LTT4, LTT2 - Atest-Gaz

advertisement
www.atestgaz.pl
Sygnalizator Optyczno-Akustyczny
LTT4, LTT2
Kod produktu: PW-089-X, PW-091-X
W systemach bezpieczeństwa, bardzo istotną rolę pełnią
urządzenia odpowiadające za komunikację z personelem danej
instalacji. Jakość i czytelność komunikatów, przy zachowaniu
wymaganego stopnia szczegółowości, może mieć decydujący
wpływ na prawidłową reakcję osób przebywających na
zagrożonym obszarze. Sygnalizator Optyczno-Akustyczny LTT4
dzięki możliwości wysterowania aż 5 niezależnymi sygnałami (3
w przypadku LTT2), może stanowić wiarygodne, czytelne oraz
odpowiednio szczegółowe źródło informacji o zagrożeniach
występujących na danym obszarze. Cechą unikalną sygnalizatora
jest dodatkowo możliwość informowania o poprawnej pracy
urządzeń, które odpowiadają ze jego załączanie, a także
monitoring linii, do której jest podłączony.
W LTT4 zastosowano aż 4 niezależnie konfigurowane i sterowane
moduły świetlne z bardzo jasnymi diodami LED (2 moduły
w przypadku LTT2) oraz 1 moduł akustyczny (z możliwością
zdalnego wybierania natężenia dźwięku). Dzięki takiej konstrukcji
LTT jest sygnalizatorem bardzo uniwersalnym, który nadaje się do
zastosowania w bardzo wielu aplikacjach, m. in. do sygnalizacji
zdarzeń w systemach detekcji gazów, alarmowych oraz innych
odpowiadających za bezpieczeństwo w obiekcie przemysłowym.
Charakterystyka urządzenia
Moduły świecące zbudowane z użyciem diod LED.
Do 4 różnych, sterowanych niezależnie kolorów
świecenia (światło ciągłe). Dostępne kolory:
zielony, czerwony, biały, żółty, niebieski.
Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31
tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: [email protected]
Karta Katalogowa: KK083-PL R03
s. 1|4
www.atestgaz.pl
W systemie Sigma Gas, sygnalizator LTT może pełnić
(pomyłka wynikająca z zamiany poszczególnych linii ze
rolę Systemowego Sygnalizatora Optycznego (SSO).
sobą nie powoduje uszkodzenia sygnalizatora).
Produkt zaprojektowany jako przyjazny instalatorowi Powyższe cechy sprawiają, że Sygnalizator Optyczno-Akustyczny
- odporny na błędy w podłączeniu linii sygnałowych LTT4 oraz LTT2 jest sygnalizatorem wysoce uniwersalnym, który
nadaje się do zastosowania w bardzo wielu aplikacjach, m. in. do
sygnalizacji zdarzeń w systemach detekcji gazów, alarmowych
oraz innych odpowiadających za bezpieczeństwo w obiekcie
przemysłowym.
Interfejs elektryczny urządzenia
LTT2
LTT4
I
II
III
-
+
A+
SA
1+
SB
2+
1
2
3
4
Nr
Nazwa
EA
I
EB
- listwa zaciskowa dla połączeń RS-485 (w systemie Sigma Gas lub Modbus)
- listwa zaciskowa dla połączeń z sygnałami napięciowymi
Zacisk
Opis
Odmiana dla systemu Sigma Gas lub Modbus
I
II
III
Zasilanie
II
III
-
+
A+
SA
1+
SB
2+
EA
3+
EB
4+
1
2
3
4
5
6
Nr
Nazwa
Zacisk
Ujemny biegun zasilania
+
Dodatni biegun zasilania
SBUS
Systemowy port komunikacyjny. Służy do wymiany danych
między urządzeniami systemu Sigma Gas
SA
Linia sygnałowa A
SB
Linia sygnałowa B
ExBUS
Opis
3
-
1+
Wejście sterująco-zasilające światła koloru 1. Podanie napięcia
zasilającego na zacisk powoduje zaświecenie światła
4
-
2+
Wejście sterująco-zasilające światła koloru 2. Podanie napięcia
zasilającego na zacisk powoduje zaświecenie światła
51
-
3+
Wejście sterująco-zasilające światła koloru 3. Podanie napięcia
zasilającego na zacisk powoduje zaświecenie światła.
6
-
4+
Wejście sterująco-zasilające światła koloru 4. Podanie napięcia
zasilającego na zacisk powoduje zaświecenie światła.
Port zasilania sygnalizatora
-
- lis twa zaciskowa dla połączeń RS-485 (w systemie Sigma Ga s lub Modbus )
- lis twa zaciskowa dla połączeń z sygnałami napięciowymi
Port komunikacyjny sygnalizatora. Służy do wymiany danych z
zewnętrznym systemem (np: SCADA)
EA
Linia sygnałowa A
EB
Linia sygnałowa B
Odmiana dla połączeń z sygnałami sterującymi napięciowymi
1
-
-
Ujemny biegun zasilania
2
-
A+
Wejście sterująco-zasilające sygnalizatora akustycznego. Podanie
napięcia zasilającego na zacisk powoduje załączenie sygnalizacji
akustycznej
Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31
tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: [email protected]
1
Zaciski 5 oraz 6 dotyczą LTT4.
Karta Katalogowa: KK083-PL R03
s. 2|4
www.atestgaz.pl
Przykładowa konfiguracja sygnalizatora LTT dla systemów detekcji gazów
– interpretacja wskazań urządzenia:
LTT2
Sekcja
Praca
Czerwony/mrugający/błyskający
1
Zielony/czerwony
-
Sygnalizator akustyczny (dźwięk)
Próg I
wyłączony wyłączony cichy
Próg II
głośny
330 mm
2
Awaria
LTT4
Sekcja
Praca
4
Czerwony/mrugający/błyskający
3
Czerwony/mrugający
2
Czerwony
1
Zielony/żółty
-
Sygnalizator akustyczny (dźwięk)
Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31
Awaria
Próg I
wyłączony wyłączony cichy
tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: [email protected]
Próg II
głośny
Próg III
głośny
Próg IV
głośny
Karta Katalogowa: KK083-PL R03
s. 3|4
www.atestgaz.pl
Specyfikacja techniczna
Znamionowe parametry zasilania LTT2
•
•
Napięcie U ZAS
Moc PZAS
Warunki środowiskowe:
•
•
PW-091-S
PW-091-M
PW-091-C
6W
LTT4
12 – 30 V DC
12 – 30 V DC
18 – 30 V DC
Praca
Zakres temperatur otoczenia -30 – 40 OC
Zakres wilgotności względnej 0 – 100%
Stopień IP
Parametry komunikacji cyfrowej
• Port S
• Standard elektryczny
• Protokół komunikacyjny
• Port E
• Standard elektryczny
• Protokół komunikacyjny
PW-091-S
PW-091-M
PW-091-C
11 W
12 – 30 V DC
12 – 30 V DC
18 – 30 V DC
Przechowywanie
-30 – 40 OC
0 – 100%
IP 65
RS-485
Sigma BUS
RS-485
Modbus ASCII/RTU, 4800 – 115200 b/s
Wbudowana
akustyczna
sygnalizacja 90 dB w odległości 1 m
Klasa ochronności elektrycznej
Wymiary
• Wysokość
• Szerokość
• Głębokość
• Przewód zasilający
III
Patrz rysunek powyżej
brak
Wpusty
kablowe
(zakres 8 – 13 mm
dławionych średnic kabla)
Przekrój kabla złącz zaciskowych
0,08 – 1,5 mm2 (dla przewodów podwójnych należy
zastosować tulejki 2 x 1 mm2 lub 2 x 0,75 mm2)
Materiał obudowy
Stal nierdzewna 1.4301, poliwęglan
Masa
około 1 kg (LTT2), około 1,5 kg (LTT4)
Sposób montażu
Wieszak, 2 otwory na wkręt, średnica 5 mm
Sposób oznaczania zamówienia:
Przy zamawianiu prosimy o kontakt z producentem.
Uwarunkowania prawne:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest-Gaz A. M.
Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu oraz do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą
zmieniać się bez uprzedzenia.
Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31
tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: [email protected]
Karta Katalogowa: KK083-PL R03
s. 4|4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards