Oświadczenie

advertisement
Oświadczenie
Oświadczenie
imię i nazwisko uczestnika/
nazwa drużyny
imię i nazwisko uczestnika/
nazwa drużyny
miejscowość (zamieszkania)
miejscowość (zamieszkania)
data urodzenia
data urodzenia
miejscowość (urodzenia)
miejscowość (urodzenia)
województwo (j.w.)
województwo (j.w.)
e-mail (nie wymagane)
e-mail (nie wymagane)
telefon (nie wymagane)
telefon (nie wymagane)
telefon kontaktowy rodziców
telefon kontaktowy rodziców
Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka we wskazanej poniżej grupie wiekowej
w całym sezonie Ligi (właściwe podkreślić) :
Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka we wskazanej poniżej grupie wiekowej
w całym sezonie Ligi (właściwe podkreślić) :
I grupa wiekowa - szkoły podstawowe
II grupa wiekowa - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
I grupa wiekowa - szkoły podstawowe
II grupa wiekowa - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
W związku z uczestnictwem mojego dziecka w Opolskiej Lidze Robotów
wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach
organizacyjnych zawodów przeprowadzanych w ramach Opolskiej Ligii Robotów
oraz publikacji wizerunku w postaci materiałów multimedialnych, powstałych
w trakcie zawodów w mediach przez organizatorów poszczególnych zawodów
oraz Ligi.
W związku z uczestnictwem mojego dziecka w Opolskiej Lidze Robotów
wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach
organizacyjnych zawodów przeprowadzanych w ramach Opolskiej Ligii Robotów
oraz publikacji wizerunku w postaci materiałów multimedialnych, powstałych
w trakcie zawodów w mediach przez organizatorów poszczególnych zawodów
oraz Ligi.
Zastrzegam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.
Zastrzegam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.
miejscowość, data
czytelnie imię i nazwisko rodzica
miejscowość, data
czytelnie imię i nazwisko rodzica
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards