Pomóż zwiększyć - Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki

advertisement
Pomóż zwiększyć
uleczalność chorych na mięsaki
– wczesna diagnoza szansą na wyzdrowienie pacjenta
Istotne informacje dla lekarzy
pierwszego kontaktu:
•występowanie mięsaków tkanek miękkich jest
bardzo rzadkie (rozpoznanie dotyczy około 1000
pacjentów rocznie)
•przeciętna przeżywalność chorych wynosi 50%
w ciągu 5 lat
•większość pacjentów wielokrotnie odwiedza
swoich lekarzy, zanim pojawi się podejrzenie
choroby
•mięsaki tkanek miękkich można rozpoznać
jako niebolący guz, który może
występować w dowolnej części ciała
•przeciętna wielkość wykrytej zmiany nowotworowej wynosi 10 cm
•wykrywalność mięsaków tkanek miękkich
o rozmiarze poniżej 50 mm zwiększa
wyleczenie o co najmniej 20%!
C
SA zy
RC to
O
? MA
KAŻDY GUZEK WIĘ
KSZY OD ROZMIA
RÓW
PIŁKI GOLFOWEJ
(42 MM)
oraz każda powię
kszająca się zmia
na
POWINNY BYĆ ZD
IA
GN
OZ
OWANE
W SPECJALISTYC
ZNYCH OŚRODKAC
H ONKOLOGICZNY
CH
Kieruj swojego pacjenta
do szpitala onkologicznego!
WIĘCEJ INFORMACJI O MIĘSAKACH ZNAJDZIESZ NA
WWW.SARCOMA.PL
STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI
„SARCOMA” jest jedyną organizacją w Polsce zajmującą się tematyką rzadkich nowotworów tkanki łącznej i kości – mięsaków.
STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI
„SARCOMA” zapewnia pełną informację i wsparcie dla każdego, kto zostanie dotknięty chorobą: pacjentów, ich opiekunów,
krewnych oraz przyjaciół.
Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie jak najlepszych
standardów leczenia i opieki chorym na mięsaki.
Stowarzyszenie stara się osiągnąć te cele poprzez:
•
•
•
umożliwienie dostępu do informacji, głównie za pośrednictwem Internetu
propagowanie problematyki mięsaków wśród społeczeństwa,
polityków i urzędników
organizowanie kampanii propagujących poprawę warunków
leczenia pacjentów chorych na mięsaki
Partnerami kampanii są:
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA”
siedziba: ul. Malborska 14/5, 03-286 Warszawa
biuro: ul. Mickiewicza 63 pok. 232, 01-625 Warszawa
NIP: 524-262-90-81 REGON: 141197341 KRS: 0000290920
Konto bankowe: 21 1240 6104 1111 0010 1621 0261
Download