Układ Słoneczny

advertisement
UKŁAD SŁONECZNY
Słońce
Merkury
Wenus
NARODZINY I ZMIERZCH
WSZECHŚWIATA
Ziemia
Mars
GALAKTYKA
Jowisz
Saturn
Uran
PRAWA KEPLERA
Neptun
SŁOWNIK
KONIEC
Zadania
Pluton
NARODZINY I ZMIERZCH WSZECHŚWIATA
STRONA GŁÓWNA
GALAKTYKA
Gwiazdy
nie
są
rozrzucone
w
przestrzeni
przypadkowo.
Gromadzą się w wielkich, wirujących
gwiezdnych wyspach - galaktykach.
Wszystkie gwiazdy ziemskiego nieba
należą do naszej rodzimej galaktyki,
którą nazywamy Drogą Mleczną lub
po prostu Galaktyką. Jest ona jedną
z około 100 bilionów galaktyk
naszego
Wszechświata.
Każda
z galaktyk zawiera bilony gwiazd.
Większość
galaktyk
wiedzie
stosunkowo spokojny żywot, świecąc
jednostajnie. Jednakże niektóre
przejawiają godną uwagi aktywność.
Wypływa z nich miliony razy więcej
energii niż z normalnych galaktyk,
przeważnie w postaci fal radiowych.
STRONA GŁÓWNA
Galaktyka M63
Galaktyka Andromedy
Droga Mleczna to galaktyka, w której znajduje się nasz Układ Słoneczny.
Jest to zwyczajna galaktyka spiralna, złożona z centralnego jądra, z którego odchodzą
ramiona. Droga Mleczna ma średnicę 100 000 lat świetlnych, a w zgrubieniu
centralnym mierzy 15 000 lat świetlnych. Jest zapełniona ogromną liczbą gwiazd:
od 200 do 400 miliardów. Jedną z tych gwiazd jest Słońce, znajdujące się w jednym
z ramion spiralnych, 30 000 lat świetlnych od centrum galaktyki. Droga Mleczna wiruje
powoli: aby wykonać pełen obrót wokół środka galaktyki, Słońce potrzebuje
250 milionów lat. Oglądana gołym okiem, nasza galaktyka przypomina szerokie jasne
pasmo, które przecina nieboskłon. Starożytni Grecy wierzyli, że Droga Mleczna
powstała z kropel rozlanego mleka, którym Hera karmiła Heraklesa.
STRONA GŁÓWNA
UKŁAD
SŁONECZNY
Układ Słoneczny to układ
planetarny Słońca. Składa się, zaczynając od środka,
z następujących obiektów:
-Słońca;
-4 skalistych planet (Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa oraz ich księżyców)
-pasa planetoid;
-4 gazowych planet (Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna oraz ich księżyców);
-różnych niewielkich obiektów leżących poza orbitą Neptuna, np.:
*obiektów pasa Kuipera, w tym między innymi Plutona, do niedawna zaliczanego do
planet (obecnie jest on traktowany jako planeta karłowata);
*obiektów należących do dysku rozproszonego takich jak miedzy innymi Sedna
o nietypowych zaburzonych orbitach;
*obłoku Oorta (umowna granica Układu Słonecznego).
STRONA GŁÓWNA
STRONA GŁÓWNA
UKŁAD WG PTOLEMEUSZA – układ geocentryczny
STRONA GŁÓWNA
UKŁAD WG KOPERNIKA – układ heliocentryczny
STRONA GŁÓWNA
PRAWA KEPLERA
Prawami
Keplera
nazywamy
trzy
prawa
astronomiczne, odkryte przez Jana Keplera
i
opisujące
ruch
planet
wokół
Słońca.
Kepler sformułował je w oparciu o dane
obserwacyjne,
pozostawione
przez
Tychona
Brache, nadwornego astronoma cesarza Rudolfa II.
Wynikało z nich jednoznacznie, że planety nie
krążą wokół Słońca po okręgach, jak przyjmował
Kopernik. Wierząc jednak w zasadniczą słuszność
teorii
Polaka,
Kepler
poszukiwał
innej
nieskomplikowanej krzywej, po której odbywa się
ruch planet – kilka lat wytrwałych obliczeń
i poszukiwań prowadzonych metodą prób i błędów
(Kepler rozpoczął współpracę z Brachem w roku
1600) doprowadziło go do wniosku, że odpowiednią
krzywą jest elipsa. Rezultaty swe opublikował
w roku 1609 w dziele Astronomia nova ...
(Nowa astronomia... – pełny tytuł księgi jest
znacznie dłuższy). Po kolejnych kilku latach
uzupełnił je trzecim prawem, opublikowanym
w roku 1619 w Harmonice Mundi (Harmonia świata).
STRONA GŁÓWNA
I prawo Keplera: planety poruszają się po orbitach eliptycznych, przy czym
Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy.
STRONA GŁÓWNA
II prawo Keplera (prawo pól): podczas obiegu orbitalnego planety wokół Słońca jej
promień wodzący - łączący planetę ze Słońcem - zakreśla jednakowe pola
w jednakowych odstępach czasu. Innymi słowy, prędkość polowa planety jest stałą.
Wynika stąd, że w peryhelium (w pobliżu Słońca), planeta porusza się szybciej niż
w aphelium (daleko od Słońca).
STRONA GŁÓWNA
III prawo Keplera: ilorazy kwadratów okresów obiegów planet wokół Słońca
(T) i sześcianów ich średnich odległości od Słońca (d) są takie same dla
wszystkich planet Układu Słonecznego.
Prawa Keplera można wyprowadzić z prawa grawitacji (jedyna siła, działająca
na planetę to siła przyciągania grawitacyjnego Słońca).
Π
STRONA GŁÓWNA
SŁOŃCE
STRONA GŁÓWNA
Słońce (żółty karzeł) centralny punkt
w Układzie Słonecznym. Jest gwiazdą,
a więc składa się z wodoru i helu. Na
skutek reakcji jądrowych uwalniana
jest energia, która dociera do Ziemi.
Na atmosferę Słońca składają się:
fotosfera,
chemosfera,
korona
słoneczna. Na powierzchni Słońca
można zaobserwować ciemne wirujące
plamy gazu - "Plamy słoneczne",
jaki i rozbłyski słoneczne.
Słońce będzie świecić przez kolejne
6 miliardów lat do wyczerpania się
wodoru. Wtedy stanie się czerwonym
olbrzymem aż w końcu przemieni się
w małą, gorącą gwiazdę zwaną białym
karłem.
Średnica:
1 392 000 km
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich):
25 na równiku
Temperatura na powierzchni:
Temperatura jądra:
STRONA GŁÓWNA
5500ºC
15 500 000ºC
MERKURY
Merkury - licząc od Słońca, pierwsza planeta Układu Słonecznego. Była znana już
w starożytności, choć jest najtrudniejsza do obserwacji spośród wszystkich planet
widocznych gołym okiem. Jako planeta wewnętrzna znajduje się dla ziemskiego
obserwatora zawsze bardzo blisko Słońca. Stąd Merkurego dojrzeć można jedynie tuż
przed wschodem lub tuż po zachodzie Słońca.
Merkury jest najmniejszą planetą Układu Słonecznego, Ma atmosferę bardzo
rozrzedzoną. Na 1 cm2 powierzchni Merkurego jest co najwyżej 0,3% tej ilości gazu,
jaka się znajduje na 1 cm2 powierzchni Ziemi. Stwierdzono obecność w atmosferze
dwutlenku węgla i wodoru. Na powierzchni planety znajduje się duża ilość kraterów
powstałych w skutek deszczy meteorytów. Pod względem właściwości fizycznych
Merkury jest podobny do Księżyca.
STRONA GŁÓWNA
Odkrywca: nieznany
Data odkrycia: znany w starożytności
Odległość od Słońca: 58mln km
Średnica: 4875 km
Czas obiegu wokół Słońca (w dniach ziemskich): 88
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich): 58,65
Średnia temperatura: -147ºC do 427ºC
Liczba księżyców: 0
Liczba pierścieni: 0
Merkury z bliska
Porównanie rozmiarów Merkurego i Ziemi
STRONA GŁÓWNA
WENUS
Wenus - druga według oddalenia od Słońca planeta Układu
Słonecznego. Wenus jest trzecim pod względem jasności
ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu widocznym na niebie.
Ponieważ obserwacje tej planety są możliwe tylko
wieczorem i rano, nazywana jest także: Jutrzenką,
Gwiazdą Poranną lub Gwiazdą Wieczorną. Znak Wenus
oznacza płeć kobiety. Jej nazwa wzięła się od rzymskiej
bogini miłości, Wenus.
