Magdalena Wnuk

advertisement
Magdalena Wnuk-Olenicz
WARSZATY SAMOROZWOJU
Dziś według założeń psychologii rozwojowej, osoba dorosła mimo postępującego
procesu starzenia się biologicznego, przez całe życie dysponuje znacznym potencjałem
rozwoju, a także możliwościami uczenia się. Drugą połowę życia określa się jako tą, w której
człowiek rozwija się refleksyjnie. Uważam, że w tym etapie życia pogłębiona refleksja nad
doświadczeniem życiowym, rekonstrukcja wiedzy i doświadczenia może być świetną okazją
do uczenia się. Współczesna andragogika tzw. "wiedzy życia” przyznaje status jeszcze
jednego obszaru edukacji człowieka.
Warsztaty samorozwoju to „prowokacja” do uczenia się, do dowiedzenia się więcej o
sobie i innych, do pogłębiania własnej świadomości. To okazja do odtwarzania przeszłości,
by lepiej rozumieć teraźniejszość, a także złożoność i wyjątkowość swojego życia. Dzięki
warsztatom uczestnicy doskonalą szereg umiejętności, kompetencji użytecznych w życiu
codziennym, poszerzają wiedzę o sobie, o innych ludziach, o świecie, umacniają tożsamość.
Niewątpliwie spotkania warsztatowe mają moc terapeutyczną, która może przyczyniać się do
lepszego samopoczucia osoby, poczucia lepszej/wyższej jakości życia, mogą być one
pomocne w rozwiązywaniu problemów napotykanych przez życie.
Przykłady tematów realizowanych podczas warsztatów

Moja droga edukacyjna

Dzieje mojej rodziny

Podróż mojego życia

Poczta w butelce

Znaczenie przyjaźni w życiu człowieka

Emocjonalność i jej znaczenie w przebiegu biografii człowieka

Obraz mojego domu rodzinnego

Czy autorytet jest nam dzisiaj potrzebny? O znaczeniu mistrza w życiu człowieka.

Czy istnieje recepta na długowieczność?
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards