Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

advertisement
Sygnalizator zewnętrzny AT-3600
Ogólny
Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w
systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej. Funkcje
sygnalizatora realizowane są w dwojaki sposób: optycznie, przez miganie lampy koloru
czerwonego oraz akustyczne przed modulowanie sygnałem o dużej głośności dźwięku. Źródłem
światła jest palnik ksenonowy, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy
przetwornika piezoelektrycznego. Konstrukcja obudowy sygnalizatora, jak również jego
wewnętrzne mocowania wykonane są z blachy ocynowanej zapewniają wysoki stopień
zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem, przed oderwaniem od podłoża). Układ
elektroniczny wykonany jest w technologii SMD i został zabezpieczony impregnatem przed
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, co zapewnia wysoką niezawodność
urządzenia. Zewnętrzna obudowa wykonana jest z wysoce odpornego na uderzenia poliweglanu PC
LEXAN, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje
estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji.
Instalacja
Sygnalizator należy montować na płaskim podłożu w niedostępnym miejscu tak, aby
zminimalizować ryzyko sabotażu. Urządzenie powinno być przymocowane do postawy za pomocą
śrub i kołków rozporowych (elementy montażowe są dostarczane wraz z urządzeniem
sygnalizacyjnym).
Uwaga
Należy zachować odstęp około 4.5 cm górnej krawędzi obudowy sygnalizatora od sufitu lub innego
elementu ograniczającego od góry pozycję mocowania. Brak dostępu może utrudniać zamocowania
zewnętrznej obudowy sygnalizatora.
Antysabotażowy obwód sygnalizatora zabezpiecza jednostkę przed usunięciem zewnętrznej
obudowy lub oderwaniem urządzenie od ściany. Aby obwód antysabotażowy działał poprawnie
należy podłączyć element „S” do bazy.
Antysabotażowy obwód jest przeznaczony do sygnalizowania przy próbie manipulacji przetwornika
sygnalizatora. Obwód ten może działać niezależnie lub może być połączony szeregowo z
sygnalizatora obwodu antysabotażowego.
Po zamontowaniu sygnalizatora wskazane jest uszczelnienie otworów mocujących oraz otworu
wejścia kabla za pomocą silikonu.
Działanie urządzenia
Sygnalizator może współpracować z dowolnym źródłem sygnału alarmowego. Układy sygnalizacji
akustycznej i optycznej mają osobne wejścia sterujące. Wyzwolenie sygnalizacji następuje po
zmianie polaryzacji lub utracie sygnału na wejściu sterującym. Napięcie określające stan bez
sygnalizacji jest ustawiony za pomocą przełącznika DIP STA oraz STO.
Sygnalizator został zaprojektowany tak, aby były nieaktywne podłączenia zasilania do niego,
niezależnie od stanu wejść AKU i OPT. Dopiero po upływie 20 sekund w stanie stabilnym,
nieaktywnym (stałym zasilaniem z panelu sterowania i sygnałów wejściowych odpowiadający
przełącznikowi DIP) można wywołać sygnał, należy tego unikać podczas instalacji systemu.
Tryb testu pozwala włączyć sygnalizację bez konieczności oczekiwania na 20 sekund. Aby to
zrobić, należy wyłączyć przełącznik DIP A+O, wyłączenie sygnalizatora wciągu 5 sekund i
ponowne włączenie.
Zaciski TMP służą do podłączenia urządzenia sygnalizacyjnego tampera antysabotażowego w
obwodzie układu alarmowego. Gdy urządzenie sygnalizacyjne jest prawidłowo zamontowane i
styki mirkoprzełączników na płytce są zwarte to zaciski TMP również są zwarte.
Sygnalizator przystosowany jest do pracy z 6V akumulatorem zainstalowanym wewnątrz obudowy.
Zewnętrzny zasilacz powinien być podłączony do zacisków +12V i GND. Zanik napiecia na tych
zaciskach spowoduje wygenerowanie alarmu sabotażu, którego czas trwania zależy od ustawień
przełącznika DIP CZ1 i CZ2. Rodzaj sygnalizacji jest ustawiony za pomocą przełączników DIP
A+O. Przywrócenie napiecia zasilającego skasuje alarm sabotażowy. Po zamontowaniu urządzenia
sygnalizacyjnego, należy sprawdzić działanie tej funkcji poprzez odłączenie i ponowne podłączenie
napięcia zasilania.
Dioda LED umieszczona na płytce drukowanej, miga elektronicznie przy +12V napięcie jest
stosowane, a dioda LED świeci, gdy urządzenie akustyczny sygnał jest wyzwalany; nie świeci, gdy
urządzenie jest zasilane przez baterię. LED może być wyłączony poprzez wyłączenie diody na
przełączniku DIP.
Podłączenie
Są dwa rodzaje wyjść alarmowych, które są wykorzystywane w systemach alarmowych: wyjścia ze
wspólną masą oraz ze wspólnym zasilaniem. Urządzenie sygnalizacji może być wyzwalane z
dowolnego typu wyjścia przy zachowaniu odpowiedniego sposobu podłączenia. Jeśli wyjścia
alarmowe nie posiadają rezystorów polaryzujących, to w celu zapewnienia prawidłowego działania
urządzenia sygnalizacyjnego, konieczne jest podłączenie 2.2kΩ rezystora, jak pokazano na rysunki
2 lub 3 (w zależności od rodzaju wyjścia). Takie rezystory muszą być podłączone do wyjścia z
kontrolą obciążenia.
Rysunek 1: Sygnalizacja podłączenie urządzenie do centrali alarmowej, za pomocą wyjścia
niskoprądowego.
Rysunek 2: Aktywacja wspólnego połączenia wyjścia: CA-4V1, CA-5
Rysunek 3: Aktywacja wspólnego połączenia wyjściowego: np. w CA4MX, CA6
Wybór typu sygnału akustycznego
SY1
SY2
Sygnał dwutonowy, modulowany krokowo
Sygnał modulowany płynnie
Sygnał modulowany płynnie
Sygnał modulowany płynnie
Ograniczenie czasu trwania alarmu akustycznego do:
CZ1
CZ2
1 minuty
5 minut
10 minut
15 minut
Tryb sygnalizacja po zaniku zasilania
A+O
Tylko alarm akustyczny
Alarm dźwiękowy i wizualny
Polaryzacja wejścia STA (akustyczne)
STA
Brak alarmu, alarm gdy wejście AKU 0V
Brak alarmu, alarm gdy wejście AKU 12V
STO
Polaryzacja wejścia STO (optyczne)
Brak alarmu, alarm gdy wejście OPT 0V
Brak alarmu, alarm gdy wejście OPT 12V
Specyfikacja techniczna
Średni pobór prądu:
• sygnalizacja akustyczna: 180mA
• sygnalizacja optyczna: 120mA
Akumulator: 6V/1.2Ah
Back-up ochrony akumulatora: bezpiecznik WTAT 3.15A
Poziom natężenie dźwięku: max.110dB
Temperatura pracy: -35°C ~ +60°C
Wymiar: 300 x 200 x 78mm
Waga (bez akumualtora): 0.9kg
Download