Mimo że Ziemia i Wenus są tak bliskimi sąsiadami
to jednak drastycznie różnią się między sobą.
Jest skalnym globem osnutym gęstymi chmurami,
które odbijają większość światła słonecznego.
Żółtawy kolor chmur atmosfery pochodzi od kwasu
siarkowego. Atmosfera zawiera dużą ilość
dwutlenku węgla, i jej ciśnienie jest 90-krotnie
wyższe niż ziemskie. Takie warunki nie pozwalają
na powstanie jakiegokolwiek żywego organizmu.
STRONA GŁÓWNA
Porównanie rozmiarów Wenus i Ziemi
Powierzchnia Wenus
Odkrywca: nieznany
Data odkrycia: znana w starożytności
Odległość od Słońca: 108 mln km
Średnica: 12 104 km
Czas obiegu wokół Słońca (w dniach ziemskich): 224,7
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich): 243,02
Średnia temperatura: 470ºC
Liczba księżyców: 0
Liczba pierścieni: 0
STRONA GŁÓWNA
ZIEMIA
STRONA GŁÓWNA
Ziemia - trzecia planeta od Słońca oglądana z kosmosu wygląda jak Błękitna Planeta.
Uformowała się około 4,57 miliarda lat temu.
Jedyna planeta w Układzie Słonecznym, na której powstało życie. 71% powierzchni
planety zajmuje woda, reszta to kontynenty.
Gdy Ziemia powstawała była bardzo gorąca. Skały ulegały stopieniu, żelazo i nikiel
spłynęły do środka tworząc jądro. Lżejsze materiały wypłynęły i rozdzieliły się tworząc
warstwę pośrednią - płaszcz - i zewnętrzną - skorupę. Jądro jest płynną cieczą
natomiast skorupa wystygła i rozłamała się na kilka części zwane płytami. Cienkie płyty
leża pod oceanami, grube utrzymują kontynenty. Przed atakami różnych meteorytów
Ziemię chroni atmosfera, która składa się z azotu i tlenu. Gdy jakieś meteoryty
wpadają w atmosferę ulegają prawie całkowitemu spaleniu. Czasem jednak niewielkie
ilości szczątków spadają na Ziemię.
Wokół Ziemi krąży jeden naturalny satelita - Księżyc oraz prawdopodobnie dwa
księżyce pyłowe (księżyce Kordylewskiego) i znaczna liczba sztucznych satelitów.
Odległość od Słońca:
Średnica:
Czas obiegu wokół Słońca (w dniach ziemskich):
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich):
Średnia temperatura:
Liczba księżyców:
Liczba pierścieni:
STRONA GŁÓWNA
150mln km
12 756 km
365,26
23 godz. 56 min.
-17ºC
1
0
PRZYCIĄGANIE ZIEMI
STRONA GŁÓWNA
MARS
Mars, "Czerwona Planeta" – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu
Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa.
Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji wydaje się być rdzawo-czerwona
i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną.
Jest pod paroma względami podobna do Ziemi. Na biegunach znajdują się lodowe
czapy, posiada atmosferę a jej obrót dookoła własnej osi jest bliski ziemskiemu.
Lecz poza tym nic więcej nie łączy te dwie planety ze sobą.
Na Marsie nie występuje woda w stanie ciekłym oraz brak tu tlenu. Atmosfera jest
znacznie bardziej rozrzedzona niż ziemska, składa się głównie z dwutlenku węgla. Swój
czerwony kolor zawdzięcza skałom, które są bogate w żelazo. Podczas wolnego procesu
rdzewienia zostawiają rudy pył, który jest roznoszony przez silne wiatry
(zawieje pyłowe). Posiada też dwa księżyce: Fobos i Deimos.
STRONA GŁÓWNA
Odkrywca:
Data odkrycia:
Odległość od Słońca:
Średnica:
Czas obiegu wokół Słońca (w dniach ziemskich):
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich):
Średnia temperatura:
nieznany
znany w starożytności
228 mln km
6780 km
686,98
24 godz. 37 min
-59ºC
Liczba księżyców:
2
Liczba pierścieni:
0
Powierzchnia Marsa
Porównanie rozmiarów Marsa i Ziemi
STRONA GŁÓWNA
JOWISZ
Jowisz - planeta olbrzym największa planeta Układu Słonecznego, piąta wg oddalenia
od Słońca. Jest ogromną kulą gazu. Nie posiada stałego lądu. Górne warstwy składają
się z gazów, niżej wodór i hel bardziej przypominają ciecz. Jeszcze głębiej wodór
podobny jest do płynnego metalu. Jądro Jowisza składa się z niewielkiej, skalnej
części, trzy razy gorętszej od powierzchni Słońca. Powierzchnia Jowisza składa się
z jasnych i ciemnych pasów. Jasne odpowiadają za obszary wznoszenia się gazów,
ciemne za ich opadania. Atmosfera usiana jest ogromną ilością zawirowań i cyklonów.
Największa i najsłynniejsza z nich to "czerwona plama", która jest długa na 32 tys. km
i szeroka na 13 km. Jowisz posiada 16 księżyców. Największe z nich to Io, Europa,
Ganimedes i Kallisto.
STRONA GŁÓWNA
Odkrywca:
Data odkrycia:
nieznany
znany w starożytności
Odległość od Słońca:
778 mln km
Średnica:
142984 km
Czas obiegu wokół Słońca (w dniach ziemskich):
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich):
Średnia temperatura:
11,86 lat
9 godz. 55 min.
-147ºC do 427ºC
Liczba księżyców:
16
Liczba pierścieni:
3
Porównanie rozmiarów Jowisza i Ziemi
Wielka Czerwona Plama
STRONA GŁÓWNA
SATURN
Saturn - kolejna z Planet Olbrzymów. Szósta w kolejności od Słońca planeta Układu
Słonecznego, druga pod względem wielkości, ostatnia ze znanych już
w starożytności
Budowa Saturna przypomina budowę Jowisza i Urana: najprawdopodobniej stałe jądro
otoczone jest przez rozległą atmosferę zbudowaną z wodoru, helu, metanu i amoniaku.
Jest najlżejszą planetą w Układzie. Saturn ma trzy charakterystyczne pierścienie
wokół siebie, które z kolei składają się z tysięcy mniejszych pierścieni. Oprócz nich są
jeszcze kilka mniejszych, ale tylko te trzy można łatwo zobaczyć z Ziemi. Pierścienie
to wirujące wokół planety różne drobne skały i kawałki lodu. Saturn posiada
18 księżyców. Największy z nich to Tytan. Tytan jest większy od Merkurego i jest
jedynym księżycem w Układzie Słonecznym, który posiada gęstą atmosferę.
STRONA GŁÓWNA
Porównanie rozmiarów Saturna i Ziemi
Olbrzymia burza w atmosferze Saturna
Odkrywca:
Data odkrycia:
Odległość od Słońca:
Średnica:
Czas obiegu wokół Słońca (w dniach ziemskich):
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich):
Średnia temperatura:
STRONA GŁÓWNA
nieznany
VIIIw. p.n.e.
1,432 miliarda km
120 533 km
29,46 lat
10 godz. 39 min.
-139ºC
Liczba księżyców:
18
Liczba pierścieni:
7
URAN
Uran - siódma w kolejności od Słońca
planeta
Układu
Słonecznego.
Jest trzecią największą i czwartą
najmasywniejszą
planetą
naszego
systemu. Należy do grupy gazowych
olbrzymów. Nazwa planety pochodzi
od greckiego boga Uranosa. Stanowi
to wyjątek, gdyż wszystkie pozostałe
planety noszą imiona bóstw rzymskich.
Uran
jest
koloru
niebieskiego.
Większość Urana stanowi wodór i hel.
Nie ma stałej powierzchni.
STRONA GŁÓWNA
Porównanie rozmiarów Uranu i Ziemi
Uran z bliska
Odkrywca:
Data odkrycia:
Odległość od Słońca:
Średnica:
Czas obiegu wokół Słońca (w dniach ziemskich):
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich):
Średnia temperatura:
STRONA GŁÓWNA
William Herschel
13 marca 1781
2,871 miliarda km
51 118 km
84,01 lat
17 godz. 14 min.
-197ºC
Liczba księżyców:
27
Liczba pierścieni:
11
NEPTUN
Neptun – ósma planeta
Układu
Słonecznego. Zalicza się do planet
gazowych,
zwanych
gazowymi
olbrzymami.
