 13,0 kW
1,9 – 19,0 kW
2,6 – 26,0 kW
* Wymagany osprzęt dodatkowy
 praca stałotemperaturowa lub pogodowa
 obsługa 3 obiegów grzewczych w tym dwóch
z zaworami mieszającymi*
 zabudowana grupa bezpieczeństwa
 zawór bezpieczeństwa 3 bary
 odpowietrznik
 naczynie wzbiorcze
 pompa obiegowa klasy energetycznej A
 przystosowany do gazu GZ50, możliwość
przezbrojenia na gazy GZ41,5, LPG
 B2TB wbudowany zasobnik warstwowy c.w.u.
o poj. 100/130 l ze stali emaliowanej
 możliwość zabudowy naczynia wzbiorczego
do c.w.u.*
1,9 – 13,0 kW
1,9 – 19,0 kW
2,6 – 26,0 kW
1,8 – 35,0 kW
* Wymagany osprzęt dodatkowy
 Praca pogodowa
 Obsługa 3 obiegów grzewczych w tym dwóch
z zaworami mieszającymi*

Zabudowana grupa bezpieczeństwa c.o.
 Regulator pogodowy ze zintegrowaną funkcją
solar i wbudowanym modułem solarnym SM1
 Przystosowany do gazu GZ50, możliwość
przezbrojenia na gazy GZ41,5, LPG
 Wbudowany zasobnik c.w.u. z powłoką
Ceraprotect o poj. 220l z wężownicą solarną.
 Zabudowana pompowa grupa solarna wraz z
zaworem bezpieczeństwa 6 bar i zbiornikiem na
wyrzucony czynnik
 możliwość zabudowy naczynia wzbiorczego
1,9 – 13,0 kW
1,9 – 19,0 kW
2,6 – 26,0 kW
do c.w.u.*
możliwość wykonania cyrkulacji c.w.u.*
* Wymagany osprzęt dodatkowy
Koszty – kotłownia kondensacyjna
gazowa
Lp.
Nazwa urządzenia
Kotłownia kondensacyjna gazowa
Koszt kwalifikowane
Kocioł kondensacyjny 24 kW plus podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
1
100 litrów
1
2
3
4
5
6
Ilość
Cena rynkowa
netto
kpl
6 108,00 zł
Koszty niekwalifikowane
Koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element
realizacji inwestycji
Demontaż starej instalacji źródła ciepła
Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz instalacją
elektryczną w obrębie kotłowni
Wkład kominowy
Roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i
c.w.u.
Rozruch technologiczny instalacji i urządzeń
500,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
800,00 zł
1 350,00 zł
300,00 zł
5 950,00 zł
Suma
12 058,00 zł
Kotły olejowe
 kocioł olejowy
 wymiennik z żeliwa eutektycznego
 Kondensacyjny wymiennik ze stali
kwasoodpornej
 tłumik spalin z zakresie dostawy
Moc:
20,2, 24,6, 28,9, 35,4, 42,8
53,7 kW
 kocioł olejowy kondensacyjny
 wymiennik biferral – żeliwny odlew
powleczony stalą nierdzewną
 brak dolnego ograniczenia
temperatury kotła
 palnik olejowy dwustopniowy
 zintegrowana grupa bezpieczeństwa
Moc:
12,9-19,3, 16,1-23,5, 19,3-28,9 kW
Koszty – kotłownia na kocioł olejowy
Lp.
Nazwa urządzenia
Kotłownia na kocioł olejowy
Koszt kwalifikowane
1 Kocioł kondensacyjny olejowy 20 kW
1
2
3
4
5
6
Ilość
Cena rynkowa
netto
1
11 680,20 zł
Koszty niekwalifikowane
Koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji
inwestycji
Demontaż starej instalacji źródła ciepła;
Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz instalacją elektryczną w
obrębie kotłowni plus zbiornik olejowy
Wkład kominowy
Roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
Rozruch technologiczny instalacji i urządzeń
500,00 zł
700,00 zł
3 200,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
6 700,00 zł
Suma
18 380,20 zł
Kotły biomasowe
Kocioł pelletowy
Koszty ogrzewania
zł brutto/rok
Aktualizacja cen paliw
i energii elektrycznej:
06.2016r.
Energia elektr.
Prezentacja produktu
2661 zł dla 550 zł/tona
grzejniki akumulacyjne
3145 zł dla 650 zł/tona
8 047 zł
4 151 zł
pompa ciepła - powietrzna
pompa ciepła - gruntowa
3 645 zł
kocioł na pelet
3 629 zł
LPG
Olej opałowy
W ęgiel
Drewno
dla 750 zł/tona
4 554 zł
kocioł na drewno - buk
3 609 zł
z podajnikiem, "ekogroszek"
4 833 zł
kocioł miałowy+grzałka elektryczna
4 592 zł
kocioł kondensacyjny+solary
5 390 zł
kocioł kondensacyjny
6 160 zł
kocioł tradycyjny
5 807 zł
kocioł kondensacyjny+solary
6 805 zł
kocioł kondensacyjny
4 529 zł
Gaz ziemny
kocioł kondensacyjny+solary
5 223 zł
kocioł kondensacyjny
6 281 zł
kocioł tradycyjny
7 522 zł
kocioł starego typu
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000






Automatyczny kocioł pelletowy o wysokiej sprawności 93,6%
Szeroki zakres modulacji od 6 do 32 kW
Zintegrowany system podnoszenia temperatury na powrocie
5 klasa emisji wg PN-EN 303-5 : 2012
Zintegrowany, bezawaryjny system kontroli jakości spalania
W zestawie pojemnik na pellet zapewniający zapas energii
na poziomie minimum 575 kWh (równowartość 60 m3 G20)
Wymiary zewnętrzne
350 kg
695 mm
1148 mm
1206 mm
695 mm
905 mm
1091 mm
1267 mm
752 mm
ø130 mm
Minimalna wysokość kotłowni
1950 mm / 2200 mm
Odległości serwisowe
1. Talerz palnika z otworami powietrza pierwotnego
2. Komora spalania (płomienica)
3. Płomieniówki wraz z zawirowaczami pełniącymi
także rolę elementów czyszczących
4. Płaszcz wodny
5. Izolacja termiczna
6. Pokrywa komory spalania ze śrubami
regulacyjnymi do zwiększania temperatury
spalin (zastosowanie tylko w specyficznych
sytuacjach)
7. Wentylator powierza pierwotnego i wtórnego
8. Zabezpieczenie przed cofaniem płomienia –
klapa Belimo
9. Podajnik ślimakowy
10. Element zapłonowy z gorącym powietrzem
11. Czujnik temperatury komory spalania do ciągłej
regulacji procesu spalania
12. Popielnik (w nowym kotle tutaj znajduje się
pogrzebacz, oraz uchwyt do czyszczenia)
Wymagania montażowe
Odprowadzanie spalin
 Średnica czopucha kotła wynosi 130 mm. Przekrój przewodu kominowego musi
odpowiadać co najmniej przekrojowi króćca spalinowego kotła. Nie wolno zmieniać jego
pola powierzchni.
 Komin musi zapewniać wystarczająco wysokie podciśnienie w celu bezpiecznego
odprowadzania spalin w każdym stanie pracy kotła (3-10 Pa).
Minimalna wysokość komina wynosi 4 m.
 W przypadku braku izolacji komina, spaliny o niższej temperaturze powodują osadzanie
się sadzy i skroplin w kominie. Dlatego należy używać kominów odpornych na działanie
wilgoci, ze stali nierdzewnej lub ceramicznych.
 W przypadku istniejącego komina, nieodpornego na działanie wilgoci należy zastosować
wkład ze stali nierdzewnej.
 Stosować kształtki ze stali nierdzewnej bez uszczelek. Podczas składania komina
dodatkowo uszczelnić silikonem odpornym temperaturowo. Niedozwolone jest używanie
kominów z tworzywa sztucznego.
 Należy przewidzieć rewizję.
Wymagania montażowe
Instalacja hydrauliczna
 Kocioł przeznaczony jest do układów zamkniętych.
 Instalację należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa (3 bar). Zawór bezpieczeństwa
powinien znajdować się w powyżej kotła, w odległości maksymalnie 1 m od kotła.
Pomiędzy kotłem a zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować zaworów odcinających.
 Instalację należy zabezpieczyć naczyniem przeponowym przelicznym przez projektanta
z odpowiednimi uprawnieniami. Należy pamiętać o ustawieniu ciśnienia wstępnego w naczyniu
przeponowym, niższym o 0,2 do 0,3 bar niż planowane ciśnienie pracy instalacji.
Wymagania montażowe
Instalacja hydrauliczna
 Od lipca 2009, WT pozwalają na instalowanie kotłów na paliwo stałe w instalacjach
wyposażonych w zamknięte naczynie przeponowe, jednak pod warunkiem że kocioł ma
dodatkowe zabezpieczenia odprowadzające nadmiar ciepła a jego moc nie przekracza 300 kW.
 Należy zatem pamiętać o wykonaniu podłączenia zabezpieczenia do odprowadzania nadmiaru
ciepła z kotła do wody wodociągowej oraz zapewnieniu odpływu gorącej wody.
 Kocioł wyposażony jest ponadto w urządzenie automatycznie odcinające dopływu powietrza do
spalania.
Wymagania montażowe
Paliwo: pellet
 Należy stosować pellet wysokiej jakości, zgodnego z normą EN 14961-2, klasy A1.
Wartość opałowa
≥ 4,6 – 5,3 kWh/kg
≥ 16,5 – 19,0 MJ/kg
Gęstość nasypowa
min. 600 kg/m3
Zawartość wody
max. 10%
Zawartość popiołu
max. 0,7%
Długość
max. 40 mm
Średnica
5 – 7 mm
Zawartość elementów drobnych
max. 1%
Pochodzenie i źródło
100% naturalnego drewna
Koszty – kotłownia na kocioł pelletowy
Lp.
Nazwa urządzenia
Kotłownia na kocioł peletowy
Koszt kwalifikowane
1 Kocioł biomasowy na pelet 20 kW
1
2
3
4
5
6
Ilość
Cena rynkowa
netto
kpl
11 050,00 zł
Koszty niekwalifikowane
Koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji
Demontaż starej instalacji źródła ciepła;
Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz instalacją elektryczną w
obrębie kotłowni plus bufor
Wkład kominowy
Roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
Rozruch technologiczny instalacji i urządzeń
250,00 zł
500,00 zł
1 800,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
4 850,00 zł
Suma
15 900,00 zł
Dziękujemy za uwagę !
Instytut Doradztwa Europejskiego
- Innowacja s. c.
ul. Olszańska 18/1, 31-517 Kraków
e-mail: [email protected]
www.ide.krakow.pl
Download