Nazwa
tej
planety
pochodzi od rzymskiego boga – władcy
mórz – Neptuna.
Podobnie jak Uran jest kulą wodoru,
helu i metanu. Panują tu ogromne
sztormy.
Ciemna Plama to jeden z nich.
Swój
niebieski
kolor
zawdzięcza
metanowi w gazowej powierzchni
planety, które barwi ją na taki właśnie
kolor. Posiada 13 odkrytych księżyców,
spośród których największy jest
Tryton.
STRONA GŁÓWNA
Odkrywca:
Data odkrycia:
Odległość od Słońca:
Średnica:
Czas obiegu wokół Słońca (w dniach ziemskich):
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich):
Średnia temperatura:
Urbain Le Verrier
John Couch Adams
Johann Gottfried Galle
23 września 1846
4,498 miliarda km
49 528 km
164,8 lat
16 godz. 7 min.
-201ºC
Liczba księżyców:
13
Liczba pierścieni:
6
Plama na
Neptunie
Porównanie rozmiarów Neptuna i Ziemi
STRONA GŁÓWNA
PLUTON
Pluton (oznaczenie oficjalne: 134340
Pluton)
to
planeta
karłowata,
najjaśniejszy obiekt pasa Kuipera.
Został odkryty w 1930 roku przez
amerykańskiego astronoma Clyde'a
Tombaugha. Od odkrycia aż do
24 sierpnia 2006 r. Pluton był
uznawany za dziewiątą planetę Układu
Słonecznego. Tego dnia astronomowie
na
Zgromadzeniu
Ogólnym
Międzynarodowej Unii Astronomicznej
w Pradze odebrali Plutonowi status
planety, co oznacza, że w układzie
słonecznym jest teraz tylko 8 planet.
STRONA GŁÓWNA
Odkrywca:
Data odkrycia:
Odległość od Słońca:
Średnica:
Czas obiegu wokół Słońca (w dniach ziemskich):
Czas obrotu dookoła własnej osi (w dniach ziemskich):
Średnia temperatura:
Clyde W. Tombaugh
18 lutego 1930
5,914 miliarda km
2 304 km
247,69 lat
6,39 dni
-233ºC
Liczba księżyców:
3
Liczba pierścieni:
0
Porównanie rozmiarów Plutona i Ziemi
Pluton i Charon
STRONA GŁÓWNA
SŁOWNIK
Jednostka astronomiczna (skrót j.a., po angielsku AU, astronomical unit) pozaukładowa
jednostka odległości używana głównie do wyrażania dystansu w obrębie Układu
Słonecznego, równa w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca.
1 jednostka astronomiczna = 1,496· 1011 m.
Przykładowe odległości wyrażone w jednostkach astronomicznych:
odległość Plutona od Słońca - 39,5 j.a.
odległość Jowisza od Słońca - 5,2 j.a.
odległość Księżyca od Ziemi - 0,0026 j.a.
1 rok świetlny = 63241 j.a.
Rok świetlny, astronomiczna jednostka długości równa odległości, jaką przebywa
światło w próżni w ciągu jednego roku zwrotnikowego, rok świetlny równy jest
9,4605×1012km = 6,3281×104 AU.
Np. odległość od Ziemi do gwiazdy Alfa Centaur wynosi 4,34 roku świetlnego, oznacza
to, że wiązka światła z gwiazdy dociera do Ziemi w czasie 4,34 roku przebywając
w tym czasie drogę 41,06·1012 km.
STRONA GŁÓWNA
Planeta, ciało niebieskie o masie wystarczającej na to, aby pod wpływem własnej
grawitacji przyjęło mniej więcej kulisty kształt oraz obiegające gwiazdę centralną,
samo natomiast nie będące gwiazdą lub księżycem, świecąca światłem odbitym.
Dodatkowo w pobliżu planety nie może znajdować się inny duży obiekt.
W odróżnieniu od gwiazd, W Układzie Słonecznym znanych jest osiem planet, poza tym
odkryto ponad 200 planet pozasłonecznych.
Gwiazda, ciało niebieskie będące skupiskiem związanej grawitacyjnie materii,
w której zachodzą reakcje syntezy jądrowej. Wyzwolona w nich energia jest
emitowana w postaci promieniowania elektromagnetycznego, a w szczególności pod
postacią światła widzialnego. Gwiazdy mają kształt zbliżony do kuli, zbudowane są
głównie z wodoru i helu.
Naturalny satelita (księżyc), ciało niebieskie pochodzenia naturalnego, obiegające
planetę (lub planetoidę).
Ściśle rzecz biorąc planeta i jej księżyce krążą wokół wspólnego środka masy.
Tradycyjnie tylko największy obiekt z takiego układu jest nazywany planetą,
lecz w przypadku planety i księżyca o zbliżonych rozmiarach mówi się czasem
o planetach podwójnych (np. Pluton - Charon).
STRONA GŁÓWNA
Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty),
planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach - od kilku metrów
do czasem ponad 1000 km, obiegające gwiazdę centralną (w Układzie Słonecznym Słońce), posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede
wszystkim w przypadku asteroid mniejszych i mało masywnych – o nieregularnym
kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.
Obecnie znanych jest ok. 220 tysięcy planetoid, których większość porusza się po
orbitach nieznacznie nachylonych do ekliptyki, pomiędzy trajektoriami Marsa
i Jowisza – w tzw. głównym pasie planetoid oraz w pasie Kuipera i obłoku Oorta.
W przypadku tych dwóch ostatnich grup nachylenie do ekliptyki może być znaczne.
Trudno oszacować całkowitą liczbę występujących w Układzie Słonecznym planetoid,
jest ona zapewne zbliżona do wielu milionów.
STRONA GŁÓWNA
Kometa Halley’a
Kometa, małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko
pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej (np. Słońca). Słoneczne ciepło powoduje,
że wokół komety powstaje koma, czyli gazowa otoczka. W przestrzeń kosmiczną jądro
komety wyrzuca materię, tworzącą dwa warkocze kometarne – gazowy i pyłowy,
skierowane pod różnymi kątami. Gazowy warkocz komety jest zawsze zwrócony
w kierunku przeciwnym do gwiazdy, co spowodowane jest oddziaływaniem wiatru
słonecznego, który "wieje" zawsze od gwiazdy. Pyłowy warkocz składa się z drobin zbyt
masywnych, by wiatr słoneczny mógł znacząco zmienić kierunek ich ruchu.
Kometa wykazuje aktywność, kiedy przebywa w pobliżu gwiazdy, a potem znika
w odległych rejonach układu planetarnego, gdzie przyjmuje postać zamarzniętej kuli
skalno-lodowej. Jądro komety zbudowane jest z mieszaniny pyłów i drobnych odłamków
skalno-lodowych, składających się z lodu wodnego, zestalonego dwutlenku węgla,
amoniaku i metanu.
STRONA GŁÓWNA
Pas (pierścień) Kuipera - zbiór drobnych ciał niebieskich krążących poza orbitą
Neptuna w odległości od około 30 do 50 AU od Słońca..
STRONA GŁÓWNA
Obłok Oorta (znany też pod
nazwą Obłoku Öpika-Oorta) dysk składający się z lodu,
pyłu,
gazów
i
planetoid
obiegających
Słońce
w odległości od 300 do 100
000 AU. Jest to odległość
odpowiadająca 1000-krotnemu
dystansowi między Słońcem
a Plutonem lub ok. 1 rokowi
świetlnemu.
Podobnie jak pas Kuipera, obłok Oorta jest pozostałością po formowaniu się Układu
Słonecznego. Pochodzą z niego komety, a według niektórych teorii może pojawić się
z niego zagrożenie dla Ziemi i innych planet.
Obłok Oorta uznawany jest za skraj Układu Słonecznego. Zaraz za nim zaczyna się
przestrzeń międzygwiezdna.
STRONA GŁÓWNA
ZADANIA
1) Sztuczny satelita obiega Ziemię po orbicie kołowej na wysokości h=100km
w czasie T=86min 50s. Oblicz masę Ziemi.
RZ=6378km, G=6.67*10-11 m3/kg*s2
2) Jaka jest średnia odległość (w jednostkach AU) Plutona od Słońca w jego
ruchu po orbicie, jeżeli rok na Plutonie trwa T=246lat ziemskich?
3) Jak długo trwa rok wenusjański w stosunku do roku ziemskiego,
jeżeli średnia odległość Wenus od Słońca jest równa 0,723 AU?
STRONA GŁÓWNA
Download